ހުއްޓުމެއްނެތި އިސްރާއިލުން ޣައްޒާއަށް ދެމުންދާ ހަމަލާތައް

9 ޑިސެންބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 15:06
-
1237
އިސްރާއިލުން ޣައްޒާއަށް ދެމުންދާ ހަމަލާތައް ހުއްޓާލުމުގެ އެއްވެސް ވިސްނުމެއް އެގައުމުން ނުގެންގުޅެއެވެ. އިސްރާއިލްގެ ހަމަލާތައް ދަނީ އެއް ދުވަހުން އަނެއް ދުވަހަށް އިތުރުކުރަމުންނެވެ. އިސްރާއިލްގެ ހަމަލާތަކުގައި ޣައްޒާގެ އިމާރާތްތައް ދަނީ ބިމާ ހަމަވަމުންނެވެ.
އިސްރާއިލުން ޣައްޒާއަށް ދިން ހަމަލާއެއްގައި ރޯވެ އަދަމުންދާ އިމާރާތެއް - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
އިސްރާއިލުން ޣައްޒާއަށް ދިން ހަމަލާއެއްގައި ރޯވެފައިވާ އަލިފާންގަނޑެއް ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް ފެން ޖަހަނީ - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
އިސްރާއިލްގެ ހަމަލާތަކުގައި ޣައްޒާގެ އިމާރާތްތައް ދަނީ ބިމާ ހަމަވަމުން - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
އިސްރާއިލުން ޣައްޒާއަށް ދިން ހަމަލާއެއްގައި ރޯވެ އަދަމުންދާ އިމާރާތެއް - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
އިއިސްރާއިލުން ޣައްޒާއަށް ދެމުންދާ ހަމަލާތައް ހުއްޓާލުމުގެ އެއްވެސް ވިސްނުމެއް އެގައުމުން ނުގެންގުޅޭ - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
އިސްރާއިލްގެ ހަމަލާތައް ދަނީ އެއް ދުވަހުން އަނެއް ދުވަހަށް އިތުރުކުރަމުން - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް