ކ. މާލެ
|
4 ޖޫން 2021 | ހުކުރު 08:11
ފަތުރުވެރިން
ފަތުރުވެރިން
ރާއްޖެ އަންނަ ފަތުރުވެރިން
ރަޝިއާއިން ލައްކައަކަށްވުރެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ އައިސްފި
 
ރަޝިއާ އިން ރާއްޖެ އައިސްފައި ވަނީ 105،924 ފަތުރުވެރިން
 
އިންޑިއާއިން އައި 89،424 ފަތުރުވެރިން ހިއްސާކުރަނީ 19.7 އިންސައްތަ
 
ތިން ވަނައަށް އެންމެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން އައިސްފައި ވަނީ ޖަރުމަނުން

ރަޝިއާއިން ރާއްޖެ އަންނަ ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު އެއް ލައްކައަށް އަރައިފިއެވެ.

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން އާންމުކޮށްފައިވާ އެންމެ ފަހުގެ ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން މެއި މަހުގެ ނިޔަލަށް ރަޝިއާއިން 105،924 ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ އައިސްފައިވާއިރު، މިއީ ރާއްޖެ އައި ފަތުރުވެރިންގެ 23.3 އިންސައްތައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ރާއްޖެއަށް އެންމެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ފަތުރުވެރިން އައިސްފައިވާ ގައުމުތަކުގެ ތެރެއިން، އިންޑިއާއިން އައި 89،424 ފަތުރުވެރިން ހިއްސާކުރަނީ 19.7 އިންސައްތައެވެ. އަދި ޖަރުމަނުން 25،129 ފަތުރުވެރިން، ޔޫކްރެއިނުން 23،341 ފަތުރުވެރިން، ކަޒަކިސްތާނުން 16،661 ފަތުރުވެރިން، އެމެރިކާ އިން 15،697 ފަތުރުވެރިން، އިނގިރޭސި ވިލާތުން 13،048 ފަތުރުވެރިން، ރޫމޭނިއާ އިން 11،454 ފަތުރުވެރިން، ފްރާންސުން 10،152 ފަތުރުވެރިން އަދި ޗެކް ރިޕަބްލިކް އިން 9،937 ފަތުރުވެރިންނެވެ.

ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން ގައުމުތަކުގެ ބޯޑަރު ބަންދުކޮށް ދަތުރުފަތުރުކުރުމުގައި ދިމާވެފައިވާ ގޮންޖެހުންތަކާއެކު ރާއްޖެ އަންނަ ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު ދަށްވެފައި ވީނަަމަވެސް އަހަރުގެ މިހާތަނަށް ރާއްޖެއަށް 454،383 ފަތުރުވެރިން ވަނީ އައިސްފައެވެ. ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް ރާއްޖެ އަންނަ ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު އެވްރެޖުކޮށް 3،009 ގައި އުޅޭއިރު، މެއި މަހު ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް އެވްރެޖްކޮށް އައިސްފައި ވަނީ 2،084 ފަތުރުވެރިންނެވެ. އަދި ފަތުރުވެރިން ރާއްޖޭގައި ހޭދަކުރަނީ އެވްރެޖުކޮށް 9 ދުވަހެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް