ބުރާސްފަތި 12 ޑިސެންބަރު 2019
03 މުލަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 15
ފަތިސް 04:44
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:04
އަސްރު 15:24
މަޣްރިބް 17:58
އިޝާ 19:15
ވަގުތުން

ޝައިޚް ކަމާލް އިންޓަނޭޝަނަލް ކްލަބް ކަޕް ފައިނަލް މެޗު

ޚުލާސާ
 • ޓީސީން ޝައިހް ކަމާލް އިންޓަނޭޝަނަލް ކްލަބް ކަޕް ކާމިޔާބު ކޮށްފި
 • ޓީސީން ޝައިހް ކަމާލް އިންޓަނޭޝަނަލް ކްލަބް ކަޕް ކާމިޔާބު ކޮށްފި
 • ޕެނަލްޓީ ޝޫޓް އައުޓް

3 މާރޗް 2017 | ހުކުރު 21:34

01:32

އަހުމަދު ފައިރޫޒު

ޓީސީން ޝައިހް ކަމާލް އިންޓަނޭޝަނަލް ކްލަބް ކަޕް ކާމިޔާބު ކޮށްފި

ޝައިހް ކަމާލް އިންޓަނޭޝަނަލް ކްލަބް ކަޕްގެ ފައިނަލުގައި ދެނުކު ކޮރެއާގެ ޕޮޗިއަން ސިޓިޒެން އެފްސީ ބަލިކޮށް މުބާރާތުގެ ތަށި ޓީސީން އުފުލާލައި ދިވެހިން ފަޚުރުވެރިކޮށްލައިފިއެވެ.

 

ބަންގްލަދޭޝްގައި ކުރިއަށްދިޔަ މި މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޓީސީން ހޯދާފައިވަނީ ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން  4-2 އިން މޮޅުވެގެންނެވެ.  މި ޕެނެލްޓީ ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ރާއްޖޭގެ ގައުމީޓީމުން 2008 ވަނަ އަހަރުގެ ރަންމެޑަލް ހޯދިއިރު ކެޕްޓަނަކަށް ހުރި އައްސަދު އަބްދުލް ޣަނީގެ ދަރިފުޅު އަރާސް އެވެ.

3 މާރޗް 2017 | ހުކުރު 20:49

01:16

އަހުމަދު ފައިރޫޒު

ޓީސީން ޝައިހް ކަމާލް އިންޓަނޭޝަނަލް ކްލަބް ކަޕް ކާމިޔާބު ކޮށްފި

ޝައިހް ކަމާލް އިންޓަނޭޝަނަލް ކްލަބް ކަޕްގެ ފައިނަލުގައި ދެނުކު ކޮރެއާގެ ޕޮޗިއަން ސިޓިޒެން އެފްސީ ބަލިކޮށް މުބާރާތުގެ ތަށި ޓީސީން އުފުލާލައި ދިވެހިން ފަޚުރުވެރިކޮށްލައިފި

3 މާރޗް 2017 | ހުކުރު 20:16

01:14

އަހުމަދު ފައިރޫޒު

ޕެނަލްޓީ ޝޫޓް އައުޓް

ޕޮޗިއޮންގެ ހަތަރު ވަނަ ޕެނަލްޓީ ކިރަން ދިފާއު ކޮސްފި

3 މާރޗް 2017 | ހުކުރު 20:16

01:13

އަހުމަދު ފައިރޫޒު

ޕެނަލްޓީ ޝޫޓް އައުޓް

ޓީސީގެ ތިން ވަނަ ޕެނަލްޓީ ޔާންބެ ކާމިޔާބު ކޮށްދީފި

3 މާރޗް 2017 | ހުކުރު 20:14

01:12

އަހުމަދު ފައިރޫޒު

ޕެނަލްޓީ ޝޫޓް އައުޓް

ޕޮޗިއޮންގެ ތިން ވަނަ ޕެނަލްޓީ ފޮނުވާލީ ކިޔޮންގް ޑިއުކް ފޮނުވާލި ޕެނަލްޓީވެސް ކާމިޔާބު ކޮށްފި

3 މާރޗް 2017 | ހުކުރު 20:14

01:12

އަހުމަދު ފައިރޫޒު

ޕެނަލްޓީ ޝޫޓް އައުޓް

ޓީސީގެ ދެވަނަ ޕެނަލްޓީ ފޮނުވާލީ ކޮނޮލިނިއަސް ފޮނުވާލި ޕެނަލްޓީ ކާމިޔާބު ކޮށްފި

3 މާރޗް 2017 | ހުކުރު 20:13

01:11

އަހުމަދު ފައިރޫޒު

ޕެނަލްޓީ ޝޫޓް އައުޓް

ޕޮޗިއޮންގެ ދެ ޕެނަލްޓީ ކާމިޔާބު ކޮށްފި

3 މާރޗް 2017 | ހުކުރު 20:13

01:10

އަހުމަދު ފައިރޫޒު

ޕެނަލްޓީ ޝޫޓް އައުޓް

ޓީސީގެ ޕެނެލްޓީ ފޮނުވާލީ އީސާ އަލް މަޣްރަބީ، ޕެނަލްޓީ ވަނީ ކާމިޔާބު ކޮށްފަ

3 މާރޗް 2017 | ހުކުރު 20:13

01:10

އަހުމަދު ފައިރޫޒު

ޕެނަލްޓީ ޝޫޓް އައުޓް

ފުރަތަމަ ޕެނަލްޓީ ފޮނުވާލީ ޕޮޗިއަން އިން ކެޕްޓަން  ކީޕަރު ކިރަން ވަނީ ޕެނަލްޓީ ދިފާއު ކޮށްފަ

3 މާރޗް 2017 | ހުކުރު 20:10

01:06

އަހުމަދު ފައިރޫޒު

އިތުރު ވަގުތުގެ ދެ ވަނަ ހާފުގެ ކުޅުންވެސް ނިމިއްޖެ

ޝައިހް ކަމާލް އިންޓަނޭޝަނަލް ކްލަބް ކަޕްގެ ފައިނަލްގައި ރާއްޖޭގެ ޓީސީ އަދި ދެކުނު ކޮރެއާގެ ޕޮޗިއަން ސިޓިޒެން އެފްސީ ބައްދަލުކުރާ ފައިނަލުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތު ހަމަވެގެން ކުޅުނު އިތުރު ވަގުތުގެ ދެ ހާފްވެސް މިހާރު ވަނީ ނިމިފައި، ނަތީޖާ ނެރޭނީ ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން

3 މާރޗް 2017 | ހުކުރު 20:10

01:01

އަހުމަދު ފައިރޫޒު

ޝެއިޚް ކަމާލް ކަޕް ފައިނަލް (އިތުރުވަގުތުގެ ދެވަނަހާފް): ޓީސީ 2-2 ޕޮޗިއޮން

+24' ޕޮޗިންއޮން އިން ޓީސީގެ ހާފް ތެރޭން އޭރިއާ ތެރެއަށް ވަދެ ގޯލަށް ހަމަލާއެއް ފޮނުވާލަން މަސައްކަތް ކުރި، ހުރަހަކަށްވީ ގޯލް ކީޕަރު ކިރަން

3 މާރޗް 2017 | ހުކުރު 20:02

00:57

އަހުމަދު ފައިރޫޒު

ޝެއިޚް ކަމާލް ކަޕް ފައިނަލް (އިތުރުވަގުތުގެ ދެވަނަހާފް): ޓީސީ 2-2 ޕޮޗިއޮން

+20' ޕޮޗިއޮން ކުޅުން ތެރިއަކަށް ރީނދޫ ކާނޑެއް، އަދި ޓީސީ އަރާޝްއަށްވެސް ރީނދޫ ކާޑެއް ދައްކަައިފި، ޕޮޗިއަންގެ ކުޅުންތެރިއާއަށް ކާޑު ދެއްކީ ބޯޅަ ނެތިސް އަރާޝްއަށް ފައުލްކުރުމާ ގުޅިގެން 

3 މާރޗް 2017 | ހުކުރު 20:00

00:51

އަހުމަދު ފައިރޫޒު

ޝެއިޚް ކަމާލް ކަޕް ފައިނަލް (އިތުރުވަގުތުގެ ދެވަނަހާފް): ޓީސީ 2-2 ޕޮޗިއޮން

އިތުރު ވަގުތުގެ ދެވަނަ ހާފް ފަށައިފި

3 މާރޗް 2017 | ހުކުރު 20:00

00:48

އަހުމަދު ފައިރޫޒު

ޝެއިޚް ކަމާލް ކަޕް ފައިނަލް (އިތުރުވަގުތުގެ ފުރަތަމަހާފް): ޓީސީ 2-2 ޕޮޗިއޮން

އިތުރު ވަގުތުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގެ ކުޅުން ނިންމާލައިފި އެއްވެސް ޓީމަކަށް އިތުރު ލަނޑެއް ކާމިޔާބެއް ނުކުރެވޭ

3 މާރޗް 2017 | ހުކުރު 19:59

00:43

އަހުމަދު ފައިރޫޒު

ޝެއިޚް ކަމާލް ކަޕް ފައިނަލް (އިތުރުވަގުތުގެ ފުރަތަމަހާފް): ޓީސީ 2-2 ޕޮޗިއޮން

+10' ޕޮޗިއޮންގެ ވަރަށް ނުރައްކާތެރި ބޮޅައެއް، ޓީސީގެ ގޯލަށް ފޮނުވާލި ބޯޅަ ގޯލް ތެރެއަށް ވަދެވަދެ އޮއްވާ ދިފާއު ކުރީ އައްޒާމް، މިއީ ވަރަށް ހުޝިޔާރު ކަމާއިއެކު އައްޒާމް ދިފާއުކުރި ވަރަށް މޮޅު ސޭވެއް

3 މާރޗް 2017 | ހުކުރު 19:45

00:40

އަހުމަދު ފައިރޫޒު

ޝެއިޚް ކަމާލް ކަޕް ފައިނަލް (އިތުރުވަގުތުގެ ފުރަތަމަހާފް): ޓީސީ 2-2 ޕޮޗިއޮން

+08' ޓީސީގެ އައްޒާމަށް އަނިޔާވެގެން ދަނޑު މަތީގައި ފަރުވާ ދެމުން ދަނީ،

3 މާރޗް 2017 | ހުކުރު 19:45

00:38

އަހުމަދު ފައިރޫޒު

ޝެއިޚް ކަމާލް ކަޕް ފައިނަލް (އިތުރުވަގުތުގެ ފުރަތަމަހާފް): ޓީސީ 2-2 ޕޮޗިއޮން

އިތުރުވަގުތުގެ ފުރަތަމަ ހާފްގެ ކުޅުން ފެށީ ޓީސީން އިން،  ޓީސީއަށް ކޯނަރެއްވެސް ލިބިފައިވޭ ކޯނަރު ދިފާއުކުރީ ޕޮޗިއޮންގެ ކީޕަރު .

3 މާރޗް 2017 | ހުކުރު 19:45

00:27

އަހުމަދު ފައިރޫޒު

ޝެއިޚް ކަމާލް ކަޕް ފައިނަލް (ދެ ހާފް): ޓީސީ 2-2 ޕޮޗިއޮން

90+3 ދެވަނަ ހާފްގެ އިތުރު ވަގުތުގެ ކުޅުން ހަމަވުމާއި އެކު މެޗުގެ ކުޅުން ނިންމާލައިފި، ދެން އޮންނާނީ އިތުރުވަގުތުގެ 30 މިނެޓުގެ ކުޅުން

3 މާރޗް 2017 | ހުކުރު 19:29

00:24

އަހުމަދު ފައިރޫޒު

ޝެއިޚް ކަމާލް ކަޕް ފައިނަލް (ދެ ހާފް): ޓީސީ 2-2 ޕޮޗިއޮން

90+1' މިހާރު ކުރިއަށްދަނީ އިތުރު ވަގުތުގެ ކުޅުން، އިތުރު ވަގުތަށް ދައްކާފައިވަނީ 3 މިނެޓު

3 މާރޗް 2017 | ހުކުރު 19:29

00:23

އަހުމަދު ފައިރޫޒު

ޝެއިޚް ކަމާލް ކަޕް ފައިނަލް (ދެ ހާފް): ޓީސީ 2-2 ޕޮޗިއޮން

89' މެޗުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތުގެ އެނެމް ފަހު ވަގުތު ކޮޅުގެ ކުޅުން ކުރިއަށްދަނީ، ޓީސީއަށް ކުޑަ އިރުކޮޅެއް ކުރިން ރަނުގެ ފުރުސަތެއް ލިބި ބޭކާރުވެގެން ގޮސްފަވޭ، އައްޔަ އަށް އޭރިއާ ތެރެއިން ހުސްކޮށް ލިބުނު ބޯޅައެއް، ފޮނުވާލީ ގޯލު ދަނޑި ކައރިން ބޭރަށް 

3 މާރޗް 2017 | ހުކުރު 19:24

00:19

އަހުމަދު ފައިރޫޒު

ޝެއިޚް ކަމާލް ކަޕް ފައިނަލް (ދެ ހާފް): ޓީސީ 1-2 ޕޮޗިއޮން

ޓީސީގެ ގޯލު ކާމިޔާބު ކުރީ ޔާންބެ ފޮނުވާލި ހިލޭ ޖެހުމެއް، ޕޮޗިއޮންގެ ކުޅުންތެރިން ދިފާއުކޮސް އޭރިއާ ބޭރަށް ފޮނުވާލި ބޯޅަ، އައްޒާމް ވަރަށް ބާރަށް ގޯލާ ދިމާއަށް ފޮނުވައިލައިގެން، އައްޒާމްގެ އެހަމަލާ ވަނީ ޕޮޗިއޮންގެ ކުޅުތެރިއެއްގެ ފައިގައި ވެސް ޖެހިފައ

3 މާރޗް 2017 | ހުކުރު 19:24

00:17

އަހުމަދު ފައިރޫޒު

ޓީސީން ނަތީ ހަމަހަމަ ކޮށްފި

82' ޓީސީން މެޗުގެ ނަތީޖާ ހަމަހަމަކޮށްފި، ޔާންބެ ކުރިއަށް ފޮނުވާލި ހިލޭ ޖެހުމެއް ގޯލަކަށް ލަނޑަކަށް ބަދަލުކޮށް އައްޒާމް

3 މާރޗް 2017 | ހުކުރު 19:24

00:17

އަހުމަދު ފައިރޫޒު

ޓީސީން ނަތީ ހަމަހަމަ ކޮށްފި

82' ޓީސީން މެޗުގެ ނަތީޖާ ހަމަހަމަކޮށްފި، ޔާންބެ ކުރިއަށް ފޮނުވާލި ހިލޭ ޖެހުމެއް ގޯލަކަށް ލަނޑަކަށް ބަދަލުކޮށް އައްޒާމް

3 މާރޗް 2017 | ހުކުރު 19:24

00:09

އަހުމަދު ފައިރޫޒު

ޝެއިޚް ކަމާލް ކަޕް ފައިނަލް (ދެ ހާފް): ޓީސީ 1-2 ޕޮޗިއޮން

75' ޓީސީއަށް ބަދަލެއް، ބޮންދާގެ ބަދަލުގައި ކުޅެން ނުކުތީ ބިދޭސީ ފޯވާޑްކޮނޭލިއަސް ސްޓެވާޓް 

3 މާރޗް 2017 | ހުކުރު 19:16

00:09

އަހުމަދު ފައިރޫޒު

ޝެއިޚް ކަމާލް ކަޕް ފައިނަލް (ދެ ހާފް): ޓީސީ 1-2 ޕޮޗިއޮން

75' ޓީސީއަށް ބަދަލެއް، ބޮންދާގެ ބަދަލުގައި ކުޅެން ނުކުތީ ބިދޭސީ ފޯވާޑްކޮނޭލިއަސް ސްޓެވާޓް 

3 މާރޗް 2017 | ހުކުރު 19:16

00:04

އަހުމަދު ފައިރޫޒު

ޝެއިޚް ކަމާލް ކަޕް ފައިނަލް (ދެ ހާފް): ޓީސީ 1-2 ޕޮޗިއޮން

67' ޓީސީގެ ފޭދޫ  އިއްބެ ޕޮޗިއޮންގެ އޭރިއާ ތެރެއަށް ވެދެ ދޮނުވާލި ބޯޅަށް ކުޅުންތެރިއެއްގެ ގައިގައި ޖެހިފައެއް ކޯނަރަކަށް، އޭގެ ފަހުން ލިބުނު ހިލޭ ޖެހުމެއް ޔާމިން ވަނީ ފޮނުވާލާފަ، އެބޯޅަ ދިޔައީ ދަނޑި މަތިން، ޔާމިން ކުޅެން ނުކުމެފައި މިވަނީ ދާދި ދެންމެ އަކު..

3 މާރޗް 2017 | ހުކުރު 19:16

00:00

އަހުމަދު ފައިރޫޒު

ޝެއިޚް ކަމާލް ކަޕް ފައިނަލް (ދެ ހާފް): ޓީސީ 1-2 ޕޮޗިއޮން

65' ޕޮޗިއޮން ނުރައްކާތެރި ހަމަލާއެއް ޓީސީގެ ގޯލާށް އަމާޒްކޮސް ފޮނުވާލައިފި، އެކަމަކު ބެންޖޯގެ ފައިގައި ޖެހުމުން ގޯލާ އަމާޒްވާ ގޮތެއް، ޓީސީގެ ފަރާތުން ފެންނަނީ ވަރަށް ބޮަޑށް ދޫކޮށްލައިގެން ތިބޭތަން، ފުރަތަމަ ހާފާއި ޚިލާފަށް ޓީސީގެ ކުޅުން ދައްކަން ފާހަގަކުރެވޭ

3 މާރޗް 2017 | ހުކުރު 19:03

23:53

އަހުމަދު ފައިރޫޒު

ޝެއިޚް ކަމާލް ކަޕް ފައިނަލް (ދެ ހާފް): ޓީސީ 1-2 ޕޮޗިއޮން

59'  ޕޮޗިއޮން އަށް ކޯނަރެއް، އެޓީމުން ދެ ގޯލުވެސް ކަމިޔަބު ކޮށްފައިވަޏީ ލިބުނު ކޯނަރަކުން، ޕޮޗިއޮން އިން ވަރަށް ގާތްގާތުގައި ވަނީ ޓީސީގެ ގޯލަށް ނުރައްކާ ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކޮސްފައި

3 މާރޗް 2017 | ހުކުރު 19:03

23:49

އަހުމަދު ފައިރޫޒު

ޝެއިޚް ކަމާލް ކަޕް ފައިނަލް (ދެ ހާފް): ޓީސީ 1-2 ޕޮޗިއޮން

ޕޮޗިއޮންގެ މި ލަނޑަކީ ޓީސީގެ ދިފެންޑަރު ފައްރާހުގެ ބޮލުގައި ޖެހިފައި ބައިކޮޅަށް ވަތް ގޯލެއް

3 މާރޗް 2017 | ހުކުރު 18:50

23:48

އަހުމަދު ފައިރޫޒު

ޝެއިޚް ކަމާލް ކަޕް ފައިނަލް (ދެ ހާފް): ޓީސީ 1-1 ޕޮޗިއޮން

54' ޕޮޗިއޮން އިން މެޗުގެ ލީޑު ނަގައިފި، މި ލަނޑު ކާމިޔާބު ކުރީ އެޓީމަށް ލިބުނު ކޯނަރަކުން 

3 މާރޗް 2017 | ހުކުރު 18:50

23:41

އަހުމަދު ފައިރޫޒު

ޝެއިޚް ކަމާލް ކަޕް ފައިނަލް (ދެވަނަ ހާފް): ޓީސީ 1-1 ޕޮޗިއޮން

ފުރަތަމަ ހާފާއި ޚިލާފަށް ކޮރެއާ ޓީމުން ފެންނަނީ މާ ބޮޑށް ކުރިއަށް ޖެހިގެން ކުލޭތަން،  އެޓީމުގެ ކުޅުން ކުރީ ހާފާއި އަޅާ ބަލާއިރު، ވަރުގަދަ ކަމަށް ފެނޭ، ޓީސީން ފެންނަނީ ހަމަޖެހިގެން ކުޅެން މަސައްކަތްކުރާތަން، 

3 މާރޗް 2017 | ހުކުރު 18:47

23:38

އަހުމަދު ފައިރޫޒު

ޝެއިޚް ކަމާލް ކަޕް ފައިނަލް (ދެ ހާފް): ޓީސީ 1-1 ޕޮޗިއޮން

ޓީސީ އާއި ޕޮޗިއޮން ބައްދަލުކުރާ މެޗުގެ ދެވަަނަ ހާފް ފަށައިފި

3 މާރޗް 2017 | ހުކުރު 18:39

23:25

އަހުމަދު ފައިރޫޒު

ޝެއިޚް ކަމާލް ކަޕް ފައިނަލް (ހާފްޓައިމް): ޓީސީ 1-1 ޕޮޗިއޮން

މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގެ ކުޅުން ނިންމާލައިފި. ފުރަތަމަ ހާފު ނިމިގެންދިޔައީ 1-1 ލަނޑުން ދެޓީމު އެއްވަރުވެގެން. ޓީސީއަށް ލަނޑު ޖަހައިދިނީ ބެންޖޯ، ޕޮޗިއޮންއަށް ލަނޑު ޖަހައިދިނީ  ޖެންގް ޔޮންގް

3 މާރޗް 2017 | ހުކުރު 18:39

23:24

އަހުމަދު ފައިރޫޒު

ޝެއިޚް ކަމާލް ކަޕް ފައިނަލް (ފުރަތަމަ ހާފް): ޓީސީ 1-1 ޕޮޗިއޮން

ޕޮޗިއޮން އިން ލަނޑު ޖަހާފައިވަނީ  ޖީ ކިޔޯންގް ޑޫކް ނަގައިދިން ކޯނަރަކުން ޖެންގް ޔޮންގް، އޭނާ ލަނޑުޖެހި އިރު ހުރީ ރަނގަޅަށް މާކު ނުކުރެވިކަން ފާހަގަކޮށްލެވޭ

3 މާރޗް 2017 | ހުކުރު 18:39

23:20

އަހުމަދު ފައިރޫޒު

ޝެއިޚް ކަމާލް ކަޕް ފައިނަލް (ފުރަތަމަ ހާފް): ޓީސީ 1-1 ޕޮޗިއޮން

43' ޕޮޗިއޮން އިން ނަތީޖާ ހަމަކޮށްފި، އެޓީމުން ލަނޑު ޖަހާފައިވަނީ ލިބުނު ކޯނަރަކުން.

3 މާރޗް 2017 | ހުކުރު 18:21

23:16

އަހުމަދު ފައިރޫޒު

ޝެއިޚް ކަމާލް ކަޕް ފައިނަލް (ފުރަތަމަ ހާފް): ޓީސީ 1-0 ޕޮޗިއޮން

36' ޕޮޗިއޮން ވަރަށް ނުރައްކާތެރި ޙަމަލާއެއް، އެޓީމުގެ 20 ނަންބަރު ފޮނުވާލި ބޯޅަ ކީޕަރު ކިރަން ވަނީ ވަރަށް ހުޝިޔާރު ކަމާއިއެކު ދިފާއުކޮށްފައި

3 މާރޗް 2017 | ހުކުރު 18:20

23:11

އަހުމަދު ފައިރޫޒު

ޝެއިޚް ކަމާލް ކަޕް ފައިނަލް (ފުރަތަމަ ހާފް): ޓީސީ 1-0 ޕޮޗިއޮން

34' ޓީސީގެ ނާއިޒް (ދާދު) ގެ ހަމަލާއެއް، ގޯލާ ދިމާލަށް ދާދު ފޮނުވާލި ބޯޅަައިގައި މާ ބާރެއްނެތް، ބޯޅަ ދިޔައީ އަރިަމތިން ބޭރަށް

3 މާރޗް 2017 | ހުކުރު 18:19

23:08

އަހުމަދު ފައިރޫޒު

ޝެއިޚް ކަމާލް ކަޕް ފައިނަލް (ފުރަތަމަ ހާފް): ޓީސީ 1-0 ޕޮޗިއޮން

31' ޓީސީގެ ފޭދޫ އިއްބެ އަށް ވަރަށް ހުސް ފުރުސަތެއް، އެކަނިމާ އެކަނި ބޯޅަ ހިފައިގެން ޕޮޗިއޮން އޭރިއާ ތެރެއަށް ވަދެ ކީޕަރު ގައިން ނައްޓާލާން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ކީޕަރު ވަނީ އެ ބޯޅަ ސަލާމަތް ކޮށްފަ

3 މާރޗް 2017 | ހުކުރު 18:10

23:04

އަހުމަދު ފައިރޫޒު

ޝެއިޚް ކަމާލް ކަޕް ފައިނަލް (ފުރަތަމަ ހާފް): ޓީސީ 1-0 ޕޮޗިއޮން

28' އަނެއްކާވެސް ޓީސީގެ ހަމަލާއެއް، މިފަހަރުއޭރިއާ ބޭރުގައި ހުރެފައި ވަހީދު ފޮނުވާލި ބޯޅަ ދިޔައީ އަރިމަތިން ބޭރަށް

3 މާރޗް 2017 | ހުކުރު 18:10

22:59

އަހުމަދު ފައިރޫޒު

ޝެއިޚް ކަމާލް ކަޕް ފައިނަލް (ފުރަތަމަ ހާފް): ޓީސީ 1-0 ޕޮޗިއޮން

20' ލީޑު ނެނގުމަށް ފަހު ޓީސީން ދަނީ މެޗު ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން، ބެންޖޯ ކާމިޔާބު ކޮށްދިން ލަނޑަކީ ވަރަށް ރިތި ބަޮލުން ގޯލުގެ ކަނަށް ފޮނުވާލައިގެން ކާމިޔާބު ކުރި ގޯލެއް، އޭގެ ފަހުން ޕޮޗިއޮން އިން ވަނީ ނުރައްކާތެރި ހަމަލާއެއް ފޮނުވާލުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްފަ، ނަމަވެސް ޓީސީގެ ކީޕަރު ކިރަން ވަނި އެ ބޯޅަ ސަލާމަތްކޮށް، މި މެޗުގައި ޓީސީއަށް ސަޕޯޓް ކުރުމަށް ގިނަ ދިވެހިން ސްޓޭޑިއަމްގައި ތިބި ކަން ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ

3 މާރޗް 2017 | ހުކުރު 18:02

22:54

އަހުމަދު ފައިރޫޒު

ޓީސީން ލަނޑު ޖަހައިފި

17' ޓީސީއަށް ކޯނަރެއް، އައްޒާމް ނަގައިދިން ކޯނަރުން ލަނޑު ޖަހާފައިވަނީ އަބްދުﷲ ޙަނީފް ބެންޖޯ

3 މާރޗް 2017 | ހުކުރު 17:54

22:50

އަހުމަދު ފައިރޫޒު

ޝެއިޚް ކަމާލް ކަޕް ފައިނަލް (ފުރަތަމަ ހާފް): ޓީސީ 0-0 ޕޮޗިއޮން

12' މެޗުގެ މިހާތަނަށް އައިއިރު ދެ ޓީމުގެ ފަރާތުންވެސް ފެންނަނީ ވަރަށް ވާދަވެރި ކުޅުމެއް، ދެޓީމުން ވެސް ރަނގަޅު ފުރުސަތުތަކެއް ތަނަވަސް ކޮށްފަ، ޓީސީގެ ފަރާތުން ފެންނަނީ ވަރަށް ވަރުގަދަ އަށް ހަމަލާތަކަށް އެރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަތަން

3 މާރޗް 2017 | ހުކުރު 17:54

22:43

އަހުމަދު ފައިރޫޒު

ޝެއިޚް ކަމާލް ކަޕް ފައިނަލް (ފުރަތަމަ ހާފް): ޓީސީ 0-0 ޕޮޗިއޮން

06' ޓީސީ އަށް ރަނުގެ ފުރުސަތެއް، ފޭދޫ އިއްބެ އަށް ޕޮޗިއޮންގެ ހާފްތެރެއިން ލިބުނު ގޯލަށް ގާޮލާ ދިމާލަށް ފޮނުވާލި ނަމަވެސް ކުޑަތަންކޮޅެއް ބޭރުވީ، ބޯޅަ އަމާޒުވީ އަރިމަތީ ދާގަނޑަށް

3 މާރޗް 2017 | ހުކުރު 17:44

22:41

އަހުމަދު ފައިރޫޒު

ޝެއިޚް ކަމާލް ކަޕް ފައިނަލް (ފުރަތަމަ ހާފް): ޓީސީ 0-0 ޕޮޗިއޮން

04' ޕޮޗިއޮން އިން ހަމަލާއެއް  އުފައްދަން މަސައްކަތްކުރި، އެކަމަކު މާ ނުރައްކާވާ ގޮތެއް ނުވި، ޓީސީއަށް ފުރުސަތެއް ވަނީ ލިބިފަ

3 މާރޗް 2017 | ހުކުރު 17:44

22:39

އަހުމަދު ފައިރޫޒު

ޝެއިޚް ކަމާލް ކަޕް ފައިނަލް: ޓީސީ - ޕޮޗިއޮން

02' ޕޮޗިއޮން އަށް ލިބިނު ކޯރެއް، މާ ނުރައްކާ ކުރެވޭ ގޮތެއް ނުވި، ކީޕަރު ކިރަން އެ ބޯޅަ ދިފާއު ކޮށްފި

3 މާރޗް 2017 | ހުކުރު 17:40

22:37

އަހުމަދު ފައިރޫޒު

ޝެއިޚް ކަމާލް ކަޕް ފައިނަލް: ޓީސީ - ޕޮޗިއޮން

މެޗު ފަށައިފި، މެޗު ފަށާފައިވަނީ ޓީސީން

3 މާރޗް 2017 | ހުކުރު 17:40

22:37

އަހުމަދު ފައިރޫޒު

ޝެއިޚް ކަމާލް ކަޕް ފައިނަލް: ޓީސީ - ޕޮޗިއޮން

މެޗު ފަށައިފި، މެޗު ފަށާފައިވަނީ ޓީސީން

3 މާރޗް 2017 | ހުކުރު 17:40

22:36

އަހުމަދު ފައިރޫޒު

މެޗު ފަށަން ދެޓީމުން ދަނޑަށް ނުކުމެއްޖެ

މެޗު ފެށުމަށްޓަކައި ދެޓީމުން ވެސް ވަނީ ދަނޑަށް ނުކުމެފައެވެ. މެޗު ބެލުމަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ވަނީ ދަނޑަށް ވަދެފަ، މެޗު ފަށަނީ ޓީސީ، 

3 މާރޗް 2017 | ހުކުރު 17:39

22:33

އަހުމަދު ފައިރޫޒު

ޓީސީގެ ފުރަތަމަ އެގާރައަށް ބަދަލެއް

ޝައިޚް ކަމާލް އިންޓަނޭޝަނަލް ކްލަބް ކަޕް ފައިނަލް މެޗުގެ ވާދަކުރާ ޓީސީގެ ފުރަތަމަ އެގާރައަށް ވަނީ ބަދަލެއް ގެނެވިފައެވެ. އެގޮތުން މި މުބާރާތުގެ ކުރިން ޓީމުން ކުޅެފައިވާ މެޗުތަކުގައި ފުރަތަމަ އެގާރައިން ފެންނަ ބިދޭސީ ފޯވާޑް ކޮނޭލިއަސް ސްޓެވާޓް މިއަދު ފުރަތަމަ އެގާރައިގައި ހިމަނާފައެއް ނުވެއެވެ. އޭނާގެ ބަދަލުގައި މިއަދު ފުރަތަމަ އެގާރައިގައި ހިމަނާފައިވަނީ ސަމްވީލް ޤާސިމް ބޮންޑާއެވެ.

3 މާރޗް 2017 | ހުކުރު 17:39

22:24

އަހުމަދު ފައިރޫޒު

ދެޓީމުގެ ފުރަތަމަ އެގާރަ

ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކުލަބު

 • ގޯލް ކީޕަރު ކިރަން ކުމާރު ލިންބޫ
 • އަލް ސައިދު އީސާ އަލް މަޣްރަބީ
 • އަބުދުﷲ ޙަނީފް (ބެންޖޯ)
 • އިބްރާހިމް މަހުދީ ހުސެއިން (ފޭދޫ އިއްބެ)
 • ޝަމްވީލް ޤާސިމް (ބޮންޑާ)
 • އަލީ ނާފިއު (ކަޅޭ)
 • އަހުމަދު ފައްރާހު
 • ހަސަން ނާއިޒް (ދާދު)
 • އައްޒާމް މުޙައްމަދު
 • ހަސަން އިބްރާހިމް ވަހީދު
 • މުޙައްމަދު އިމްޝާދު

 

ޕޮޗިއަން ސިޓިޒެން އެފްސީ

 • ގޯލް ކީޕަރު ޗޮއި އާން ސިއޯން
 • ލީ ސިއޯން ވޫ
 • ލީ މިން ކޭ ޔޫ
 • ޕާކް ޖުން ސޫ
 • ޖޭން ޔަންގް
 • ޖީ ކިޔޯންގް ޑިއުކް
 • ޕާކް ސިއުންގް
 • ކިމް ސިއޯން ޖިން
 • ޝައު ޓާއި ވޫ
 • ޝިން ސިއޯން ހިޔޫން
 • ހުވާން ޖިން ސާން

 

3 މާރޗް 2017 | ހުކުރު 17:27

22:20

އަހުމަދު ފައިރޫޒު

ޝައިޚް ކަމާލް އިންޓަނޭޝަނަލް ކްލަބް ކަޕް ފައިނަލް މެޗުގެ އެނަލިސްޓުން

ރާއްޖޭގެ ޓީސީ ސްޕޯސްޓްސް ކުލަބާއި ދެކުނު ކޮރެއާގެ ޕޮޗިއަން ސިޓިޒެން އެފްސީ ބައްދަލުކުރާ ފައިނަލް މެޗުގެ އެނަލިސްޓުންގެ ގޮތުގައި ބައިވެރިވާނީ ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކުލަބުގެ އެސިސްޓަންޓް ކޯޗު އާފިއު އަދި ކުލަބު ގްރީންސް ސްޓްރީޓްގެ ކޯޗު ސޮބާހުއެވެ. ޕްރީ ޝޯ ގެނެސްދޭނީ ރާއްޖެޓީވީގެ ރިޕޯޓަރ ނާފިއު މެޗުގެ ކޮމެންޓްރީ ގެނެސްދޭނީ ވާސިފްއެވެ.

3 މާރޗް 2017 | ހުކުރު 17:27

21:55

އަހުމަދު ފައިރޫޒު

ޓީސީ ފައިނަލަށް ދަތުރުކުރި މަގު

ޝައިހް ކަމާލް އިންޓަނޭޝަނަލް ކްލަބް ކަޕްގެ ފައިނަލަށް ޓީސީން ދަތުރުކޮށްފައިވަނީ މުބާރާތުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖްގެ އެއްވެސް މެޗަކުން ބަލި ނުވެއެވެ. މުބާރާތުގައި ޓީސީއަށް ވާދަކުރަން ޖެހުނީ އެންމެ ވަރުގަދަ ގްރޫޕްގައެވެ. އެގޮތުން ބަންގްލަދޭޝްގެ ލީގު ޗެމްޕިއަން ޑާކާ އަބަހާނީ އާ ކިރްގިސްތާންގެ އަލްގާ ބިޝްކެކް އަދި ފައިނަލްގައި މިއަދު ކުޅޭ ދެކުނު ކޮރެއާގެ ޕޮޗިއޮން ސިޓިޒަން އެފްސީ އާ ވާދަކުރަން ޖެހުނެވެ. ފުރަތަމަ މެޗުގައި ޑާކާ އަބަހާނީ އަތުން 1-0 އިން މޮޅުވެ، ދެ ވަނަ މެޗުގައި ފަހަތުން އަރައި 2-1 އިން ކިރްގިސްތާންގެ އަލްގާ ބިޝްކެކް ބަލިކުރިއެވެ. ގްރޫޕް ފަހު މެޗުގައި ޕޮޗެއޯން ސިޓިޒެންއާ އެއްވަރުވީ 1-1 އިންނެވެ. އެއަށްފަހު ސެމީގައި ޓީސީ ބައްދަލުކުރީ ނޭޕާލްގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ޓީމު މަނަންގް މަޝްޔަންޑީއާ ދެކޮޅަށެވެ. އެ މެޗުން ޓީސީ މޮޅުވީ 1-0 އިންނެވެ.

3 މާރޗް 2017 | ހުކުރު 16:59

21:53

އަހުމަދު ފައިރޫޒު

ޓީސީއާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނަ ޕޮޗިއޮން ސިޓިޒަން އެފްސީ

ފައިނަލްގައި ޓީސީއާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނަށް ޕޮޗިއޮން ސިޓިޒަން އެފްސީ އަކީ ދެކުނު ކޮރެއާގެ ތިން ވަނަ ޑިވިޝަން ޗެމްޕިއަންކަން މިދިޔަ އަހަރު ހޯދި ޓީމެވެ. އެޓީމުން އަންނަނީ ރަނގަޅު ނަތީޖާތަކެއް ލީގުގައި ނެރެމުންނެވެ. އެހެންނަމަވެސް ބައިނަލްއަގުވާމީ ބޮޑު ތަށްޓެއް އެޓީމަށް ކާމިޔާބުކުރެވިފައިވާކަމަށް ތާރީހަކުން ނުދައްކަ އެވެ. ކޮރެއާ ތިންވަނަ ޑިވިޝަން އެޑްވާންސްގެ ކުޅުން މި މަހު ފަށާއިރު، މިއީ ޕޮޗިއޮން އަށް ލީގު ފެށުމުގެ ކުރިން ޓީމު އެކުލަވާލަން އަދި ކުޅުންތެރިން ޓެސްޓުކޮށްލަން ލިބޭ ރަނުގެ ފުރުސަތެކެވެ. ކޮރެއާގެ ފުޓުބޯޅަ ދުނިޔެއަށް 2007 ވަނަ އަހަރު އުފަންވި ޕޮޗެއިން ތިންވަނަ ޑިވިޝަނަށް ކޮލިފައިވީ ތިން އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތުންނެވެ.

3 މާރޗް 2017 | ހުކުރު 16:59

21:51

އަހުމަދު ފައިރޫޒު

ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކުލަބު ކޯޗު

ޓީސީގެ ކޯޗަކީ މީގެ ކުރިން ކްލަބް ވެލެންސިއާ އަދި ޔޫތު ސްޕޯޓްސް ކުލަބުގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގެ ބޮޑެތި ކުލަބުތައް ކުޅެ އަދި ޔޫތު ގައުމީ ޓީމުގެ ކޯޗުގެ ހައިސިއްޔަތުން ބައިނަލްއަގްވާމީ މުބާރާތްތަކުގެ ތަޖުރިބާ ހޯދާފައިވާ މުޙައްމަދު ނިޒާމް (ނިޒާމްބެ)އެވެ. މި މުބާރާތަކީ ނިޒާމްބެގެ ހަޔާތުގައިވެސް ވަރަށް މުހިތްމު މެޗެކެވެ. ދިވެހި ފުޓްބޯޅައާ މެދު ޒަމާނުއްސުރެ އޮތް ވިސްނުން ބަދަލުކޮށް، ކާމިޔާބީ ކުލަބުގެ ނަމަކުން ނުވަތަ ފައިސާކައުން ވާ ކަމެއް ނޫންކަން ނިޒާމްބެ ވަނީ ދައްކުވައިދީފައެވެ. ނިޒާމްބެގެ ހުވަފެނާއި ގާތަށް ޖެހިލަން މިވަނީ އެންމެ ފިޔަވަޅަކަށް ކައިރިވެފައެވެ. ފައިނަލުގެ ކުރިން ޓީސީގެ ކޯޗު ނިޒާމްބެ ބުނީ އެ ޓީމު ފައިނަލަށް ނުކުންނާނީ މުޅި ރާއްޖެ ފަހުރުވެރިކޮށްދިނުމަށް ކަމަށެވެ. މިދިޔަ އަހަރުގެ އެއް ވަނަ ކޯޗުގެ މަގާމު ހޯދި މުހައްމަދު ނިޒާމް (ނިޒާމްބެ) އެވެ.

3 މާރޗް 2017 | ހުކުރު 16:59

21:50

އަހުމަދު ފައިރޫޒު

ޓިސީގެ ހަޔާތަށް ކުރުނަޒަރެއް

މިމުބާރާތުގައި ވާދަކުރާ ރާއްޖޭގެ ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކުލަބަކީ ރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅައިގައި ވަރަށް ޒުވާން ކުލަބެކެވެ. ނަމަވެސް 2014 ވަނަ އަހަރު ދެވަނަ ޑިވިޝަންގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިގެން ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނަށް ޕްރޮމޯޓްވި ޓުރަސްޓް އެންޑް ކެއާ (ޓީސީ) އިންވަނީ ފާއިތުވެދިޔަ ތިން އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެކުލަބު ފެންވަރު ދައްކާލާފައެވެ.

 

ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގައި އަލަށް ވާދަ ކުރި އަހަރު ޓީސީންވަނީ ލީގުގެ ދެވަނަ ހޯދާފައެވެ. ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕްގެ ސެމީގައިވެސް ޓީސީން ކުޅުނެވެ. މިދިޔަ އަހަރު އެޓީމުން ވަނީ ބޮޑެތި ކުރިއެރުންތަކެއް ހޯދާފައެވެ. ލީގުގެ ދެވަނަ އާއި އެފްއޭކަޕް އަދި ޕުރެސިޑެންޓްސް ކަޕްގެ ދެވަނަ ހޯދިއެވެ. އެފަހަރު ލީގުގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމު ހޯދީ ޓީސީގެ ހަސަން ނާއިޒު (ދާދު) އެވެ.

 

ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގައި ހިފަހައްޓާލުމުގެ އަޒުމުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ލީގުގައި ވާދަކުރި ޓީސީން 2015 ވަނަ އަހަރު ލީގަށް ނުކުތީ ދެވަނަ ޑިވިޝަނުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދި ޓީމުގައި ތިބި ގިނަ ކުޅުންތެރިން ހިމަނައިގެންނެވެ. މިދިޔަ އަހަރު ތިބި ކުޅުންތެރިންގެ އިތުރުން މިފަހަރު ޓީމާއި ގުޅުނީ މަދު ކުޅުންތެރިއެކެވެ. މިދިޔަ އަހަރުގެ ޓީމުގައި ތިބި ބައެއް ކުޅުންތެރިން ވަނީ އެހެން ޓީމުތަކަށް ބަދަލުވެފައެވެ. އެގޮތުން އަލީފާސިރު (ސެންޓޭ) އާ އަހުމަދު އަބްދުﷲ (ލިލީ) ލިލީ ހިމެނެއެވެ. ޓީސީއާ އަލަށް ގުޅުނު ކުޅުންތެރިންގެ ގޮތުގައި ހިމެނެނީ އިބްރާހިމް މަހުދީ (ފޭދޫ އިއްބެ) އާއި އަބްދުﷲ ހަނީފް (ބެންޖޯ) އެވެ. މި މުބާރާތުގައި މި މި ދެކުޅުންތެރިންގެ ފަރާތުން ރަނގަޅު ކުޅުމެއް ފެނިފައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ބިދޭސީ ތިން ކުޅުންތެރިންވެސް ޓީސީއާ ވަނީ ގުޅިފައެވެ. މިސްރުގެ ޑިފެންޑަރު އީސާ މަގްރަބީ އާއި ނޭޕާލް ގައުމީ ޓީމުގެ ކިރަން ސެމްޝޮން އަދި ވިންސެންޓްގެ ފޯވާޑް ކޮނޭލިއަސް ސްޓެވާޓްގެ ކުޅުން ގިނަ ބަޔަކު އަންނަނީ ފާހަގަ ކުރަމުންނެވެ.

3 މާރޗް 2017 | ހުކުރު 16:59

21:34

އަހުމަދު ފައިރޫޒު

ޝައިޚް ކަމާލް އިންޓަނޭޝަނަލް ކްލަބް ކަޕް ފައިނަލް މެޗު

ޝައިހް ކަމާލް އިންޓަނޭޝަނަލް ކްލަބް ކަޕްގެ ފައިނަލްގައި ބައްދަލުކުރަނީ ރާއްޖޭގެ ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް އަދި ދެކުނު ކޮރެއާގެ ޕޮޗިއަން ސިޓިޒެން އެފްސީ އެވެ. މިއީ ބައިނަލް އަޤްވާމީ މިފަދަ މުބާރާތެއްގެ ފައިނަލަށް ދިވެހި ޓީމެއް ދަތުރުކުރި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. ތަޖުރިބާކާރު މަދުކުޅުންތެރިން ކޮޅަކާއިއެކު ވާދަކުރާ ޓީސީން ވަނީ މުބާރާތުގައި އާދަޔާ ޚިލާފު މޮޅުކުޅުމެއްދާފައެވެ. އެގޮތުން މުބާރާތުގެ ފައިނަލާއި ހަމައަށް ޓީސީން ދަތުރުކުރީ އެއްވެސް މެޗަކުން ބަލިނުވެއެވެ. މާބޮޑު ތާރީޚެއް ނެތަސް މުބާރާތުގެ މިހިސާބަށް ޓީސީ ދަތުރުކޮށްފައިވަނީ އެޓީމުގެ ހިތްވަރާ މަސައްކަތުންނެވެ. މިއަދުގެ މެޗަށް ނުކުންނައިރު ޓީސީން އޮތީ ކުލަބާއި ގައުމަށް ރީތި ނަމެއް ހޯދައިދިނުމުގެ އުންމީދުގައެވެ.

3 މާރޗް 2017 | ހުކުރު 16:58

އަހުމަދު ފައިރޫޒު

Ahmed_Fairoox

1170
01:32
ޓީސީން ޝައިހް ކަމާލް އިންޓަނޭޝަނަލް ކްލަބް ކަޕް ކާމިޔާބު ކޮށްފި
01:16
ޓީސީން ޝައިހް ކަމާލް އިންޓަނޭޝަނަލް ކްލަބް ކަޕް ކާމިޔާބު ކޮށްފި
01:14
ޕެނަލްޓީ ޝޫޓް އައުޓް
01:13
ޕެނަލްޓީ ޝޫޓް އައުޓް
01:12
ޕެނަލްޓީ ޝޫޓް އައުޓް
01:12
ޕެނަލްޓީ ޝޫޓް އައުޓް
01:11
ޕެނަލްޓީ ޝޫޓް އައުޓް
01:10
ޕެނަލްޓީ ޝޫޓް އައުޓް
01:10
ޕެނަލްޓީ ޝޫޓް އައުޓް
01:06
އިތުރު ވަގުތުގެ ދެ ވަނަ ހާފުގެ ކުޅުންވެސް ނިމިއްޖެ
01:01
ޝެއިޚް ކަމާލް ކަޕް ފައިނަލް (އިތުރުވަގުތުގެ ދެވަނަހާފް): ޓީސީ 2-2 ޕޮޗިއޮން
00:57
ޝެއިޚް ކަމާލް ކަޕް ފައިނަލް (އިތުރުވަގުތުގެ ދެވަނަހާފް): ޓީސީ 2-2 ޕޮޗިއޮން
00:51
ޝެއިޚް ކަމާލް ކަޕް ފައިނަލް (އިތުރުވަގުތުގެ ދެވަނަހާފް): ޓީސީ 2-2 ޕޮޗިއޮން
00:48
ޝެއިޚް ކަމާލް ކަޕް ފައިނަލް (އިތުރުވަގުތުގެ ފުރަތަމަހާފް): ޓީސީ 2-2 ޕޮޗިއޮން
00:43
ޝެއިޚް ކަމާލް ކަޕް ފައިނަލް (އިތުރުވަގުތުގެ ފުރަތަމަހާފް): ޓީސީ 2-2 ޕޮޗިއޮން
00:40
ޝެއިޚް ކަމާލް ކަޕް ފައިނަލް (އިތުރުވަގުތުގެ ފުރަތަމަހާފް): ޓީސީ 2-2 ޕޮޗިއޮން
00:38
ޝެއިޚް ކަމާލް ކަޕް ފައިނަލް (އިތުރުވަގުތުގެ ފުރަތަމަހާފް): ޓީސީ 2-2 ޕޮޗިއޮން
00:27
ޝެއިޚް ކަމާލް ކަޕް ފައިނަލް (ދެ ހާފް): ޓީސީ 2-2 ޕޮޗިއޮން
00:24
ޝެއިޚް ކަމާލް ކަޕް ފައިނަލް (ދެ ހާފް): ޓީސީ 2-2 ޕޮޗިއޮން
00:23
ޝެއިޚް ކަމާލް ކަޕް ފައިނަލް (ދެ ހާފް): ޓީސީ 2-2 ޕޮޗިއޮން
00:19
ޝެއިޚް ކަމާލް ކަޕް ފައިނަލް (ދެ ހާފް): ޓީސީ 1-2 ޕޮޗިއޮން
00:17
ޓީސީން ނަތީ ހަމަހަމަ ކޮށްފި
00:17
ޓީސީން ނަތީ ހަމަހަމަ ކޮށްފި
00:09
ޝެއިޚް ކަމާލް ކަޕް ފައިނަލް (ދެ ހާފް): ޓީސީ 1-2 ޕޮޗިއޮން
00:09
ޝެއިޚް ކަމާލް ކަޕް ފައިނަލް (ދެ ހާފް): ޓީސީ 1-2 ޕޮޗިއޮން
00:04
ޝެއިޚް ކަމާލް ކަޕް ފައިނަލް (ދެ ހާފް): ޓީސީ 1-2 ޕޮޗިއޮން
00:00
ޝެއިޚް ކަމާލް ކަޕް ފައިނަލް (ދެ ހާފް): ޓީސީ 1-2 ޕޮޗިއޮން
23:53
ޝެއިޚް ކަމާލް ކަޕް ފައިނަލް (ދެ ހާފް): ޓީސީ 1-2 ޕޮޗިއޮން
23:49
ޝެއިޚް ކަމާލް ކަޕް ފައިނަލް (ދެ ހާފް): ޓީސީ 1-2 ޕޮޗިއޮން
23:48
ޝެއިޚް ކަމާލް ކަޕް ފައިނަލް (ދެ ހާފް): ޓީސީ 1-1 ޕޮޗިއޮން
23:41
ޝެއިޚް ކަމާލް ކަޕް ފައިނަލް (ދެވަނަ ހާފް): ޓީސީ 1-1 ޕޮޗިއޮން
23:38
ޝެއިޚް ކަމާލް ކަޕް ފައިނަލް (ދެ ހާފް): ޓީސީ 1-1 ޕޮޗިއޮން
23:25
ޝެއިޚް ކަމާލް ކަޕް ފައިނަލް (ހާފްޓައިމް): ޓީސީ 1-1 ޕޮޗިއޮން
23:24
ޝެއިޚް ކަމާލް ކަޕް ފައިނަލް (ފުރަތަމަ ހާފް): ޓީސީ 1-1 ޕޮޗިއޮން
23:20
ޝެއިޚް ކަމާލް ކަޕް ފައިނަލް (ފުރަތަމަ ހާފް): ޓީސީ 1-1 ޕޮޗިއޮން
23:16
ޝެއިޚް ކަމާލް ކަޕް ފައިނަލް (ފުރަތަމަ ހާފް): ޓީސީ 1-0 ޕޮޗިއޮން
23:11
ޝެއިޚް ކަމާލް ކަޕް ފައިނަލް (ފުރަތަމަ ހާފް): ޓީސީ 1-0 ޕޮޗިއޮން
23:08
ޝެއިޚް ކަމާލް ކަޕް ފައިނަލް (ފުރަތަމަ ހާފް): ޓީސީ 1-0 ޕޮޗިއޮން
23:04
ޝެއިޚް ކަމާލް ކަޕް ފައިނަލް (ފުރަތަމަ ހާފް): ޓީސީ 1-0 ޕޮޗިއޮން
22:59
ޝެއިޚް ކަމާލް ކަޕް ފައިނަލް (ފުރަތަމަ ހާފް): ޓީސީ 1-0 ޕޮޗިއޮން
22:54
ޓީސީން ލަނޑު ޖަހައިފި
22:50
ޝެއިޚް ކަމާލް ކަޕް ފައިނަލް (ފުރަތަމަ ހާފް): ޓީސީ 0-0 ޕޮޗިއޮން
22:43
ޝެއިޚް ކަމާލް ކަޕް ފައިނަލް (ފުރަތަމަ ހާފް): ޓީސީ 0-0 ޕޮޗިއޮން
22:41
ޝެއިޚް ކަމާލް ކަޕް ފައިނަލް (ފުރަތަމަ ހާފް): ޓީސީ 0-0 ޕޮޗިއޮން
22:39
ޝެއިޚް ކަމާލް ކަޕް ފައިނަލް: ޓީސީ - ޕޮޗިއޮން
22:37
ޝެއިޚް ކަމާލް ކަޕް ފައިނަލް: ޓީސީ - ޕޮޗިއޮން
22:37
ޝެއިޚް ކަމާލް ކަޕް ފައިނަލް: ޓީސީ - ޕޮޗިއޮން
22:36
މެޗު ފަށަން ދެޓީމުން ދަނޑަށް ނުކުމެއްޖެ
22:33
ޓީސީގެ ފުރަތަމަ އެގާރައަށް ބަދަލެއް
22:24
ދެޓީމުގެ ފުރަތަމަ އެގާރަ
22:20
ޝައިޚް ކަމާލް އިންޓަނޭޝަނަލް ކްލަބް ކަޕް ފައިނަލް މެޗުގެ އެނަލިސްޓުން
21:55
ޓީސީ ފައިނަލަށް ދަތުރުކުރި މަގު
21:53
ޓީސީއާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނަ ޕޮޗިއޮން ސިޓިޒަން އެފްސީ
21:51
ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކުލަބު ކޯޗު
21:50
ޓިސީގެ ހަޔާތަށް ކުރުނަޒަރެއް
21:34
ޝައިޚް ކަމާލް އިންޓަނޭޝަނަލް ކްލަބް ކަޕް ފައިނަލް މެޗު