ރޯދަ މަހަށް ހަނދުބެލުން

22 މާރޗް 2023 | ބުދަ 18:22
-
1302
1444 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހުގެ ހަނދު، އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ އިސްލާމީއެއްވެސް ގައުމަކަށް ފެނިފައެއް ނުވެއެވެ. އެހެހެންކަމުން މިއަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހަކީ 23 މާޗް 2023ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހެވެ.
1444 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހުގެ ހަނދު އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ އިސްލާމީއެއްވެސް ގައުމަކަށް ފެނިފައެއް ނުވޭ - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
މިއަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހަކީ 23 މާޗް 2023ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަސް - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
1444 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހުގެ ހަނދު ފެނޭތޯ ބަލަނީ - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
1444 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހުގެ ހަނދު ފެނޭތޯ ބަލަނީ - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
1444 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހުގެ ހަނދު ފެނޭތޯ ބަލަނީ - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް