ތުރުކީގެ ރައީސް އުރުދުޣާންގެ ރިޔާސީ ކެމްޕެއިންގެ ތެރެއިން

24 މެއި 2023 | ބުދަ 18:28
-
486
މިމަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތުރުކީގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ދެވަނަ ބުރަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ކެމްޕެއިންތައް އެގައުމުގެ ރައީސް ތަޖަބު ތައްޔިބު އުރުދުޣާން ވަނީ މިހާރު ފައްޓަވާފައެވެ.
ތުރުކީގެ ރައީސް އުރުދުޣާން، ހަޔަތުގައި ހުޅުވި އައު ހޮސްޕިޓަލް ހުޅުއްވާދެއްވުމަށްފަހު އާންމުންނާ މުހާތަބުކުރައްވާ ވާހަކަދައްކަވަނީ - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
ތުރުކީގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގައި އެންމެ ގިނަ ވޯޓު ލިބިވަޑައިގެންފައި ވަނީ ރައީސް އުރުދުޣާން އަށް - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
ތުރުކީގެ ރައީސް އުރުދުޣާންގެ ސަޕޯޓަރުން އެމަނިކުފާނުގެ ކެމްޕެއިން ރެލީއެއްގައި - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
ތުރުކީގެ ރައީސް އުރުދުޣާންގެ ސަޕޯޓަރުން އެމަނިކުފާނުގެ ކެމްޕެއިން ރެލީއެއްގައި - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
ތުރުކީގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގައި ރައްޔިތުން ނިންމަވާގޮތަކަށް އިހުތިރާމުކުރައްވާނެކަމަށް އުރުދުޣާން ވަނީ ވިދާޅުވެފައި - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް