އައިޝަތު ހަނާން ހުސެން ރަޝީދު

624

Articles

 

7,661,432

Article Views

 

Follow

އާރޓްސްގެ ދާއިރާއިން ޑިގްރީއެއް ހޯދާފައިވެއެވެ. އިނގިރޭސި ބަހުން ރައްޖޭގެ ޚަބަރުތައް ގެނެސްދޭ ލޯކަލް ޖާނަލިސްޓެކެވެ. ނޫސްވެރިކަމަށް އެންމެފުރަތަމަ ޝައުގުވެރިވީ ކިޔެވުމުގެ ތެރެއިން ބޭރުގެ ޚަބަރުތައް ފޮލޯކުރި ދުވަސްވަރުގައެވެ. އެންމެކުރިން މި ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރީ އިނގރޭސި ބަހުން ރޭޑިއޯ ޝޯ ތައްޔާރުކޮށް ހުށައެޅުމުގައެވެ.