ކ. މާލެ
|
11 މެއި 2017 | ބުރާސްފަތި 15:20
އެފްބީއައިގެ ކުރީގެ ޑައިރެކްޓާ ޖޭމްސް ކޯމޭ
އެފްބީއައިގެ ކުރީގެ ޑައިރެކްޓާ ޖޭމްސް ކޯމޭ
ގޫގުލް
ޖޭމްސް ކޯމޭ
އެފްބީއައި އަކީ މިނިވަން، ތެދުވެރި އަދި ގާބިލު މުއައްސަސާއެއްގެ ގޮތުގައި ދެމިއޮތުމަށް ޖޭމްސް ކޯމޭ ގޮވާލައްވައިފި
 
ކޯމޭ މިހެން ގޮވާލައްވައިފައި ވަނީ އެފްބީއައިގެ މުވައްޒަފުންނާއި އަދި އޭނާގެ ރަހްމަތްތެރިން ފޮނުއްފި ސިޓީއެއްގައި

ފެޑެރަލް ބިއުރޯ އޮފް އިންވެސްޓިގޭޝަން (އެފްބީއައި) އަކީ މިނިވަން، ތެދުވެރި އަދި ގާބިލު މުއައްސަސާއެއްގެ ގޮތުގައި ދެމިއޮތުމަށް އެފްބީއައިގެ ޑައިރެކްޓާ ކަމުން ވަކިކުރެވުނު ޖޭމްސް ކޯމޭ ގޮވާލައްވައިފިއެވެ.

އެމެރިކާގެ އެތެރޭގެ އިންޓެލިޖެންސް އަދި ސެކިޔުރިޓީ ކަންކަން ބަލަހައްޓާ މައި އިދާރާ ކަމަށްވާ ފެޑެރަލް ބިއުރޯ އޮފް އިންވެސްޓިގޭޝަން (އެފްބީއައި) ގެ ޑައިރެކްޓާ ކަމުން ރައީސް ޓްރަމްޕް، ޖޭމްސް ކޯމޭ ވަކިކުރެއްވުމާއި ގުޅިގެން އެފްބީއައިގެ މުވައްޒަފުންނާއި އަދި އޭނާގެ ރަހްމަތްތެރިން ފޮނުއްފި ސިޓީއެއްގައި ވިދާޅުވީ، ރައީސެއްގެ ގޮތުގައި ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕަށް އޭނާ ވަކިކުރެއްވުމުގެ ހައްގު ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ކަމަށެވެ.

ތާފާތު މިޑިއާތަކުގައި މިހާރު ކޯމޭގެ ސިޓީ އާންމުކޮށްފައިވާއިރު، ކޯމޭގެ ސިޓީގައި އިތުރަށް އޭނާ ވިދާޅުވެފައި ވަނީ، އޭނާ އަބަދުވެސް ގަބޫލުފުޅުކުރައްވާ ގޮތުން، ރައީސަކަށް އެފްބީއައިގެ ޑައިރެކްޓާ ކަމުގެ މަގާމުގައި ހުންނަވާ ބޭފުޅަކު ކޮންނެ ސަބަބަކާއި ހުރެ ނަމަވެސް ވަކިކުރެއްވިދާނެ ކަމަށާއި އަދި ސަބަބެއްނެތިވެސް ވަކި ކުރެއްވިދާނެ ކަމަށެވެ.

ރައީސް ޓްރަމްޕް، ކޯމޭ މަގާމުން ވަކިކުރެއްވުމުގެ ސަބަބުން ކުއްލި ޝޮކެއް އެމެރިކާގެ ސިޔާސީ މަޝްރަހަށް ލިިބިިގެންގޮސްފައިވާއިރު އެމެރިކާ ސަރުކާރުން ބުނެފައި ވަނީ ކޯމޭ މަގާމުން ވަކިކުރެއްވީ އެންމެ ފަހުން އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި، ރައީސް ޓްރަމްޕާއި ވާދަކުރެއްވި ހިލަރީ ކްލިންޓަން ގެ އީމެއިލް މައްސަލައިގެ ތަހްގީގު ގެންދެވި ގޮތުން ކަމަށެވެ. އެހެނެްނަމަވެސް ޑިމޮކްރޭޓުން ބުނަމުން ދަނީ ޖޭމްސް ކޯމޭ މަގާމުން ވަކިކުރެއްވީ އެފްބީއައި އިން ތަހްގީގު ކުރަމުންދާ، ރައީސް ޓްރަމްޕާއި ރަޝިއާގެ ގުޅުމުގެ ތުހުމަތުގެ މައްސަލައިގައި ކަމަށެވެ.

ކޯމޭ މަގާމުން ވަކިކުރެއްވިއިރު، މިދޔަ ހަފްތާގައި އެމެރިކާގެ ކޮންގްރެސް އަށް ހިލަރީ ކްލިންޓަންގެ އީމެއިލް މައްސަލައިގައި ކޯމޭ ކުށްމައުލޫމާތު ދެއްވިކަމަށް ހާމަވެފައިވެއެވެ.

ކޯމޭ މަގާމުން ވަކިކުރެއްވިކަން އެންގެވި ސިޓީފުޅުގައި ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވީ، ރައީސް ޓްރަމްޕް އެމެރިކާގެ އެޓާނީ ޖެނެރަލް ޖެފް ސެޝަންސް އާއި އެއްްބަސްވެވަޑައިގެންފައި ވަނީ ކޯމޭއަށް،  އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި މުައައްސަސާ ހިންގެވުމަށް ނުކުޅެދިފައިވާ ކަމަށެވެ.

ކޯމޭއަށް ފަހު އެފްބީއައިގެ ޑައިރެކްޓާ ކަމަށް ދެން ވަޑައިގަންނަވާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ފަށާފައިވާ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ސަރުކާރުން ހާމަކޮށްފައިވާއިރު، ރިޕޯޓުތައް ބުނާގޮތުން ކޯމޭ މަގާމުން ވަކިކުރެއްވުމުގެ ނޯޓު އޭނާޔާ ހަވާލުކުރެއްވިއިރު އޭނާ ހުންނެވީ ލޮސް އެންޖަލީސް ގައި އެފްބީއައިގެ އެޖެންޓުންތަކަކަށް ތަގުރީރެއް ދެއްވުމަށެވެ.

އުމުރުން 56 އަހަރުފުޅުގެ ކޯމޭގެ މަގާމުގެ ދައުރަކީ 10 އަހަރު ކަމަށްވާއިރު، މަގާމުން ވަކިކުރެއްވިއިރު އޭނާ މަގާމުގައި ދެމި ހުންނަވާތާ ވީ ހަަތަރު އަހަރެެެވެ.

 

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް