ރާއްޖެ އަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގެ ތެރެއިން، މާލެ ސިޓީ

19 މެއި 2024 | އާދީއްތަ 19:40
-
752
ހުޅަނގު މޫސުމުގެ ވިއްސާރައިގެ އަސަރުތައް ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކަށް އަންނަނީ ކުރަމުންނެވެ.
ރަސްފަންނު ސަރަޙައްދުގައި ވިއްސާރަ ދުވަހެއްގައި މީހުން މަސް ބާނަނީ - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
ސިނަމާލެ ބްރިޖުގެ މަންޒަރެއް ވެރިރަށް މާލެއިން - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
ވިއްސާރަ ދުވަހެއްގައި ފެރީއެއް މާލެ އަށް ގާތްކުރަނީ، މޫސުން ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން ކަނޑުތައް ގަދަ - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
ވިއްސާރައިން ހިޔާވުމަށް ކުޑަ ނަގައިގެން މާލެ މަގެއްގައި ދެމީހަކު ހިނގާފައި ދަނީ - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
ވިއްސާރަ ރެއެއްގައި މާލޭގެ މަގުތަކުގައި މީހުން ހިނގަނީ - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
ވިއްސާރައިގައި މީހަކު ކުޑައެއް ހިފައިގެން މާލޭގެ މަގެއްގެ މެދުން ހިނގާފައި ދަނީ - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ