ކ. މާލެ
|
11 މެއި 2017 | ބުރާސްފަތި 04:05
ޖޮއިސްގެ މޫނުގައި ކޭކް ތައްކޮށްލާފައައިވަނީ އަންގާރަ ދުވަހު ޕާތްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަން ހުންނަވަނިކޮށް
ޖޮއިސްގެ މޫނުގައި ކޭކް ތައްކޮށްލާފައައިވަނީ އަންގާރަ ދުވަހު ޕާތްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަން ހުންނަވަނިކޮށް
ގޫގުލް
މޫނަށް ކޭކް ޖެހުން
މޫނަށް ކޭކް ޖެހި މީހާގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކުރާނޭ ކަމަށް ކުއަންޓަސްގެ ސީއީއޯ ވިދާޅުވެއްޖެ
 
ޖޮއިސްގެ މޫނުގައި ކޭކް ތަތްކޮށްލާފައިވަނީ އަންގާރަ ދުވަހު ޕާތްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަން ހުންނަވަނިކޮށް
 
ކޭކު ޖެހީ އެއްޖިންސުން ކައިވެނި ކުރުމަށް ޖޮއިސް ތާއީދު ކުރައްވާކަމަށްބުނެ

ކުއަންޓަސްގެ ޗީފް އެގްޒެކްޓިވް އެލަން ޖޮއިސް ގެ މޫނުގައި ކޭކެއް ތަތްކޮށްލި މީހާގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޖޮއިސްގެ މޫނުގައި ކޭކް ތައްކޮށްލާފައައިވަނީ އަންގާރަ ދުވަހު ޕާތްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަން ހުންނަވަނިކޮށް ސްޓޭޖް މައްޗަށް އެރި މީހެކެވެ.

ހަމަލާދިން މީހާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ މީޑިއާތަކުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ މީހާ ފަހުންވަނީ ޖޮއިސްއަށް ފާޑު ކިޔާފައެވެ. އެއްޖިންސުން ކައިވެނި ކުރުމަށް ޖޮއިސް ތާއީދު ކުރައްވާކަމަށްބުނެ ފާޑުކިޔާފައިވާއިރު އެކަމަކީ އެގައުމުގައި މަނާ ކަމެކެވެ.

"އަޅުގަނޑުގެ އެބަ އޮތް ދައުވާކުރުމުގެ ވިސްނުން" ޖޮއިސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ފަސް ސަތޭކަ މީހުންގެ ކުރިމަތީގައި ހިނގި މިކަން އޮޅުވާލި މީހެއްގެ މައްޗަށް ފުލުހުންވަނީ ދައުވާކޮށްފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން އޭނާގެ މައްޗަށް މީހަކަށް ހަމަލާއެއް ދިން ކަމުގެ ދައުވާ އުފުލިދާނެ ކަމަށް ފުލުހުން ބީބީސީގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

މީޑިއާ ތަކުން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި މޫނަށް ކޭކު ޖެހި މީހާގެ ނަމަކީ ޓޯނީ އޯވަރހިއު އެވެ.

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހުމަދު މުހުސިނު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް