އިސްރާއީލުގެ ހަމަލާތަކާ ގުޅިގެން ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުން ގެދޮރު ދޫކޮށް ޓެންޓް ކޭމްޕްތަކަށް

16 ނޮވެންބަރ 2023 | ބުރާސްފަތި 15:57
-
1060
އިސްރާއީލުން ދެމުންދާ ހަމަލާތަކާ ގުޅިގެން، ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުން ވަނީ ގެދޮރު ދޫކޮށް ޓެންޓް ކޭމްޕްތަކަށް ގޮސްފައެވެ.
ގެދޮރު ގެއްލިފައިވާ ފަލަސްތީނުގެ ކަމެލް އަލް ނައްޖާރު، 90، ނާސިރު ހޮސްޕިޓަލުގެ ބޭރުގައި ހުރި ޓެންޓެއްގައި ހިމާޔަތް ހޯދައި، އެނދެއްގައި އޮށޯވެލައިގެން - ފޮޓޯ: ރޮއިޓާސް
ޓެންޓް ކޭމްޕެއްގައި ގެދޮރު ގެއްލިފައިވާ، ފަލަސްތީނުގެ ހިޔާވަހިކަން ހޯދަމުން ދަނިކޮށް، ވިއްސާރައިގައި ފުރޮޅުލީ ގޮނޑިއެއްގައި އަންހެނަކު ގެންދާ ފިރިހެން ކުއްޖަކު - ފޮޓޯ: ރޮއިޓާސް
ގެދޮރު ގެއްލިފައިވާ ފަލަސްތީނުގެ އަންހެން ކުއްޖަކު ޓެންޓް ކޭމްޕެއްގެ ހިޔާއެއް ނިވާކުރާ ޕްލާސްޓިކް ޝީޓަކުން ބޭރު ބަލަނީ - ފޮޓޯ: ރޮއިޓާސް
ޓެންޓް ކޭމްޕެއްގައި، ގެދޮރު ގެއްލިފައިވާ ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތަކު ވާރޭފެން ނަގަނީ - ފޮޓޯ: ރޮއިޓާސް
އިސްރާއީލުގެ ހަމަލާތަކާ އެކު ގެދޮރު ދޫކޮށް ފަލަސްތީނުން ފިލައިގެން ދިޔަ މީހުންގެ ތެރޭގައިވާ ކުޑަކުއްޖަކު - ފޮޓޯ: ރޮއިޓާސް
އިސްރާއީލުގެ ހަމަލާތަކާ ގުޅިގެން ފަލަސްތީނު މީހުން ގެދޮރު ދޫކޮށް ދިޔަމީހުންގެ ތެރެއިން ޒަހަމްވެވައިފާ ކުޑަ ކުއްޖެއް - ފޮޓޯ: ރޮއިޓާސް