ރަޝިއާގެ ގިނަ މިސައިލް ހަމަލާތަކެއް ޔޫކްރެއިނަށް

10 މާރޗް 2023 | ހުކުރު 19:22
-
855
ރަޝިއާއިން ވަނީ މާޗު 9 ވަނަ ދުވަހު ޔޫކްރެއިނަށް ގިނަ މިސައިލް ހަމަލާތަކެއް ފޮނުވާލާފައެވެ. މިހަމަލާތަކުގައި މީހުންގެ ފުރާނަ ގެއްލި ޔޫކްރެއިންގެ ސިޓީތަކަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތައް ވަނީ ލިބިފައެވެ.
ރަޝިއާގެ ގިނަ މިސައިލް ހަމަލާތަކެއް ޔޫކްރެއިނަށް - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
ރަޝިއާގެ ގިނަ މިސައިލް ހަމަލާތަކެއް ޔޫކްރެއިނަށް - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
ރަޝިއާގެ ގިނަ މިސައިލް ހަމަލާތަކެއް ޔޫކްރެއިނަށް - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
ރަޝިއާގެ ގިނަ މިސައިލް ހަމަލާތަކެއް ޔޫކްރެއިނަށް - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
ރަޝިއާގެ ގިނަ މިސައިލް ހަމަލާތަކެއް ޔޫކްރެއިނަށް - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް