ގެނބެމުންދިޔަ އާއިލާއެއް ސަލާމަތްކުރުން
އިންޑިއާގައި ގެނބެމުންދިޔަ އާއިލާއެއް ސަލާމަތްކޮށްދިނީ ދިވެހި ދެ ފުލުހެއް
 
ގެނބުނު އާއިލާގައި ކުޑަ ދެ ކުދިންވެސް ހިމެނޭ
 
ކްޝަދީޕް ސަރަހައްދުގައި ގެނބުނީ 4 މެމްބަރުންގެ އާއިލާއެއް
 
އާއިލާ ސަލާމަތްކޮށްދީފައިވަނީ ގަލަންޓް އޮފިސަރ އަހުމަދު އަބްދުލް އަޒީޒް އަދި ޗީފް ސްޓޭޝަން އިންސްޕެކްޓަރ މުހައްމަދު ނާޒިމް
ކ. މާލެ |
ގެނބެނިކޮށް އާއިލާއެއް ސަލާމަތްކޮށްދިން ފުލުހުންގެ ދެ އޮފިސަރުން
ޕޮލިސް

އިންޑިއާގައި ގެނބެމުންދިޔަ އާއިލާއެއް ދިވެހި ދެ ފުލުހަކު ސަލާމަތްކޮށްދީފިއެވެ.

އިންޑިއާގެ ލަކްޝަދީޕް ސަރަހައްދުގައި ގެނބެމުންދިޔަ އާއިލާއެއްގެ ފުރާނަ ދިވެހި ދެ ފުލުހަކުވެގެން ސަލާމަތްކޮށްދިީފައިވާކަން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން ވަނީ ކަށަވަރުކޮށްދީފައެވެ. އެގޮތުން މި އާއިލާ ސަލާމަތްކޮށްދީފައިވަނީ އިންޑިއާގެ ހައިދްރއާބާދުގައި ހުންނަ ސަރްދާރް ވައްލާބާއި ޕަޓޭލް ނެޝަނަލް ޕޮލިސް އެކަޑަމީގައި އައިޕީއެސް ތަމުރީނު ފުރިހަމަކުރަމުންދާ ދެ އޮފިސަރުންނެވެ. އާއިލާ ސަލާމަތްކޮށްދީފައިވަނީ ގަލަންޓް އޮފިސަރ އަހުމަދު އަބްދުލް އަޒީޒް އަދި ޗީފް ސްޓޭޝަން އިންސްޕެކްޓަރ މުހައްމަދު ނާޒިމެވެ. މި ދެ އޮފިސަރުން ދެއްކި ކެރުމާއި، ހިތްވަރުގެ އަގު ވަޒަންކޮށް ސަރްދާރް ވައްލާބާއި ޕަޓޭލް ނެޝަނަލް ޕޮލިސް އެކަޑަމީއިން ވަނީ ޚާއްސަ ހަނދާނީ ލިޔުމެއްވެސް އަރުވާފައެވެ. މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ ޕޯސްޓްގައިވެސް ވަނީ މި ދެ އޮފިސަރުންގެ ކެރުމާއި، ހިތްވަރަށް ތަޢުރީފުކޮށް ޤައުމުގެ ނަން ފަޚުރުވެރިކޮށްދީފައިވާކަމަށް ބުނެފައެވެ.

އިންޑިއާގެ ލަކްޝަދީޕް ސަރަހައްދުގައި ގެނބުނީ 4 މެމްބަރުންގެ އާއިލާއެކެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ކުޑަ ދެ ކުދިންވެސް ހިމެނެއެވެ. މި ހާދިސާގެ އިތުރު ތަފުސީލެއް ފުލުހުން ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެއިން މަޚްތޫމް
2%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
86%
އުފާ ވެއްޖެ
2%
ދެރަ ވެއްޖެ
4%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
4%
މޮޔަވެއްޖެ
2%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
5 ޖޫން 2021 | ހޮނިހިރު 10:49
މަޒީލް
ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި މިފަދަ ހީރޯއިން ތިބޭތީ ވަރަށް އުފާވޭ. އެދެނީ ދިވެހިންނަކީ ހުރިހާ ތަނެއްގައި ވެސް އިންސާނިއްޔަތު ވަންކަން ދައްކާދޭ ބަތަލުން އުފޭދޭ ގައުމެއްގެ ގޮތުގައިއޮތުން.
raajjemv logo

All rights reserved