ހޯމަ 20 މެއި 2019
01 ރޯނު
1440 ރަމަޟާން 15
ފަތިސް 04:35
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:06
އަސްރު 15:27
މަޣްރިބް 18:14
އިޝާ 19:30
ކުޅިވަރު - ލަލީގާ

ރެއާލް މެޑްރިޑުން ލީގު ހޯދުމާ ގާތަށް

  • ލީގު ހޯދުމަށް ރެއާލްއަށް ބޭނުންވަނީ ބަކީ 4 ޕޮއިންޓް
  • ރެއާލްއަށް އަދި ލީގުގައި ބާކީ ދެ މެޗު އެބައޮތް

އަބްދުﷲ ޒިޔާން އަލީ
AbdhullahZiyan

ކ. މާލެ 15 މެއި 2017 | ހޯމަ 19:25 635

ރެއާލް މެޑްރިޑާއި ސެވިއްޔާ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން - ގޫގުލް

 

ސްޕެނިޝް ލަލީގާ ގައި ސެވިއްޔާ ބަލި ކުރުމަށްފަހު ރެއާލް އެޑްރިޑުން ލީގު ހޯދުމާ ގާތަށް ޖެހިލައިފިއެވ

އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅެމުންދިޔާ ރެއާލްއިން 4-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން ސެވިއްޔާ ބަލިކުރިއިރު އަނެއްކޮޅުން ވާދަވެރި ބާސެލޯނާ ވަނީ ހަމަ މި ނަތީޖާއިން ލަސް ޕަލްމާސްގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދާފައެވެ. އެހެންކަމުން އަދިވެސް ތާވަލުގެ އެއްވަނާގައި އޮތީ ބާސާ އެވެ. ރެއާލް އާއި ބާސާއަށްވެސް 87 ޕޮއިންޓް ލިބޭއިރު ބާސާއަށް ކުރި ލިބެނީ ގޯލުގެ ތަފާތުންނެވެ.

ތާވަލުގެ އެއްވަނާގައި ބާސާ އޮތް ނަމަވެސް ލީގު ކާމިޔާބުކުރުން ފުރުސަތު ބޮޑީ ރެއާލް އަށެވެ. ސަބަބަކީ ރެއާލްއަށް އަދި ބާކީ 2 މެޗު އިވެފައި އެޓީމުން ލީގު ހޯދުމަށް ދެން ބޭނުންވަނީ އެންމެ 4 ޕޮއިންޓް ކަމަށް ވާތީއެވެ. ނަމަވެސް ބާސައަށް ލީގުގައި ބާކީ އޮތީ އެންމެ މެޗެކެވެ. އެހެންކަމުން ލީގު ކާމިޔާބުކުރުމުގެ އަމިއްލާ ބާރު ބާސާ އަކަށް ނެތެވެ. ބާސާއަށް ލީގު ލިބުމުގެ ފުރުސަތު އޮތީ ރެއާލްއަށް ބާކީ އޮތް ދެ މެޗުގެ ތެރެއިން މެޗަކުން ރެއާލް ބިލވެއްޖެ ނަމައެވެ.

އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު ރެއާލްއިން ވަނީ މެޗުގެ 10 ވަނަ މިނެޓުގައި ލަނޑެއް ޖަހާ ލީޑު ނަގާފައެވެ. މި ލަނޑު އެޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ނަޗޯ އެވެ. ދެވަނަ ލަނޑު 23 ވަނަ މިނެޓުގައި ކާމިޔާބުކޮށްދިނި މެޗުގައި މޮޅު ކުޅުމެއް ދެއްކި ކްރިޝްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އެވެ. މި ލަނޑަށް ފަހުގައި ލިބުނު ފުރުސަތެއްގެ ބޭނުން ހިފައި ސްޓެވަން ޖޮވެޓިޗް ވަނީ ސެވިއްޔާއަށް ސުން ކަނޑުވާލަ ދީފައެވެ. ނަމަވެސް ރޮނާލްޑޯ ވަނީ އަނެއްކާވެސް 78 ވަނަ މިނެޓުގައި ލީޑު ސުޅާކޮށްދީފައެވެ. ރެއަލް ގެ 4 ވަނަ ލަނޑު މެޗު ނިމެންދަނިކޮށް ކާމިޔާބު ކޮށްދީފައިވަނީ ޓޯނީ ކްރޫޒްއެވެ.

ރަށުން ބޭރުގައި ބާސެލޯނާ މޮޅުވިއިރު، އެޓީމުގެ ފުރަތަމަ ލަނޑު މެޗުގެ 25 ވަނަ މިނެޓުގައި ކާމިޔާބު ކޮށްދީފައިވަނީ، ބާސާ ދޫކޮށްލާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ދާދި ފަހުން ދީފައިވާ ބްރެޒިލގެ ފޯވަޑް ނޭމާއެވެ. އޭގެ ދެ މިނެޓުފަހުން ޝުއަރޭޒްގެ ލަނޑުން ބާސާ ލީޑު ފުޅާކުރިއިރު، ލަސް ޕަލްމާސްއިން ފަރަގު ކުޑަކުރީ 63 ވަނަ މިނެޓުގައި ބިގާސް އެވެ. ނަމަވެސް ނޭމާ ވަނީ އިތުރު ދެ ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށް ހެޓްރިކެއް ފުރިހަމަ ކުރުމާއެކު ލީޑު އިތުރަށް ފުޅާކޮށްދީފައެވެ. 67 ވަނަ މިނެޓުގައި ލަނޑެއް ކާމިޔާބު ކުރިއިރު ފަހު ލަނޑު ކާމިޔާބުކު ކޮށްފައިވަނީ 71 ވަނަ މިނެޓުގައެވެ.

ލީގުގައި ދެން ރެއާލްއިން ނިކުންނަން ޖެހޭނީ މިމަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ސެލްޓާ ވީގޯ އާއި ދެކޮޅަށެވެ. އޭގެ ފަހުން ލީގުގެ ފަހު މެޗުގައި މިމަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭވރެއާލް ނިކުންނަން ޖެހޭނީ މަލާގާ އާއި ދެކޮޅަށެވެ. ބާސާއިން ލީގުގެ ފަހު މެޗުގައި 21 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ނިކުންނާނީ އެއިބާ އާއި ދެކޮޅަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް