raajjemv logo
ބީބީ ރަނާސް
ޗައިނީޒް ނިއު އިޔަރ އާ ދިމާކޮށް ބީބީ ރަނާސްއިން ދުވުމެއް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފި
 
މީގެ ކުރިން ބީބީ ރަނާސްއިން ވަނީ ލ. އަތޮޅުގައި ދުވުންތެރިން ތަމްރީނުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ބާއްވާފައި
 
މި ދުވުމުގައި 12 ދުވުންތެރިން ވަނީ ބައިވެރިވެފައި
އަތޫފް އާތިފް
3,385
12 ފެބްރުއަރީ 2021 | ހުކުރު 18:46
ކ. މާލެ
ބީބީ ރަނާސްއިން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ މެރެތަންގެ ތެރެއިން
ބީބީ ރަނާސް

ޗައިނީޒް ނިއު އިޔަރ އާއި ދިމާކޮށް ބީބީ ރަނާސްއިން ދުވުމެއް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.

ބީބީ ރަނާސްއިން ބުނީ މި ދުވުމުގައި 12 ދުވުންތެރިން ބައިވެރިވެފައިވާ ކަމަށާއި، ހުރިހާ ދުވުންތެރިންވެސް ދުވުން ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މި ދުވުމަކީ ހާފް މެރެތަނަށް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވާ ދުވުމެއްކަމަށް ބީބީ ރަނާސްއިން ބުނެއެވެ.

ބީބީ ރަނާސްއިން ބުނީ އެ ޖަމިއްޔާގެ މަގުސަދަކީ އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުން ދުވުމާއި ކަސްރަތު ކުރުމަށް ހޭލުންތެރިކޮށް ދުވުމާއި ކަސްރަތުގެ ތެރެއަށް ނެރެދިނުން ކަމަށެވެ.

މީގެ ތިން އަހަރު ކުރިން ބީބީ ރަނާސްއިން ވުޖޫދަށް އައިއިރު، އެ ޖަމިއްޔާގެ މަގުސަދު ވަރަށް ބޮޑަށް ހާސިލުވަމުން އަންނަ ކަމަށް ބުނެއެވެ. އެގޮތުން މީގެ ކުރިން ބީބީ ރަނާސްއިން ވަނީ ލ. އަތޮޅުގައި ދުވުންތެރިން ތަމްރީނުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ބާއްވާފައެވެ. އެ ޕްރޮގްރާމުގައި 300 އެއްހާ މީހުން ބައިވެރިވެފައިވާއިރު، ކޮވިޑުގެ ހާލަތުން އަރައިގަނެވުމާއިއެކު ބީބީ ރަނާސްގެ މަސައްކަތް މުޅި ރާއްޖެއަށް ފުޅާ ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޒަމްޢަތު އަޙްމަދު ވަހީދު
100%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް