"ފަތުރު ވާހަކަ" ޕެނަލް ޑިސްކަޝަން
'ފަތުރު ވާހަކަ' ޕެނަލް ޑިސްކަޝަން އަންނަ މަހު 22 ގައި
 
އެފްއެޗްޓީއެސް ދަރިވަރުން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް މިފަދަ ހަރަކާތްތައް ބާއްވަމުންދޭ
 
ޑިސްކަޝަނުގައި ފަތުރުވެރިކަމާއި ބެހޭ ވުޒާރާގެ އިސް އޮފިޝަލުން ބައިވެރިވާނެ
އަތޫފް އާތިފް
ކ. މާލެ |
ފަތުރު ވާހަކަ - ޕެނަލް ޑިސްކަޝަނުގައި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ އިސް ފަރާތްތަކުން ޚިޔާލު ބަދަލުކުރާނެ
އެމްއެންޔޫއެސްޔޫ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) ގެ ފެކަލްޓީ އޮފް ހޮސްޕިޓާލިޓީ އެންޑް ޓުއަރިޒަމް ސްޓަޑީޒް (އެފްއެޗްޓީއެސް)ގެ ބެޗްލާސް އޮފް އިންޓަނޭޝަނަލް ޓުއަރިޒަމް މެނޭޖްމަންޓް އަދި ހޮސްޕިޓާލިޓީ މެނޭޖްމަންޓް ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރުން ބާއްވާ 'ފަތުރު ވާހަކަ' ޕެނަލް ޑިސްކަޝަން އަންނަ މަހު 22 ގައި ބާއްވަން ނިންމައިފިއެވެ.

އެމްއެންޔޫ ސީއޭ އޮޑިޓޯރިއަމުގައި ބާއްވާ މި ޑިސްކަޝަނުގައި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި ހުރި އެކިކަހަލަ މައްސަލަ ތަކާއި ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތަކާމެދު ދާއިރާގެ އިސް ފަރާތްތަކުންނާއި ދާއިރާއަށް އަލަށް ވަދެފައިވާ ޒުވާނުން ޚިޔާލު ބަދަލުކުރާނެއެވެ.

އެފްއެޗްޓީއެސްގެ ދަރިވަރުން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް މިފަދަ ހަރަކާތްތައް ކުރިޔަށް ގެންދާއިރު މިއަހަރުގެ ޕެނަލް ޑިސްކަޝަން ކުރިޔަށްދާނީ ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަންގެ ގޮފި، ސޮސައިޓީ އޮފް ހޮސްޕިޓާލިޓީ އެންޑް ޓުއަރިޒަމް ސްޓަޑީޒް (ޝެޓްސް) އާއި ގުޅިގެންނެވެ. މި އަހަރުގެ ޕެނަލް ޑިސްކަޝަނުގައި ފަތުރުވެރިކަމާއި ބެހޭ ވުޒާރާގެ އިސް އޮފިޝަލުން ވެސް ބައިވެރިވާނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
100%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް