ފަލަސްތީނުގެ ދަނޑުވެރިން "ދީރުލްބަލަހުގައި" ގޮވާން ހައްދަނީ

18 ނޮވެންބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 22:07
-
793
ފަލަސްތީނުގެ ދަނޑުވެރިން، ބަނޑަށްޖެހިދާނެކަމުގެ ބިރު ހީވެފައިވާއިރު، ކުރިއަށް އޮތް މޫސުމަށް ގޮވާން ރުވުމަށްޓަކައި ދަނީ ތައްޔާރުވަމުންނެވެ. މިގޮތުން ދަނޑުވެރިން ދަނީ "ދީރުލްބަލަހުގައި" ގޮވާން ހެއްދުމަށް ތައްޔާރުވަމުންނެވެ.
ޣައްޒާއަށް ވަންނަ އެހީއަކީ އެގައުމުގެ 2.3 މިލިއަން ރައްޔިތުންނަށް އެކަށީގެންވާ މިންވަރެއް ނޫނެވެ. (އޭޕީ ފޮޓޯ)
މިދިޔަ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ ހަތްވަނަ ދުވަހު އިސްރާއީލުން މުޅި ޣައްޒާ ވަށައިލިފަހުން، އެހީގެ ގާފިލާތައް ޣައްޒާއަށް ވަނީ ވަރަށް މަދުންނެވެ. އެހެންކަމުން ޣައްޒާވަނީ ކާބޯތަކެއްޗަށް ޖެހިފައެވެ. (އޭޕީ ފޮޓޯ)
އދ.ން ބުނިގޮތުގައި ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ޣައްޒާގެ އުތުރުގައި އެއްވެސް ބޭކަރީއެއްގެ ޚިދުމަތް ލިބިފައިނުވާތީ ޣައްޒާގެ ރައްޔިތުންނަށް ބަނޑުފުރާނަ މުއްތިކުރެވޭނެ މިންވަރުވެސް މިހާރު ނުލިބެއެވެ. (އޭޕީ ފޮޓޯ)
ލިމިޓެޑް ކާބޯތަކެތީގެ ބާވަތްތައް މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ބަހަނީ ޣައްޒާގެ ދެކުނުގައި ގެދޮރު ގެއްލިފައިވާ މީހުންނަށް އެކަންޏެވެ. (އޭޕީ ފޮޓޯ)