ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން ސެސިލިއަންހޮފް ގަނޑުވަރަށް ޒިޔާރަތްކުރެއްވުން

12 މާރޗް 2023 | އާދީއްތަ 18:44
-
4376
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހާއި އެމަނިކުފާނުގެ އަނބިކަނބަލުން ފަޒްނާ އަހުމަދު ވަނީ ޖަރުމަނުވިލާތައް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގައި އެގައުމުގެ ސެސިލިއަންހޮފް ގަނޑުވަރަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފައެވެ.
ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން ސެސިލިއަންހޮފް ގަނޑުވަރަށް ޒިޔާރަތްކުރެއްވުން - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން ސެސިލިއަންހޮފް ގަނޑުވަރަށް ޒިޔާރަތްކުރެއްވުން - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން ސެސިލިއަންހޮފް ގަނޑުވަރަށް ޒިޔާރަތްކުރެއްވުން - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން ސެސިލިއަންހޮފް ގަނޑުވަރަށް ޒިޔާރަތްކުރެއްވުން - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން ސެސިލިއަންހޮފް ގަނޑުވަރަށް ޒިޔާރަތްކުރެއްވުން - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން ސެސިލިއަންހޮފް ގަނޑުވަރަށް ޒިޔާރަތްކުރެއްވުން - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް