ކ. މާލެ
|
30 ޖޫން 2021 | ބުދަ 07:11
އިންޑިއާ ސިފައިންގެ ފައުޖެއް ޗައިނާ ބޯޑަރާއިވީ ފަޅިއަށް ދަތުރު ކުރަމުން ދަނިކޮށް
އިންޑިއާ ސިފައިންގެ ފައުޖެއް ޗައިނާ ބޯޑަރާއިވީ ފަޅިއަށް ދަތުރު ކުރަމުން ދަނިކޮށް
ރޮއިޓަރސް
އިންޑިއާ - ޗައިނާގެ ގުޅުން
އިންޑިއާއިން ޗައިނާ ބޯޑަރު ކައިރިއަށް 50،000 ސިފައިން ޖަމާކޮށްފި
 
ސަލާމަތީ ކަންކަން އިތުރަށް ވަރުގަދަ ކޮށްފައިވަނީ ކީއްވެގެން ކަމެއް ހާމައެއް ނުކުރޭ
 
ޗައިނާ ބޯޑަރު ކައިރީ އިންޑިއާގެ 200،000ށް ވުރެ ގިނަ ސިފައިން ހަރަކާތްތެރިވޭ

އިންޑިއާއިން ޗައިނާ ބޯޑަރު ކައިރިއަށް 50،000 ސިފައިން ޖަމާކޮށްފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފިއެވެ.

އިންޑިއާއިން މި ފަހަކަށް އައިސް ޗައިނާ ބޯޑަރު ކައިރީގެ ސަލާމަތީ ކަންކަން ވަރުގަދަ ކުރަމުން އަންނައިރު، އިންޑިއާއިން ޗައިނާ ބޯޑަރު ކައިރީގެ ސަލާމަތް ބެލެހެއްޓުމަށް މިހާރު 200،000ށް ވުރެ ގިނަ ސިފައިން ހަރަކާތްތެރިވަމުން އަންނަ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ. މިއީ މިދިޔަ އަހަރު ޗައިނާ ބޯޑަރާވީ ސަރަހައްދުގައި އިންޑިއާ ސިފައިން ހަރަކާތްތެރިވި ވަރަށް ވުރެ 40 އިންސައްތަ އިތުރު އަދަދެކެވެ.

އިންޑިއާއިން މިހާތަނަށް ޗައިނާ ބޯޑަރު ކައިރީގެ ސަލާމަތީ ކަންކަން ވަރުގަދަ ކުރަމުން އަންނަނީ ކީއްވެކަން ހާމަކޮށްފައިނުވާއިރު، ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުން އިންޑިއާ ސިފައިން ޗައިނާ ބޯޑަރު ސަރަހައްދުގެ ސަލާމަތީކަންކަން ވަރުގަދަ ކޮށްފައިވަނީ، ޗައިނާއާ އިންޑިއާ ދެމެދު ހާރިޖީ ގޮތުން ބަހުގެ ހަމަލާތަކެއް ދީފައިވާ ދަނޑިވަޅަކުގައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޗައިނާއިން ވެސް ވަނީ އެ ސަރަހައްދުގެ ސަލާމަތީ ކަންކަން ވަރުގަދަ ކުރުމުގެ ގޮތުން އެގައުމުގެ ސިފައިން ވެސް އެ ސަރަހައްދަށް ފޮނުވާފައެވެ. ނަމަވެސް ޗައިނާ ސަރުކާރުން މިހާތަނަށް އެ ސަރަހައްދުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ސިފައިންގެ އަދަދު ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން މަޚްތޫމް
17%
33%
0%
0%
17%
33%
ކޮމެންޓް
1 ޖުލައި 2021 | ބުރާސްފަތި 11:40
އިންޑިއާ މީހާ
މި ނޫހުގެ ނަމަކަށް އިންޑިއާ ނޫސް ކިޔަންވީއެއްނު.