ހޯމަ 26 އޮކްޓޯބަރ 2020
09 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 09
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:11
އިރުއޮއްސޭ 17:52
އިޝާ 19:04
ސަރްކާރު 3

އެކަކަށްވެސް "ސަރްކާރު3" ހުއްޓައެއް ނުލެވޭނެ:ރާމް ގޯޕާލް

  • "ސަރްކާރް 3" ރިލީޒްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މި މަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހު
  • ދައުވާ ކުރި ފަރާތުން ބުނަނީ ކޯޓު މެދުވެރިކޮށް "ސަރްކާރް 3" ރިލީޒްކުރުން ހުއްޓުވޭނެ ކަމަށް

ކ. މާލެ | 6 މެއި 2017 | ހޮނިހިރު 06:34 | 1,994

ސަރްކާރު3 ގެ ޕޯސްޓަރެއް - ގޫގުލް

އަމިތާބް ބައްޗަންގެ "ސަރްކާރު3" ރިލީޒްކުރުން ހުއްޓައެއް ނުލެވޭނެކަމަށް އެ ފިލްމުގެ ޑައިރެކްޓަރ ރާމް ގޮޕާލް ވަރްމާ ބުނެފިއެވެ. އޭނާ މިހެން ބުނެފައިވަނީ  "ސަރްކާރް 3" ގެ ޕްރޮޑިއުސަރުންނާ ދެކޮޅަށް ކޯޓަށް  ކޮޕީރައިޓްސްގެ މައްސަލައެއް  ހުށައެޅުމާއި ގުޅިގެންނެވެ.

"ސަރްކާރު3" އާއި ދެކޮޅަށް ނަރެންދުރަ ހިރާވަތް އެންޑް ކޯ އިން ބޮމްބޭ ހައިކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކޮޕީ ރައިޓްސްގެ މައްސަލައިގައި ބުނެފައިވަނީ "ސަރުކާރް" ފިލްމުގެ ހުރިހާ ރައިޓްސް އެއް އެ ކުންފުންޏަށް ލިބިގެންވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ފިލްމުގެ ރީމޭކް ހެދުމުގެ ހުރިހާ އިހްތިޔާރެއް އެކުންފުންޏަށް ލިބިގެންވާ ކަމަށް އޭނާ ބުނެފައިވެއެވެ. މި މައްސަލަ ޖެހިފައިވަނީ 2008 ވަނަ އަހަރު ނެރުނު ސަރްކާރު ފްރެންޗައިޒް ނެރުނު ފަހުންނެވެ. ހިރާވަތު ކޯޓުގައި ބުނެފައިވަނީ އެމީހުން އުންމީދު ކުރަނީ ކޯޓު މެދުވެރިކޮށް "ސަރްކާރް 3" ރިލީޒްކުރުން ހުއްޓުވޭނެ ކަމަށެވެ.

އެހެން ނަމަވެސް "ސަރްކާރް3" ގެ ޓީމުން ބުނަނީ އެކަކަށްވެސް އެ ފިލްމު ރިލީޒްކުރުން ނުހުއްޓުވޭނެކަމަށެވެ. 2005 އިން ފެށިގެން ނެރެމުން އަންނަ މިސިލްސިލާގެ ފިލްމުތަކަކީ އިންޑިއާގެ ސިޔާސީ މަސްރަހުގައި ހިނގާ ޖަރީމާތަކަށް އަލިއަޅުވާލައިގެން އުފައްދާފައިވާ ފިލްމުތަކެކެވެ. މި ފިލްމުގެ މައިގަނޑު ބަތަލާ އަމީތާބް އާއި އަމިތް ސާދް އަދި ޔާމީ ގޯތަމްގެ އިތުރުން ޖެކީ ޝްރޮފް އާއި މަނޯޖް ބަޖްޕައީ މުހިންމު ރޯލުން ފެނިގެންދާ "ސަރްކާރް 3" ރިލީޒްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މި މަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހު އެވެ.

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.