ބުދަ 21 އޮކްޓޯބަރ 2020
04 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 04
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:10
އިރުއޮއްސޭ 17:53
އިޝާ 19:05
މޫނަށް ކޭކް ޖެހުން

މޫނަށް ކޭކް ޖެހި މީހާގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކުރާނޭ ކަމަށް ކުއަންޓަސްގެ ސީއީއޯ ވިދާޅުވެއްޖެ

  • ކޭކު ޖެހީ އެއްޖިންސުން ކައިވެނި ކުރުމަށް ޖޮއިސް ތާއީދު ކުރައްވާކަމަށްބުނެ
  • ޖޮއިސްގެ މޫނުގައި ކޭކް ތަތްކޮށްލާފައިވަނީ އަންގާރަ ދުވަހު ޕާތްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަން ހުންނަވަނިކޮށް

ކ. މާލެ | 11 މެއި 2017 | ބުރާސްފަތި 04:05 | 1,810

ޖޮއިސްގެ މޫނުގައި ކޭކް ތައްކޮށްލާފައައިވަނީ އަންގާރަ ދުވަހު ޕާތްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަން ހުންނަވަނިކޮށް - ގޫގުލް

ކުއަންޓަސްގެ ޗީފް އެގްޒެކްޓިވް އެލަން ޖޮއިސް ގެ މޫނުގައި ކޭކެއް ތަތްކޮށްލި މީހާގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޖޮއިސްގެ މޫނުގައި ކޭކް ތައްކޮށްލާފައައިވަނީ އަންގާރަ ދުވަހު ޕާތްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަން ހުންނަވަނިކޮށް ސްޓޭޖް މައްޗަށް އެރި މީހެކެވެ.

ހަމަލާދިން މީހާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ މީޑިއާތަކުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ މީހާ ފަހުންވަނީ ޖޮއިސްއަށް ފާޑު ކިޔާފައެވެ. އެއްޖިންސުން ކައިވެނި ކުރުމަށް ޖޮއިސް ތާއީދު ކުރައްވާކަމަށްބުނެ ފާޑުކިޔާފައިވާއިރު އެކަމަކީ އެގައުމުގައި މަނާ ކަމެކެވެ.

"އަޅުގަނޑުގެ އެބަ އޮތް ދައުވާކުރުމުގެ ވިސްނުން" ޖޮއިސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ފަސް ސަތޭކަ މީހުންގެ ކުރިމަތީގައި ހިނގި މިކަން އޮޅުވާލި މީހެއްގެ މައްޗަށް ފުލުހުންވަނީ ދައުވާކޮށްފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން އޭނާގެ މައްޗަށް މީހަކަށް ހަމަލާއެއް ދިން ކަމުގެ ދައުވާ އުފުލިދާނެ ކަމަށް ފުލުހުން ބީބީސީގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

މީޑިއާ ތަކުން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި މޫނަށް ކޭކު ޖެހި މީހާގެ ނަމަކީ ޓޯނީ އޯވަރހިއު އެވެ.

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހުމަދު މުހުސިނު

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.