raajjemv logo
މީރާގެ ހާއްސަ ޕްރޮގްރާމެއް
މީރާއިން "އިންކަމް ޓެކްސް އެވެއަރނަސް ޕްރޮގްރާމް" ކުރިއަށް ގެންދަނީ
 
ޕްރޮގްރާމް އަމާޒު ކުރެވިފައިވަނީ ވިޔަފާރިތަކާއި، ސްކޫލްތަކަށާއި އާމްދަނީލިބޭ އެންމެހައި ފަރާތްތަކަށް
 
ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މަރޗް މަހުން ފެށިގެން މޭ މަހުގެ ނިޔަލަށް
 
ޕްރޮގްރާމް ކުރިޔަށް ގެންދާނީ އޮންލައިން ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން
ފާތިމަތު އުދުމާ
1,875
ކ. މާލެ |
9 މާރޗް 2021 | އަންގާރަ 15:17
ނިއު ނޯމަލްގައި މީރާއިން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ގޮތް
ރާއްޖެއެމްވީ

އާމްދަނީން ނަގާ ޓެކުހަށް އަހުލުވެރިކުރުވުމުގެ ގޮތުން "އިންކަމް ޓެކްސް އެވެއަރނަސް ޕްރޮގްރާމް" ގެ ނަމުގައި، ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް މޯލްޑިވްސް އިންލޭންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) އިން ނިންމައިފިއެވެ.

މީރާއިން ބުނީ މި ޕްރޮގްރާމް އަމާޒު ކުރެވިފައިވަނީ ވިޔަފާރިތަކާއި، ސްކޫލްތަކަށާއި އާމްދަނީލިބޭ އެންމެހައި ފަރާތްތަކަށް ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން މި ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މަރޗް މަހުން ފެށިގެން މޭ މަހުގެ ނިޔަލަށެވެ.

ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގެ ގޮތުން ހާއްސަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅާފައިވާތީވެ، މި ޕްރޮގްރާމް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ، އޮންލައިން ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ކަމަށް މީރާއިން ބުނެއެވެ. ނަމަވެސް، ކޮވިޑް-19 ގެ ޙާލަތަށް ބަލައި، މީރާގެ ބްރާންޗްތަކާއި ކަލެކްޝަން ސެންޓަރުތައް މެދުވެރިކޮށް ބައެއް ރަށްރަށަށް ޒިޔާރަތް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް މީރާއިން ބުނެއެވެ.

އިންކަމް ޓެކްސް އެވެއަރނަސް ސެޝަންތަކުގައި ބައިވެރިވެލައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކުން، މީރާގެ 9821415 ނަންބަރަށް ވައިބަރ މެދުވެރިކޮށް މެސެޖުކުރައްވައިގެން ނުވަތަ މީރާގެ އީމެއިލް [email protected] އަށް އީމެއިލްކުރައްވައިގެން ނުވަތަ މީރާގެ ހޮޓްލައިން 1415 އަށް ގުޅުއްވައިގެން ނަން ނޯޓްކުރުމުގެ ފުރުސަތު މީރާއިން ވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ފާއިތުވި އަހަރަށް އިންކަމް ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ކުދި ވިޔަފާރިތައް ހިންގާ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިވެދިނުމަށް، މަރޗް މަހުން ފެށިގެން މޭ މަހުގެ ނިޔަލަށް ހާއްސަ ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިޔަށް ގެންދަން މީރާ އިން ވަނީ ނިންމާފައެވެ. ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން މި ޕްރޮގްރާމްވެސް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ، ޓެލެފޯން، އީމެއިލް އަދި އެނޫންވެސް އޮންލައިން ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ކަމަށް މީރާއިން ބުނެއެވެ.

ފާއިތުވި އަހަރު 10 މިލިއަން ރުފިޔާ ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަދުން އާމްދަނީ ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން "ކޭޝް ބޭސިސް" އަށް ހިސާބުތައް ތައްޔާރުކުރުމަށް އިހްތިޔާރުކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުން، 2020 ވަނަ އަހަރަށް އެފަރާތުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ އިންކަމް ޓެކްސް ބަޔާނާއި މާލީ ހިސާބުތައް ތައްޔާރުކުރުމުގައި އެހީތެރިކަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ، އެ ފުރުސަތު މީރާއިން ވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ.

ކޮވިޑްގެ ހާލަތާ ގުޅިގެން މީރާ އިން ހިދުމަތް ދޭ ގަޑިތަކަށް ބަދަލު ގެނެސްފައިވާއިރު، މީރާއިން ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ނަންބަރު ދޫކުރާނީ ހެނދުނު 08:15ން މެންދުރުފަހު 12:00ށެވެ. މިހާރު އަމަލު ކުރަމުންދާ ގޮތަށް މީރާގެ ސަރވިސް ސެންޓަރުތަކުން ޓޯކަން ނަންބަރު ދޫކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ޓޯކަން ނަންބަރު ދޫކުރާނީ މީރާގެ މޯބައިލް އެޕްލިކޭޝަން އަދި ކިއު-ބީ އެޕްލިކޭޝަން މެދުވެރިކޮށެވެ. އަދި އެޕްލިކޭޝަން މެދުވެރިކޮށް އޮންލައިން ޓޯކަން ނެގެން ނެތްނަމަ 3020460 އަށް ގުޅައިގެން އެޕޮއިންޓްމަންޓް ހެދޭނެ ކަމަށް މީރާއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ކޯވިޑް-19ގެ ޕޮޒިޓިވް ކޭސްތައް އިތުރުވަމުންދާ މި ދަނޑިވަޅުގައި މީރާގެ ޚިދުމަތްތައް އޮންލައިންކޮށް ލިބޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެހިފައިވުމުން ވީހާވެސް ގިނަ ފަރާތްތަކުން އެމަގު އިޚްތިޔާރުކުރަން މީރާއިން އިލްތިމާސްކުރެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
50%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
50%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް