ފޮޓޯ އިން ޚަބަރު
1 ޖެނުއަރީ 2021 | ހުކުރު 11:44
-
6427
ކޯސްޓްގާޑުގެ ޚިދުމަތަށް 41 އަހަރު ފުރުން
އެމްއެންޑީއެފް އިން ކޯސްޓްގާޑުގެ ހިދުމަތް ފަށާފައިވަނީ 1980 ވަނަ އަހަރުގައެވެ.
ކޯސްޓުގާޑަށް 41 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން - ކޯސްޓްގާޑުގެ ހިދުމަތަށް 41 އަހަރު ފުރުނި އިރު ފާއިތުވި އަހަރުތަކުގެ ތެރޭގައި ކޯސްޓްގާޑުން ފާހަގަކޮށްލެވޭ ގިނަ ކުރިއެރުންތަކެއް ވަނީ ހޯދާފައި - ފޮޓޯ: އެމްއެންޑީއެފް
ކޯސްޓުގާޑަށް 41 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން - ހުޅުމާލެ ފަޅު ސާފުކުރުމުގާއި، އެމްއެންޑީއެފް މިލިޓަރީ ހޮސްޕިޓަލް ސެނެހިޔާ އާއި ކޯސްޓްގާޑުން ގުޅިގެން ކ. ގާފަރުގައި މެޑިކަލް ކޭމްޕެއް ބާއްވަން ހަމަޖައްސާފައިވޭ - ފޮޓޯ: އެމްއެންޑީއެފް
ކޯސްޓުގާޑަށް 41 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން - ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވީ ކޯސްޓްގާޑުގެ ކޮމާންޑް ކާނަލް މުހައްމަދު ސަލީމް - ފޮޓޯ: އެމްއެންޑީއެފް
ކޯސްޓުގާޑަށް 41 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން - ކޯސްޓްގާޑަށް 41 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ދިދަ ނެގުމުގެ އިތުރަށް ވެސް ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއް ވަނީ ރާވާފައި - ފޮޓޯ: އެމްއެންޑީއެފް
ކޯސްޓުގާޑަށް 41 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން ދިދަ ނަގާފައިވަނީ ހުކުރު ދުވަހުގެ ހެނދުނު ހުޅުމާލެ ޖެޓީ ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވި މި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި - ފޮޓޯ: އެމްއެންޑީއެފް
raajjemv logo

All rights reserved