ބުރާސްފަތި 22 އޮކްޓޯބަރ 2020
05 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 05
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:11
އިރުއޮއްސޭ 17:53
އިޝާ 19:05
ޓްރަމްޕްގެ ހެލްތްކެއަރ

އޮބާމާކެއަރ އުވާލައި ޓްރަމްޕްގެ ހެލްތްކެއަރ ބިލް ފާސްކޮށްފި

  • ރައީސް ޓްރަމްޕް ސިފަ ކުރައްވާފައިވާ ގޮތުގައި އޮބަމާކެއަރ އަކީ ޚަރަދު ބޮޑު ނިޒާމެއް
  • ބިލް ފާސްކުރުމަށް 216 ވޯޓް ބޭނުންވާއިރު ފާސްވެފައިވަނީ 217 ވޯޓުން
  • ޓްރަމްޕް ހުންނެވީ މި ނިންމުމަށް މަތިގޭގެ ތާއީދު ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެކަން ޔަގީން ކުރައްވައިގެން

ކ. މާލެ | 5 މެއި 2017 | ހުކުރު 12:38 | 2,051

ޓްރަމްޕް ހުންނެވީ މި ނިންމުމަށް މަތިގޭގެ ތާއީދު ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެކަން ޔަގީން ކުރައްވައިގެން - ގޫގުލް

ރައީސް ޓްރަމްޕްގެ ރިޔާސީ ވައުދުފުޅާ އެއްގޮތަށް ރައީސް އޮބާމާގެ ހެލްތްކެއަރ ޕްލޭން، އޮބާމާ ކެއަރ އުވާލައްވައި ރައީސް ޓްރަމްޕް ހުށަހެޅުއްވި ހެލްތް ކެއަރ ބިލް ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ ތިރިގެއިން ފާސްކޮށްފިއެވެ.

ދި އެމެރިކަން ހެލްތް ކެއަރ އެކްޓް(އޭއެޗްސީއޭ) ފާސްކޮށްފައި މިވަނީ މި ބިލަށް ރިޕަބްލިކަން ޕާޓީގެ މެމްބަރުންގެ ތާއީދު ހޯއްދެވުމަށްވެސް  ހަފްތާތަކެއްވަންދެން މަސައްކަތް ކުރެއްވުމަށްފަހުއެވެ.

ޑެމޮކްރޭޓުންގެ ހުރިހާ މެމްބަރުން މި ބިލަށް ދެކޮޅު ހައްދަވާފައިވާއިރު އެ ޕާޓީގެ ހައުސް ލީޑަރު ނަންސީ ޕެލޯސީ ވިދާޅުވީ އެއި "ފިނޑި ނިންމުމެއް"ކަމަށެވެ.

ރައީސް ޓްރަމްޕް ހުންނެވީ މި ނިންމުމަށް މަތިގޭގެ ތާއީދު ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެކަން ޔަގީން ކުރައްވައިގެންނެވެ.

"ގޯހެއް ނަހައްދަވާތި، މިއީ އޮބާމާކެއަރ ބާތިލް ކުރުމަށްފަހު އޭގެ ބަދަލު"ބިލް ފާސްވިތާ ކުޑަވަގުތުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ވައިޓް ހައުސްގެ ރޯސް ގާޑެންގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވިއެވެ.

އާ ރައީސްއަށް  އެމަނިކުފާނުގެ ވެރިކަމުގެ ފުރަތަމަ ތިން މަސްދުވަހުގެ ތެރޭ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ ތިރިގެއިން ފުރަތަމަ ކާމިޔާބީ ލިބިވަޑައިގަތުމަކީ ހެޔޮފާލެކެވެ.

މީގެ އިތުރުން ބިލްގައި ހިމެނޭ ކަންތައްތަކަށް ރިޕަބްލިކަން ޕާޓީން އެއްބަސްނުވެވި މާޗްމަހު ބިލް ދޫކޮށްލެވިފައި އޮތުމަށްފަހު އެކަން އަނބުރާލެވުމަކީ ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކާމިޔާބީއެކެވެ.

ބިލް ފާސްކުރުމަށް 216 ވޯޓް ބޭނުންވާއިރު ފާސްވެފައިވަނީ 217 ވޯޓުންނެވެ. ޑެމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ އެއްވެސް މެމްބަރަކު ވޯޓް ދެއްވާފައެއް ނުވެއެ ވެ.

ބިލާދެކޮޅަށް މުޒާހަރާ ކުރި ފަރާތްތަކުންވަނީ ބިލް ފާސްކުރެއްވުމަށްފަހު ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން ނުކުމެވެޑައިގަތުމުން މެމްބަރުންނާ ދިމާލަށް "ލަދު ކޮބައިތޯ" އަހައި ހަޅޭއްލަވާފައެވެ.

ރައީސް ޓްރަމްޕް ސިފަ ކުރައްވާފައިވާ ގޮތުގައި އޮބަމާކެއަރ އަކީ ޚަރަދު ބޮޑު ނިޒާމެކެވެ. ނަމަވެސް ޑެމޮކްރޭޓުން ސިފަ ކުރައްވާގޮތުގައި ޓްރަމްޕް ކުރައްވާން އުޅުއްވާ ކަމަކީ މުއްސަނދިންނަށް ފައިދާވާ ނިޒާމަކަށް ގައުމުގެ ކަންކަން އަބުރާލެއްވުމެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.