ކ. މާލެ
|
2 އޮކްޓޯބަރ 2017 | ހޯމަ 19:09
"ޑިޕް އެންޑް ވިން" ޕްރޮމޯޝަންގެ ވީކްލީ ޕްލައިޒް ލިބޭ ފަރާތް ގުރުއަތުން ހޮވައިފި
"ޑިޕް އެންޑް ވިން" ޕްރޮމޯޝަންގެ ވީކްލީ ޕްލައިޒް ލިބޭ ފަރާތް ގުރުއަތުން ހޮވައިފި
ސިމާހާ ނަސީމް
މަންޗީސް ބްރޭންޑް
"ޑިޕް އެންޑް ވިން" ޕްރޮމޯޝަންގެ ވީކްލީ ޕްލައިޒް ލިބޭ ފަރާތް ގުރުއަތުން ހޮވައިފި
ގުރުއަތުން ހޮވުނު ކޫޕަން ނަންބަރަކީ 000600

މަންޗީސް ބްރޭންޑްގެ ކްރިމްކްރޭކަރ ބިސްކޯދު  ގެ "ޑިޕް އެންޑް ވިން"  ޕްރޮމޯޝަންގެ ވީކްލީ ޕްލައިޒް ލިބޭ ފަރާތް ގުރުއަތުން ހޮވައިފި އެވެ.

ގުރުއަތުން ހޮވުނު ކޫޕަން ނަންބަރަކީ 000600 އެވެ.

މި ބިސްކޯދަކީ މެލޭޝިޔާ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ މަންޗީސް ކުންފުނީގެ ކްރިމްކްރޭކަރ ބްރޭންޑްގެ ބިސްކޯދެކެވެ.

މި ކްރިމްކްރޭކަރ ބިސްކޯދު ރާއްޖެއަށް ތައާރަފުކޮށްފައިވަނީ ޕިރަމިޑްގެ ފަރާތުންނެވެ.

ޕިރަމިޑްގެ މާކެޓިންގް މެނޭޖަރ މުހައްމަދު ސޮބާހު ވިދާޅުވީ މި ކްރިމްކްރޭކަރ ބިސްކޯދުގެ ޙާއްސަ ސިފައަކީ "ޑިޕް ސައިޒަށް" ބިސްކޯދު ފަރުމާކުރެވިފައިވުން ކަމުގައެވެ. އެހެން ކަމުން ބިންދާލަން ނުޖެހޭނެ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ

ޕިރަމިޑް އިން ޕްރޮމޯޝަން ފަށާފައިވަނީ 15 ސެޕްޓެމްބަރ 2017 އިން 31 ޑިސެމްބަރ 2017 އާއި ހަމައަށެވެ. އެގޮތުން ވީކްލީ ޕްރައިޒެއްގެ ގޮތުން މި ބިސްކޯދު ބައްލަވައި ގަތުމުން ގުރުއަތުން ހޮވޭ ފަރާތަކަށް މަންޗީސް ޕެކެއް އަކާއި އަދި ގްރޭންޑް ޕްރައިޒެއްގެ ގޮތުން 50 އިންޗީގެ ހައިސަން ޓީވިއެއް ލިބިގެންދާނެ އެވެ.

މި ބިސްކޯދު ބާޒާރުގައި ވިއްކަން ހުންނާނީ 25 ރުފިޔާ އަށެވެ. އަދި މި ބިސްކޯދަކީ ދަތުރު ފަތުރު ކުރާއިރު ގެންގުޅެވޭ ގޮތަށް ހެޔޮވަރު ސައިޒަކަށް ޕެކެޓްކޮށްފައިވާ ބިސްކޯދެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް
- ކޮމެންޓް