އަންގާރަ 04 އޯގަސްޓު 2020
07 އަހުލިހަ
1441 ޒުލްޙައްޖު 14
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:34
އިރުއޮއްސޭ 18:23
އިޝާ 19:38
ވަގުތުން

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވައިފި

15,391

ޚުލާސާ

  • ރަށްރަށުން މީހުން މާލެއަށް އައުން

1 ނޮވެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި 06:16

06:47

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

 

1 ނޮވެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި 06:47

06:44

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

 

1 ނޮވެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި 06:44

06:40

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

ރައީސް ނަޝީދާއެކު އަނބިކަނބަލުން ލައިލާ ވަޑައިގަންނަވާ.

 

 

 

1 ނޮވެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި 06:40

06:37

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

ރާއްޖޭގެ އުތުރާ ދެކުނުން އެކި ރަށްރަށުން މާލެއަށް ރައްޔިތުން އަންނަނީ ޖަމާވަމުން

1 ނޮވެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި 06:37

06:32

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

ލ. އަތޮޅުގެ ގިނަ ރައްޔިތުން ރައީސް ނަޝީދަށް މަރުހަބާ ދެއްނެވުމަށް އައިސްފި.

ރަށްރަށުން މީހުން އާއި ދޯނިތައްވަނީ ދިދަފައްޗައި ބެނާތަކުން ޒީނަތްތެރިކޮށްފައި. 

ގަމު ދާއިރާ އާއި ފޮނަދޫ ދާއިރާ އާއި އިސްދޫ ދާއިރާ އިން މީހުން ވަނީ އައިސްފައި.

ލ އަތޮޅުން މާލެ އައި ދޯނި
ލ އަތޮޅުން މާލެ އައި ދޯނި

1 ނޮވެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި 06:38

06:26

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

ރައީސް ނަޝީދާއެކު މާލެ ވަޑައިގަތުމަށްޓަކައި އިންތިހާބީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވަނީ ސްރީލަންކާއަށް ވަޑައިގަންނަވާފައި. މިއަދު މެންދުރުފަހު އަނބުރާ މާލެ ވަޑައިގަންނަވާނީ ދެބޭފުޅުން އެކުގައި

1 ނޮވެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި 06:26

06:22

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

 

1 ނޮވެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި 06:22

06:21

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

ރަށްރަށުން މީހުން މާލެއަށް އައުން

ރައީސް ނަޝީދަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމުގެ ގޮތުން ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން މާލެއަށް އަންނަނީ މީހުން ޖަމާވަމުން. 

 

1 ނޮވެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި 06:21

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

FathimathShana

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު

thahavahyd

06:21
ރަށްރަށުން މީހުން މާލެއަށް އައުން