ބުދަ 21 އޮކްޓޯބަރ 2020
04 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 04
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:10
އިރުއޮއްސޭ 17:53
އިޝާ 19:05
މީރާ ރާޖްޕުތު

ގަވާއިދާ ޚިލާފު ވެގެން މީރާ ރާޖްޕުތު ޖޫރިމަނާ ކޮށްފި

  • މީރާ ވަނީ ޖޫރިމަނާ ދައްކާފައި

ކ. މާލެ | 9 މެއި 2017 | އަންގާރަ 15:55 | 2,845

ޝާހިދު ކަޕޫރު އޭނާގެ އަންހެނުން މީރާއާއި އެކީ - ބޮލީވުޑް ހަންގާމާ

ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކާރު ޕާކު ކޮށްގެން ޝާހިދު ކަޕޫރުގެ އަންހެނުން މީރާ ރާޖްޕުތު ޖޫރިމަނާ ކޮށްފިއެވެ.

މީރާ ޖޫރިމަނާ ކޮށްފައިވަނީ 2000 ރުޕީސް އިންނެވެ. މީރާ ވަނީ ކާރު ޕާކު ކުރުން މަނާ ތަނެއްގައި ކާރު ޕާކުކޮށް ރެސްޓޯރެންޓަކަށް ވަދެފައެވެ.

އޭރު ކާރު ދުއްވަން އިނީ އޭނާގެ ޑްރައިވަރެވެ. ޚަބަރުތައް ބުނާ ގޮތުގައި މީރާ ޖޫރިމަނާ ކުރާއިރަށް އޭނާ ވަނީ ވަގުތުން ފައިސާ ދައްކާފައެވެ.

ފުލުހުންނާއި ހަވާލާ ދީ މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުގައި ޖޫރިމަނާ ކުރުމުން ، އެ ނުދެއްކުމަށް މީރާ އެކަމާ އެއްވެސް ހިތްހަމަނުޖެހުމެއް ނުދައްކައެވެ.

އާންމުކޮށް ބޮލީވުޑް ތަރިންނަކީ އެގޮތަށް ކުރާ ޖޫރިމަނާތައް ދެއްކުމަށް ދެކޮޅު ހަދާ މައްސަލަ ޖައްސާ ބައެއް ކަމަށާއި މީރާގެ ފަރާތުން އެކަހަލަ ކަމެއް ނުފެންނަ ކަމަށް ފުލުހުންނާއި ހަވާލާދީ މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މީގެ ކުރިންވެސް މީރާގެ ޑްރައިވަރު ވަނީ ޓްރެފިކްގެ މައްސަލައެއްގައި ޖޫރިމަނާ ކޮށްފައެވެ. އެ ފަހަރު ޖޫރިމަނާ ކޮށްފައިވަނީ ޓްރެފިކްގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ލައިޓް ޖެހިފައި ހުއްޓާ އެއަށް ނުބަލާ ދުއްވުމުގެ ސަބަބުންނެވެ.

މީރާއާއި ޝާހިދު ކަޕޫރު ކައިވެނިކޮށް ވަނީ ދަރިއަކުވެސް ލިބިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.