ފޮޓޯ އިން ޚަބަރު
27 މެއި 2021 | ބުރާސްފަތި 14:15
-
5569
ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުން ދުބާއީގައި ކުރިއަށްގެންދާ ތަމްރީނުތައް
ކުރިއަށް އޮތް ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕާއި އޭއެފްސީ އޭޝިއަން ކަޕުގެ ޖޮއިންޓް ކޮލިފިކޭޝަން މެޗުތަކަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުން އަންނަނީ ދުބާއީގައި ތަމްރީނުތައް ހަދަމުންނެވެ. މި ތަމްރީނުތަކުގައި ގައުމީ ޓީމުގެ 25 ކުޅުންތެރިން ބައިވެރިވެއެވެ.
ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ދުބާއީ ކޭމްޕުގެ ތެރެއިން ގައުމީ ޓީމުގެ ކޯޗު މާޓީން ކޫޕްމަން ކުޅުންތެރިންނަށް އިރުޝާދުދެނިކޮށް - ފޮޓޯ: އެފްއޭއެމް
ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ދުބާއީ ކޭމްޕުގައި ގޯލްކީޕަރު ޓްރޭނަރު އަސްލަމް އަބްދުއްރަހީމާއި އެސިސްޓަންޓް އިމްރާން މުޙައްމަދު - ފޮޓޯ: އެފްއޭއެމް
ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ދުބާއީ ކޭމްޕުގެ ތެރެއިން ގައުމީ ޓީމުގެ ކޯޗު މާޓީން ކޫޕްމަން އާއި އެސިސްޓަންޓް ކޯޗު އަލީ ސުޒޭން - ފޮޓޯ: އެފްއޭއެމް
ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ދުބާއީ ކޭމްޕުގެ ތެރެއިން ގައުމީ ޓީމުގެ އައު ފިޓްނަސް ޓްރޭނަރު ކުޅުންތެރިންނަށް އިރުޝާދުދެނިކޮށް - ފޮޓޯ: އެފްއޭއެމް
ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ދުބާއީ ކޭމްޕުގައި ގޯލްކީޕަރު ޓްރޭނަރު އަސްލަމް އަބްދުއްރަހީމް - ފޮޓޯ: އެފްއޭއެމް
ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ދުބާއީ ކޭމްޕުގެ ތެރެއިން ގައުމީ ޓީމުގެ ކޯޗު މާޓީން ކޫޕްމަން ކުޅުންތެރިންނަށް އިރުޝާދުދެނިކޮށް - ފޮޓޯ: އެފްއޭއެމް
ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ދުބާއީ ކޭމްޕުގައި ބައިވެރިވާ ގޯލްކީޕަރުންގެ ތަމްރީނުތައް - ފޮޓޯ: އެފްއޭއެމް
ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ދުބާއީ ކޭމްޕުގެ ތެރެއިން ގައުމީ ޓީމުގެ ކޯޗު މާޓީން ކޫޕްމަން - ފޮޓޯ: އެފްއޭއެމް
raajjemv logo

All rights reserved