އިސްރާއިލުން ފަލަސްތީނަށް ދެމުންދާ ހަމަލާތަކުގެ ނަތީޖާ

15 ނޮވެންބަރ 2023 | ބުދަ 20:36
-
876
އިސްރާއިލުން ފަލަސްތީނަށް ދެމުންދާ ހަމަލާތަކުގައި އެގައުމަށް ދަނީ އެތައް ބިލިއަން ޑޮލަރެއްގެ އުމްރާނި ގެއްލުން ލިބެމުންނެވެ.
އިސްރާއިލުން ފަލަސްތީނަށް ދެމުންދާ ހަމަލާތަކުގައި ގެއްލުން ލިބިފައިވާ ގެއެއް - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
ޖަބާލިއާ ކޭމްޕަށް އިސްރާއިލުން ދިން ވައިގެ ހަމަލާއެއްގައި ލިބިފައިވާ ގެއްލުން - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
އިސްރާއިލުން ޚާންޔޫނިސަށް ދިން ވައިގެ ހަމަލާއެއްގައި ގެއްލުން ލިބިފައިބާ ގެއެއް - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
އިސްރާއިލުން ޚާންޔޫނިސަށް ދިން ވައިގެ ހަމަލާއެއްގައި ގެއްލުން ލިބިފައިބާ ގެއެއް - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
އިސްރާއިލުގެ ހަމަލާއެއްގައި ގެއްލުން ލިބިފައިބާ މިސްކިތެއް - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް