raajjemv logo
ކޮކާކޯލާ ފުޅި ކަރުދާހާ ދިމާލަށް
ކޮކާކޯލާއިން ކަރުދާސް ފުޅި ޓެސްޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި
 
އެ ކުންފުނިން އަންނަނީ 2000ށް ވުރެ ގިނަ ކަރުދާސް ފުޅި ޓްރަޔަލްގައި ޓެސްޓް ކުރަމުން
ހުސެއިން މަޚްތޫމް
4,310
ކ. މާލެ |
19 ފެބްރުއަރީ 2021 | ހުކުރު 13:09
ކޮކާކޯލާއިން އުފައްދަން މަސައްކަތް ކުރާ ކަރުދާސްފުޅި
ސީ.އެން.އެން

ޕްލާސްޓިކް މަދުކުރުމަށް ކޮކާކޯލާއިން ހިފާފައިވާ އަމާޒާ އެކީގައި ކަރުދާސް ފުޅި ޓެސްޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެ ކުންފުނިން ފަށައިފިއެވެ.

ކޮކާކޯލާއިން ހާމަކޮށްފައިވާ މައުލޫމާތުތައް ދައްކާގޮތުން އެ ކުންފުނިން އަންނަނީ 2000ށް ވުރެ ގިނަ ކަރުދާސް ފުޅި ޓްރަޔަލްގައި ޓެސްޓް ކުރަމުންނެވެ. ކޮކާކޯލާއިން ބުނީ ޓްރަޔަލް ކުރިއަށް ގެންދާނީ ހޫނު މޫސުމުގެ ތެރޭގައި ކަމަށެވެ.

ކޮކާކޯލާއިން ބުނީ ޓްރަޔަލްގައި ޓެސްޓް ކުރަމުންދާ ފުޅިތަކަކީ ލަކުޑީގެ ބާވަތްތައް ބޭނުންކޮށްފައިވާ ފުޅިތަކެއް ކަމަށާއި، ފުޅީގެ ފަށަލައަށް ގެއްލުން ނުވެ، އޭގެ ތެރޭގައި ހުންނަ ގޭހާއި ދިޔާތަކެތި އަދި އޮކްސިޖަން ހިފަހައްޓާ ގޮތަށް ގުދުރަތީ މާއްދާތަކުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ފުޅިތަކެއް ކަމަށެވެ. މި ފުޅިތައް ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ ޑެނިޝްގެ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ ޕަބްކޯ އިންނެވެ. ފުޅި ޑިވެލޮޕްކޮށްފައިވަނީ ކޮކާކޯލާގެ ރިސަރޗް ޓީމުންނެވެ.

ކޮކާކޯލާއިން މި ނިންމުން ނިންމާފައިވަނީ 2030 ވަނަ އަހަރާ ހަމައަށް އެ ކުންފުނިން ދެމެހެއްޓެނިވި އަމާޒުތަކެއް ކަނޑައަޅައި، ތިމާވެއްޓަށް ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދިނުމަށް ނިންމާފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ.

ކޮކާކޯލާއިން މި މަސައްކަތް ކުރަން ނިންމާފައިވީ ނަމަވެސް، އަދިވެސް ކަރުދާސް ފުޅި އުފެއްދުމުގެ މަރުހަލާ ނުނިމެއެވެ. ގަހުގެ ބައިތައް ބޭނުންކޮށްގެން އުފައްދާ މި އުފެއްދުން ޓެސްޓް ކުރަމުންދާ އިރު، މި ފުޅި ވިއްކަން ނިންމާފައިވަނީ އޮންލައިން ފިހާރައެއްކަމަށްވާ ކިފްލީ.އެޗްޔޫ އިންނެވެ. އަދި މިކަމުގެ ތެރެއިން ކަސްޓަމަރުން ދެކޭގޮތް ބެލުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

ޕްލާސްޓިކާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރާ ގްރޫއްޕެއް ކަމަށްވާ "ބްރެކް ފްރީ ފްރޮމް ޕްލާސްޓިކް" އިން ނެރެފައިވާ ރިޕޯޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ގިނައިން ޕްލާސްޓިކުން ތަޣައްޔަރުކުރާ ކުންފުންޏަކީ ކޮކާކޯލާ ކުންފުނި ކަމަށެވެ. ދެވަނައަށް މި ލިސްޓުގައި ހިމެނެނީ ޕެޕްސީ އަދި ނެސްލޭ ކުންފުންޏެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
100%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް