ކ. މާލެ
|
6 ޖުލައި 2021 | އަންގާރަ 17:32
ރަޝިއާގެ ފްލައިޓެއް
ރަޝިއާގެ ފްލައިޓެއް
އޭޕީ
ރަޝިއާގެ ފްލައިޓެއް މޫދަށް ވެއްޓުން
ރަޝިއާގެ ފްލައިޓެއް މޫދަށް ވެއްޓިއްޖެ
 
ފްލައިޓުން ދަތުރުކުރި އެކަކުވެސް ސަލާމަތެއް ނުވޭ
 
މިހާދިސާ ހިނގާފައި ވަނީ އަންގާރަ ދުވަހު

އަށާވީސް މީހުން ގޮވައިގެން ދަތުރުކުރަމުން ދިޔަ ރަޝިއާގެ ފްލައިޓެއް މޫދަށް ވެއްޓިއްޖެއެވެ.

ރަޝިއާގެ ނޫސްތަކުގައި ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާގޮތުން ފްލައިޓް މޫދަށް ވެއްޓުމުގެ މިހާދިސާ ހިނގާފައި ވަނީ އަންގާރަ ދުވަހުއެވެ. މިހާދިސާގައި ފްލައިޓުގައި ދަތުރުކުރަމުން ދިޔަ އެއްވެސް މީހަކު ސަލާމަތްވެފައި ނުވާކަމަށް ޚަބަރުތައް ބުނެއެވެ.

އެގައުމުގެ އެމެޖެންސީސް މިނިސްޓްރީއާ ހަވާލާދީ ނޫސްތަކުގައި ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުން ފްލައިޓް މޫދަށް ވެއްޓުނު އިރު ދަތުރުކުރަމުން ދިޔައީ ޕެޓްރޮޕަލޮކްސް އިން ޕަލާނާއަށެވެ. އަދި ފްލައިޓް ވެއްޓިފައި ވަނީ އެއަރ ޓްރެފިކް ކޮންޓްރޯލާއި ގުޅުން ކެނޑުމަށްފަހު ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ. ފްލައިޓް މޫދަށް ވެއްޓިފައި ވަނީ ތިރިކުރަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ފަރުބަދައެއްގައި ޖެހިގެން ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

ރަޝިއާގެ ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީން ވަނީ ފްލައިޓް ވެއްޓުނުތަން ފެނިފައިވާ ކަމަށާއި ފްލައިޓް ހޯދާ ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ޓީމުތަކުން މިހާރު ކުރަމުންދާ ކަމަށް ބުނެފައެވެ. މި ފްލައިޓްގައި ދަތުރުކުރަމުން ދިޔައީ 22 ޕަސެންޖަރުންނާއި ހަ ފަޅުވެރިންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް