ހުކުރު 02 އޮކްޓޯބަރ 2020
12 އަތަ
1442 ސަފަރު 14
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:00
އަސްރު 15:09
އިރުއޮއްސޭ 18:00
އިޝާ 19:11
ބާގީ 2

"ބާގީ 2" އަންނަ އަހަރުގެ އެޕްރީލްގައި

  • "ބާގީ"ގެ ދެވަނަ ބައިން ޝްރައްދާ ނުފެންނާނެ

ކ. މާލެ | 4 މެއި 2017 | ބުރާސްފަތި 19:38 | 1,466

ބާގީ2 - ގޫގުލް

ދެހާސް ސޯޅަ ވަނަ އަހރު ނިކުތް "ބާގީ" ގެ ދެވަނަ ބައި ނެރޭނީ އަންނަ އަހަރުގެ އެޕްރީލް މަހުގައި ކަމަށް އިއުލާން ކޮށްފިއެވެ.

  "ބާގީ 2" ނެރޭ ދުވަސް އިއުލާން ކޮށްފައި ވަނީ އެ ފިލްމުގެ ޕޯސްޓަރ ރިލީޒް ކުރި ހަފްލާގައެވެ.

ކުރީގެ ފިލްމާ އެއްގޮތަށް ފިލްމުގެ ލީޑުން ޓައިގާ ފެނުނު ނަމަވެސް "ބާގީ 2" އަށް ވަނީ ބައެއް ބަދަލުތައް އައިސްފަ އެވެ.

"ބާގީ"ގެ ފުރަތަމަ ބައިގައި ޓައިގާ އާއެކު ފެނިގެންގޮސްފައިވަނީ ޝްރަދާ ކަޕޫރެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މިފަހަރު ޓައިގާ އާއި އެކީ ފެންނާނީ އެހެން ބަތަލާއެކެވެ. "ބާގީ 2" ވެސް ޕްރޮޑިއުސްކޮށްފައި ވަނީ "ބާގީ" ޕްރޮޑިއުސް ކުރި ސާޖިދު ނަދިއަދްވާލާ އެވެ.

ޓައިގާ ދެން އެންމެ އަވަހަށް ފެނިގެން ދާނީ ސަބީރު ޑައިރެކްޓް ކުރާ "މުންނާ މައިކަލް" އިންނެވެ.

"ބާގީ2" ގެ ޝޫޓިން ފަށާފައި ވަނީ ޓައިގާގެ އުފަންދުވަހުގައެވެ. ޓައިގާ ވަނީ މި ފިލްމަށް ތައްޔާރުވުމަށް  އެއް މަސް ދުވަހުގެ ސްޓަންޓްދުވަހެއްގެ ފިލްމަށް ަތޓައިގާގެ އުފަންދުވަހުގައެވެ. ޓައިގާ ުރި ހަފްލާގައެވެ.

ަހުގައި ކަމަށް އިއުލާން ކޮށްފިއެވެ.  "ބާގ ޓްރެއިނިން ޓައިގާ ވަނީ ޗައިނާގައި ހަދާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.