ހޯމަ 27 ޖެނުއަރީ 2020
9 ހުވަން
1441 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 02
ފަތިސް 05:04
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:23
އަސްރު 15:42
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:33
ލުއި ޚަބަރު - ފޭސްބުކް

އޭޝިއާ ޕެސިފިކް އަދި ނޯތު އެމެރިކާގެ ގައުމުތަކަށް ފޭސްބުކް ޑައުން ވެއްޖެ

  • ފޭސްބުކަށް ނުވަދެވުމުގެ މައްސަލަ ދިމާވެފައިވަނީ ހޯމަދުވަހުގެރޭ
  • ފޭސްބުކަށް ނުވަދެވުމުގެ މައްސަލަ މިހާރު ވަނީ ރަނގަޅުކުރެވިފައި

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު
thahavahyd

ކ. މާލެ 9 މެއި 2017 | އަންގާރަ 15:17 1,329

ފޭސްބުކް ޑައުންވެފައި - ގޫގުލް

އޭޝިއާ ޕެސިފިކް އަދި ނޯތު އެމެރިކާގެ ޤައުމުތަކަށް ފޭސް ބުކް ޑައުންވެއެޖެއެވެ.

ސޯޝަލްމީޑިއާގައި އެންމެ ގިނަ މީހުން ބޭނުންކުރާ އެއް ޕްލެޓްފޯމް، ފޭސް ބުކް ޑައުން ވިނަމަވެސް މިހާރު އެކަން ރަނގަޅު ކުރެވިފައިވާކަމަށް ފޭސްބުކްގެ ސްޕޯކްސްޕާސަން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ފޭސްބުކްގެ ސްޕޯކްސްޕާސަން ވިދާޅުވީ ޓެކްނިކަލް މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން ފޭސްބުކް ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކަށް ދަތިތަކާ ކުރިމަތިވިކަމަށާއި ފޭސްބުކް ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކަށް ދިމާވި އުނދަގޫތަކަށް މާފަށް އެދޭކަމަށެވެ. އަދި އެކަންތައް މިހާރު ރަނގަޅުކުރެވިފައިވާކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.  

ފޭސްބުކަށް ނުވަދެވުމުގެ މައްސަލަ ދިމާވެފައިވަނީ ހޯމަދުވަހުގެރެއެވެ. ޚަބަރުތައް ބުނާގޮތުގައި  ބައެއް ފަރާތްތަކަށް އަންގާރަދުވަހުގެ ހެނދުނުވެސް ފޭސްބުކަށް ނުވަދެވެއެވެ.

ފޭސްބުކަށް ނުވަދެވިގެން އެންމެ ގިނަ މީހުން ޝަކުވާ ކޮށްފައި ވަނީ އެމެރިކާ، ޖަޕާން، އޮސްޓްރޭލިއާ، ވިއެޓްނާމް، ތައިލެންޑް، ސިންގަޕޯ، ދެކުނު ކޮރެއާ، ހޮކޮންގް އަދި ފިލިޕީންސް އިންނެވެ.

ފޭސްބުކް ޑައުންވުމާއި ގުޅިގެން ޓްވީޓާގައި #facebookdown  އަދި #facebookisdown  ގެ ނަމުގައި ހޭޝްޓެގް ބޭނުން ކޮށްގެން ޓްވީޓް ތައްކޮށް އެމީހުންގެ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފައިވެއެވެ. މިއަހަރުގެ މާޗް މަހާއި ހަމައަށް ފޭސްބުކް ބޭނުންކުރާމީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 1.94 ބިލިއަނަށް އަރާފައެވެ. ކޮންމެ ދުވަހަކު ފޭސްބުކް ބޭނުން ކުރާމީހުންނަކީ ގާތްގަނޑަކަށް 1.28 ބިލިއަން މީހުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް