ރައީސް ސާލިހު އާންމު ރައްޔިތުންގެ ގެތަކަށް ޒިޔާރަތްކުރެއްވުން

21 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ބުރާސްފަތި 20:23
-
943
ދެވަނަ ބުރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން އެމްޑީޕީން މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގައި ޑޯޓުޑޯ ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. މިހަރަކާތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި އިސްކޮށް ހުންނެވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހާއި މާފަންނު ހުޅަނދު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ފަލާހުއެވެ.
ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ދޮރުން ދޮރަށް ހަރަކާތުގެ ތެރެއިން; ރައީސް ސާލިހު އާންމުންނާ ސަލާމްކުރައްވަނީ - ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ
ގިނަ އަދަދެއްގެ ގެތަކަށް ރައީސް ވަޑައިގެން، ރައްޔިތުންގެ ހާލަތު ވަރަށް ގާތުން ބައްލަވާފައިވޭ - ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ
ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ދޮރުން ދޮރަށް ހަރަކާތުގެ ތެރެއިން; ރައީސް ސާލިހު، ކުޑަކުދިންތަކަކާއެކު - ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ
ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ދޮރުން ދޮރަށް ހަރަކާތުގެ ތެރެއިން; ރައީސް ސާލިހު އާންމުންނާ ސަލާމްކުރައްވަނީ - ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ
ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ދޮރުން ދޮރަށް ހަރަކާތުގެ ތެރެއިން; ރައީސް ސާލިހު، ކުޑަކުދިންނާއެކު - ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ
ގިނަ އަދަދެއްގެ ގެތަކަށް ރައީސް ވަޑައިގެން، ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުންތައް އަޑު އައްސަވާފައިވޭ - ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ