raajjemv logo
ކަސްޓަމްސްގެ ތަފާސްހިސާބު
މިދިޔަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަހާ އަޅައިބަލާއިރު މިއަހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަހު ދައުލަތަށް ލިބުނު އާމްދަނީ 12 އިންސައްތަ ދަށް
 
ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓް ކުރެވުނު މުދަލުގެ ސީ.އައި.އެފް އަގު ވެސް 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަހާ އަޅާބަލާއިރު 24 އިންސައްތަ ދަށްވެފައި
ސިމާހާ ނަސީމް
1,987
ކ. މާލެ |
16 ފެބްރުއަރީ 2021 | އަންގާރަ 09:37
މާލެ ވިޔަފާރި ބަނދަރު
ކަސްޓަމްސް

މިދިޔަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަހާ އަޅާބަލާއިރު މިއަހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަހު ދައުލަތަށް ލިބުނު އާމްދަނީ 12 އިންސައްތަ ދަށްވެފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްގެ ތަފާސް ހިސާބުތައް ދައްކައިފިއެވެ.

ކަސްޓަމްސްގެ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަހު 272 މިލިއަން ރުފިޔާ ދައުލަތަށް ލިބިފައިވާއިރު، މި އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަހު މި ޢަދަދުވަނީ 240 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް ދަށްވެފައެވެ.

ފާއިތުވި ޖަނަވަރީ މަހު ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓްކުރެވުނު މުދަލުގެ ސީ.އައި.އެފް އަގު ވެސް 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަހާ އަޅާބަލާއިރު 24 އިންސައްތަ ވަނީ ދަށްވެފައެވެ. 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަހު ދިވެހިރާއްޖެއަށް 3.8 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ މުދާ އިމްޕޯޓް ކޮށްފައިވާއިރު، މި އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަހު މި ޢަދަދު ވަނީ 2.9 ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް ދަށްވެފައެވެ.

ފާއިތުވި މަހު ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެންމެ ގިނައިން މުދާ އެތެރެކޮށްފައިވާ ގައުމުތަކަކީ އޫ.އޭ.އީ، ޗައިނާ އަދި އޮމާނެވެ. އެގޮތުން ޔޫ.އޭ.އީ އިން 386 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މުދާ އެތެރެކޮށްފައިވާއިރު ޗައިނާ އިން 365 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މުދާ އަދި އޮމާނުން 364 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މުދާ ފާއިތުވި މަހު ވަނީ އެތެރެކޮށްފައެވެ. މީގެ އިތުރުން އިންޑިއާއިން 12 އިންސައްތަ މުދާ އަދި ސިންގަޕޫރުން 9 އިންސައްތަ މުދާ ވަނީ އެތެރެކޮށްފައެވެ.

ތައިލޭންޑްއިން 32 އިންސައްތަ މުދާ އިމްޕޯޓްކޮށްފައިވާއިރު ޖަރުމަނުވިލާތުން 10 އިންސައްތަ، އިނގިރޭސިވިލާތުން 8 އިންސައްތަ، އެމެރިކާއިން 7 އިންސައްތަ އަދި އިންޑިއާއިން 6 އިންސައްތަ މުދާ ވަނީ އިމްޕޯޓްކޮށްފައެވެ.

މިދިޔަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަހު 20،831 ޑިކްލަރޭޝަން ޕްރޮސެސް ކޮށްފައިވާއިރު މިއަހަރު 16،197 ޑިކްލަރޭޝަން ޕްރޮސެސްކޮށްފައި ވެއެވެ. އަދި މިދިޔަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަހު ކްލިއަރެންސް ލިބިގެން 83 އުޅަނދުފަހަރު ރާއްޖެ އެތެރެވެފައިވާއިރު މިއަހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަހު 130 އުޅަނދުފަހަރު ވަނީ އެތެރެވެފައެވެ. އަދި އެ މުއްދަތުގައި 90 އުޅަނދު ރާއްޖޭން ފުރާފައިވާއިރު މިއަހަރު 130 އުޅަނދު ވަނީ ފުރާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް