ބ. ކަމަދޫގެ ޢީދު ކުޅިވަރުތަކުގެ ތެރެއިން، ސަގާފީ ފައިހަމަކުރުމުގެ އަޑުން މުޅި ރަށް ގުގުމާލައިފި

20 ޖޫން 2024 | ބުރާސްފަތި 18:31
-
1147
ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ ކަމަދޫގެ ޢީދު ހަރަކާތްތައް ފެށުނީ ސަޤާފީ ހަރަކާތްތަކާ އެކު އެ ރަށުގައި ޢީދު ހަރަކާތްތައް ބާއްވަން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޢީދު ސްޓޭޖް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުންނެވެ.
ކުލަގަދަ ގިނަ ހަރަކާތްތަކާ އެކު ބާއްވާ ބ. ކަމަދޫގެ ޢީދު ކުޅިވަރުތަކުގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: އަހުނަފްއެމްވީ
ކުލަގަދަ ގިނަ ހަރަކާތްތަކާ އެކު ބާއްވާ ބ. ކަމަދޫގެ ޢީދު ކުޅިވަރުތަކުގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: އަހުނަފްއެމްވީ
ކުލަގަދަ ގިނަ ހަރަކާތްތަކާ އެކު ބާއްވާ ބ. ކަމަދޫގެ ޢީދު ކުޅިވަރުތަކުގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: އަހުނަފްއެމްވީ
ކުލަގަދަ ގިނަ ހަރަކާތްތަކާ އެކު ބާއްވާ ބ. ކަމަދޫގެ ޢީދު ކުޅިވަރުތަކުގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: އަހުނަފްއެމްވީ
ކުލަގަދަ ގިނަ ހަރަކާތްތަކާ އެކު ބާއްވާ ބ. ކަމަދޫގެ ޢީދު ކުޅިވަރުތަކުގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: އަހުނަފްއެމްވީ
ކުލަގަދަ ގިނަ ހަރަކާތްތަކާ އެކު ބާއްވާ ބ. ކަމަދޫގެ ޢީދު ކުޅިވަރުތަކުގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: އަހުނަފްއެމްވީ
ކުލަގަދަ ގިނަ ހަރަކާތްތަކާ އެކު ބާއްވާ ބ. ކަމަދޫގެ ޢީދު ކުޅިވަރުތަކުގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: އަހުނަފްއެމްވީ
ކުލަގަދަ ގިނަ ހަރަކާތްތަކާ އެކު ބާއްވާ ބ. ކަމަދޫގެ ޢީދު ކުޅިވަރުތަކުގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: އަހުނަފްއެމްވީ