ކ. މާލެ
|
14 ޖޫން 2021 | ހޯމަ 06:25
ކޮވިޑް19އާ ގުޅިގެން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކަށް އަމަލުކުރޭތޯ ބެލުމަށް ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރި ވަނީ
ކޮވިޑް19އާ ގުޅިގެން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކަށް އަމަލުކުރޭތޯ ބެލުމަށް ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރި ވަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ
ކޮވިޑް19 ކޭސްތައް
1937 މީހުން ކޮވިޑުން ރަނގަޅުވެއްޖެ
 
ބަލިން ފަސޭހަނުވާ 9،326 މީހަކު އެބަތިބި
 
88 މިހަކަށް ފަރުވާ ދެމުން އަންނަނީ ހޮސްޕިޓަލުގައި

ފާއިތުވި ސައުވީސް ގަޑިއިރު ކޮވިޑް ބަލިން 1937 މީހުން ފަސޭަވެފައިވާ ކަމަށް އެޗްޕީއޭގެ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކައިފިއެެވެ.

ހެލްތް ޕްރޮޓެލްޝަން އެޖެންސީ އެޗްޕީއޭއިން އާންމުކޮށްފައިވާ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކާގޮތުން ފާއިތުވި ސައުވީސްގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވަނީ، 224 މީހުންނެވެ. އޭގެތެރޭގައި މާލެ ސަރަހައްދުން 113 މީހުން އަދި އަތޮޅުތެރެއިން 104 މީހުން ވަނީ ޕޮޒިޓިވް ވެފައެެވެ. ރިސޯޓް ތަކުން 7 މީހަކު ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާކަމަށް ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކައެވެ.

Advertisement

ބަލިން ފަސޭހަނުވާ 9،326 މީހަކު އެބަތިބި ކަމަށާއި، އޭގެ ތެރެއިން 88 މިހަކަށް ފަރުވާ ދެމުން އަންނަނީ ހޮސްޕިޓަލުގައި ކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ބުނެއެވެ. ޖޫން 13 ވަނަ ދުވަހު 3،734 ސާމްޕަލް ނަގާފައިވެއެވެ.

މިހާތަނަސް ބަލީގައި 197 މީހަކު ވަނީ ނިޔާވެފައެެވެ. ޖުމްލަ ބަލި ޖެހިގެން ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވަނީ 70،301 މީހެކެވެ. އޭގެ ތެރެއިން 60،769 މީހުން މިހާތަނަށްވަނީ ބަލިން ފަސޭހަވެފައެވެ.

ކޮވިޑް އަޕްޑޭޓް - ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީން ޖޫން 13 ވަނަ ދުވަހު އާއްމުކުރި ތަފާސްހިސާބުތައް

ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް ފެތުރެމުން އަންނައިރު ކޮވިޑްގައި ނިޔާވާ މީހުންގެ އަދަދު ވެސް ވަނީ އިތުރުވާން ފަށާފައެވެ.

އޭޕްރީލް މަހުގެ 28ން ފެށިގެން ޖޫން މަހުގެ 5އާ ހަމައަށް ނިޔާވި މީހުންގެ ތެރެއިން ވެކްސިން ޖަހާފައިވަނީ 30 އިންސައްތަ މީހުންނެވެ. ނިޔާވި 111 މީހުންގެ ތެރެއިން 80 އިންސައްތަ މީހުންނަކީ ހައިރިސްކް މީހުންނަށް ވާއިރު 70 އިންސައްތަ މީހުން އެއްވެސް ޑޯޒެއް ނުޖަހާކަމަށް ތަފާސް ހިސާބުތައް ދައްކައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން މަޚްތޫމް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް