ލަންކާގެ އިގްތިސާދީ ކާރިސާ - އިސްތިއުފާ ނުދެއްވާ ރައީސް ގައުމު ދޫކުރައްވާ ފިއްލެއްވުން

  • ގޮތަބަޔާ އިސްތިއުފާ ނުދެއްވާނެ ކަމުގެ އަޑުތަކެއް ވަނީ ފެތުރިފައި
  • ގޮތަބަޔާ ރާޖަޕަކްސަ ވެލާނާ އެއަރޕޯޓުން މާލެ ވަޑައިގަންނަވަނީ
  • ގޮތަބަޔާ ރާއްޖެއަށް ވަޑައިގެންނެވި މައްސަލައިގައި ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ކޮމެންޓް ކުރަން ބޭނުމެއް ނުވި
 
Writer Profile Picture
ޙުސައިން މަޚްތޫމް
ގޮތަބަޔާ އިސްތިއުފާ ނުދެއްވާނެ ކަމުގެ އަޑުތަކެއް ވަނީ ފެތުރިފައި

ގައުމު ދޫކުރައްވާ ފިއްލަވާ ވަޑައިގެން އުޅުއްވާ ލަންކާގެ ރައީސް މަގާމުން އިސްތިއުފާ ނުދެއްވާނެކަމުގެ އިޝާރާތެއް ކުރައްވައިފި ކަމަށް މަސްދަރުތަކައި ހަވާލާދީ ނޫސްތަކުގައި ރިޕޯޓްކޮށްފި.

13 ޖުލައި 2022 | ބުދަ 10:22
Writer Profile Picture
ޙުސައިން މަޚްތޫމް
ގޮތަބަޔާ ރާޖަޕަކްސަ ވެލާނާ އެއަރޕޯޓުން މާލެ ވަޑައިގަންނަވަނީ

ލަންކާގެ އަސްކަރިއްޔާގެ މަތިންދާ ބޯޓެއްގައި ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުމުން، ވެލާނާ އެއަރޕޯޓުން ފުލް ސެކިއުރިޓީގައި ގޮތަބަޔާ އަދި އަނބިކަނބަލުން މާލެ ވަނީ ގެންދަވާފައި.

މިކަމާއި ގުޅިގެން ސަރުކާރުން އަދި ވަކިއެއްޗެއް ބުނެފައި ނުވޭ.

13 ޖުލައި 2022 | ބުދަ 10:18
Writer Profile Picture
ޙުސައިން މަޚްތޫމް
ގޮތަބަޔާ ރާއްޖެއަށް ވަޑައިގެންނެވި މައްސަލައިގައި ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ކޮމެންޓް ކުރަން ބޭނުމެއް ނުވި

ބުދަ ދުވަހު އިސްތިއުފާ ދެއްވާނެކަމަށް އިއުލާން ކުރައްވާ އިސްތިއުފާ ސިޓީގައި ސޮއިކުރައްވާފައި ވަނިކޮށް، އަންގާރަ ދުވަހުގެ ދަންވަރު ވަގުތެއްގައި އަސްކަރީ މަތިންދާ ބޯޓެއްގައި ގޮތަބަޔާ ރާޖަޕަކްސަ ވަނީ ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވާފައި.

އަދި މިކަމާއި ގުޅިގެން އާންމުންގެ ފާޑުކިއުން އަމާޒުވެފައިވާ އިރު، ނޫސްވެރިންގެ ސުވާލުތަކާއި ގުޅިގެން ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވަނީ މި މައްސަލައާއި ގުޅޭ ގޮތުން އެ މިނިސްޓްރީން އަދި ކޮމެންޓް ކުރަން ބޭނުން ނުވާ ކަމަށް.

އާންމުވެފައިވާ ބައެއް ވީޑިއޯތަކުން ފެންނަ ގޮތުގައި ގޮތަބަޔާ ރާއްޖެއަށް ވަޑައިގެންނެވުމާއެކު ހައި ސެކިއުރިޓީގައި އެއަރޕޯޓުން މާލެ ގެނެސްފައިވޭ. ނަމަވެސް މިހާރު ހުންނެވި ތަނެއްގެ މައުލޫމާތު އެނގިފައި ނުވޭ.

ގޮތަބަޔާ ރާއްޖެ ވަޑައިގެންނެވީ އަނބިކަނބަލުންނާއި ބޮޑީ ގާޑުންނާއި އެކުގައި. 13 މީހަކު މި ފްލައިޓުން އައި އިރު އެއީ ކޮން ބައެއްކަމެއް ސާފެއް ނޫން.

13 ޖުލައި 2022 | ބުދަ 10:15
Writer Profile Picture
ޙުސައިން މަޚްތޫމް
ގޮތަބަޔާ ފިއްލަވާ ވަޑައިގަތީ ރާއްޖެއަށް!

ސްރީލަންކާގެ ރައީސް އެ ޤައުމު ދޫކުރައްވައި ފިއްލަވައިގެން ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފިކަމަށް ބޭރުގެ މީޑިއާތަކުން ވަނީ ރިޕޯޓްކޮށްފައި.

އޭއެފްޕީ ނިިއުސް އެޖެންސީން ލަންކާގެ އޮފިޝަލުންނާ ހަވާލާދީ ބުނެފައިވަނީ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭގެ ވަގުތެއްގައި އެމަނިކުފާނު ފިއްލަވައިވަޑައިގެންފައިވާ ކަމަށް.

އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ ދަންވަރުގެ ވަގުތެއްގައި ގޮތަބަޔާ ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފައިވާ ކަމަށް ލަންކާއާއި ބޭރުގެ ބައެއް މީޑިއާތަކުން ވަނީ ރިޕޯޓްކޮށްފައި.. ނަމަވެސް އެމަނިކުފާނު ރާއްޖެއަށް ވަޑައިގެންނެވިކަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެއްވެސް އިދާރާއަކުން ކަށަވަރުކޮށްދީފައެއް ނުވޭ.

13 ޖުލައި 2022 | ބުދަ 10:13