ބުރާސްފަތި 20 ޖޫން 2019
04 އަދަ
1440 ޝައްވާލް 16
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 12:11
އަސްރު 15:35
މަޣްރިބް 18:20
އިޝާ 19:39
ރިޕޯޓު - ކައުންސިލް އިންތިޚާބު

ތަރައްޤީއަށް ރައްޔިތުން ދިނީ ސުމެއް! ރައީސް މައުމޫނާއި ނުލައި ސަރުކާރަށް ބޮޅެއް!

  • ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ގިނަ ރައްޔިތުން ވަނީ ސަރުކާރަށް ނޫނެކޭ ބުނެފަ
  • ރައްޔިތުން ތަރައްޤީ މާނަކުރާ ގޮތް ބަދަލުވެއްޖެ
  • އިންތިޚާބު ނާކާމިޔާބުވުމުގެ އެއް ސަބަބަކީ ސަރުކާރުން ރައީސް މައުމޫނަށް ޖައްސާފައިވާ ހާލު

ކ. މާލެ 8 މެއި 2017 | ހޯމަ 00:12 8,828

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް ވޯޓުލުމުގެ ތެރެއިން - ރާއްޖެ އެމްވީ

"އަޅުގަނޑު ވިއްކާނެ އެއްޗެއް ނެތް، އަޅުގަނޑު ނެތް ދައްކާނެ ވާހަކައެއް. މި އަންނަ ތަރައްގީ ރައްޔިތުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާނެ. ރައްޔިތުންގެ އިހްސާންތެރި ކަމެއް ހުރިނަމަ، އެއަށް މާކްސް ދެއްވާނެ،"

މިއީ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ 36 ގަޑީރެއްހާއިރު ކުރިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމް ވިދާޅުވި ބަސްފުޅެވެ.

ކައުންސިލް އިންތިޚާބު ނިމި، ވޯޓު ފޮށިތަކުގެ ނަތީޖާ ހާމަވަމުންދާއިރު، އެ ނަތީޖާ ފެންނަގޮތުން، ރައީސްގެ އެ ވިދާޅުވާގޮތުންނަމަ ރައްޔިތުންގެ އިހުސާންތެރިކަމެއް ނެތެވެ. އެއްވެސް މިންވަރަކަށް ހަމަ ނެތީއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ އިހުސާންތެރިކަމެއް ހުރިނަމަ، ވޯޓުގެ ދެދުވަސްކުރިން ފެނުގެ ނިޒާމު ޤާއިމު ކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގައި ސޮއިކޮށްފައި އޮއްވައި ގއ. ވިލިނގިލީ ރައްޔިތުން ތަރައްޤީއަށް ސުން މާކްސް ނުދިނީހެވެ. މަގުތަކުގައި ތާރުއަޅައި، ރަށުގައި ބޮޑު ސިންގާހާ އެއާޕޯޓެއް އަޅަމުންދަނިކޮށް، ދ. ކުޑަހުވަދޫ ރައްޔިތުން ތަރައްޤީއަށް ސުން މާކްސް ނުދިނީހެވެ.

ރައްޔިތުންގެ އިހުސާންތެރިކަމެއް ހުރިނަމަ، އިންތިޚާބަށް ހަފްތާއަކަށް ވެފައިވަނިކޮށް، އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުމުން، އެ ދާއިރާއިން ސަރުކާރު ލަދުގަންނަ ވަރަށް ވޯޓު އެޑައި އެޑައި ސޯބެ ނުހޮވީހެވެ.

ފުރަ މާލޭގެ ރައްޔިތުންގެ އިހުސާންތެރިކަމެއް ހުރިނަމަ، މާލެ-ހުޅުލެ ބްރިޖު އަޅައި ނިންމަނިކޮށް ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާ އޭޑީއަށްވެސް ނުދިނީހެވެ.

މި ދެންނެވުނީ އަދި މަދު ރައްޔިތުންކޮޅެއްގެ ވާހަކައެވެ. ސަރުކާރުން ތަރައްޤީގެ ޓެގު އަޅުވައި މަޝްރޫޢުތައް ފަށާފައިވާ ގިނަ ރަށްރަށުން ސަރުކާރަށް ދިނީ ހަމަ ބޮޑު ސުމެކެވެ. އަދި ވަކިން ސަރުކާރުގައި ނަންހިނގާ، މަތީފަޑީގެ ބޭބޭފުޅުންގެ ދާއިރާތަކުން ސަރުކާރު ބަލިކުރީ ލަދުވެތި ގޮތަކަށެވެ. ވަލިއްޔުލްއަމްރުގެ މައިފުށު ފަސްގަނޑުންވެސް ބުނީ ހޯހޯއޭއެވެ.

އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާ ނުކުތްގޮތުން ސަރުކާރުން ދެން ކޮންމެ އެއްޗެކޭ ކިޔަސް، ރައްޔިތުން އެވަނީ އެބުނާ ތަރައްޤީއަށް ސުމެއް ދީފައެވެ. ބޮޑު އަކުރުން ނޯ ޖަހާފައެވެ.

އެވީ ގޮތަކީ ތޯއެވެ؟ ރައްޔިތުންނަށް ތަރައްޤީ ވިސްނުނީއެވެ. ހަޤީޤީ ތަރައްޤީއަކީ ބޮޑުހިލައާއި ނެރުބައްތިން ގެނެވޭނެ އެއްޗެއް ނޫން ކަމަށާ، ތަރައްޤީ އަކީ އިންސާފާއި، ތަހުޒީބާއި، ބަސްބުނުމުގެ މިނިވަންކަމާއި، ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން ޔަޤީންވުމާއި، އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ކަށަވަރުވުންކަން ރައްޔިތުންނަށް ވިސްނުނީއެވެ.

ރައްޔިތުން އެވަނީ ބްރިޖަކުން، ބޮޑު ހިލައަކުން، ނަރުދަމާ ނިޒާމަކުން ލޯބި ނުލިބޭނެކަން ހާމަކޮށްފައެވެ. ލޯތްބަކީ ލޯބި ދީގެން ލިބޭ އެއްޗެކެވެ. ފަށުވި އިބާރާތުން ހޭޓް ސްޕީޗް ދެއްވީމާ ދެންވާނެ ގޮތަކީ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިކާބުގައި މިވީ ގޮތެވެ.

އިންތިކާބުގައި ރައްޔިތުން ސަރުކާރަށް ސުން މާކްސް ދިން އެހެން ސަބަބެއްވެސް އެބައޮތެވެ. އިހުސާންތެރިވާން ނޭނގުމެވެ. ރައްޔިތުންނަކަށް ނޫނެވެ. މައިގަނޑު ސަބަބަކީ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމަށް ހަދަމުންދާ ގޮތެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް