raajjemv logo
ޑޮލަރުގެ އަގު ހިފެހެއްޓުން
އަމިއްލަ އެކައުންޓްގައި ހުރި ޑޮލަރު ސަރުކާރަށް ނެގުމަކީ ކުރާނެ ކަމެއް ނޫން: އެމްއެމްއޭ
 
ޑޮލަރުގެ އަގު މިހާރު ވަނީ 18 ރުފިޔާއިން މައްޗަށް އަރާފައި
 
ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ޑޮލަރު ލިބުމުގައި ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވޭ
 
މިބަދަލުތަކާއެކު ވިޔަފާރިތަކަށާއި އަމިއްލަ ފަރުދުންނަށް ބޭރު ފައިސާ ހޯދުމުގައި ލުއިތަކެއް ލިބިގެންދާނެ
އަމްނާ އިމާދު
4,999
ކ. މާލެ |
7 ފެބްރުއަރީ 2021 | އާދީއްތަ 21:38
މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ، ޑޮލަރުގެ ކަޅު މާކެޓު ނައްތާލަން ސަރުކާރުން ދަނީ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަމުން
ރާއްޖެއެމްވީ

އަމިއްލަ އެކައުންޓްގައި ހުރި ޑޮލަރު ސަރުކާރަށް ނެގުމަކީ އެއްވެސް އިރެއްގައި މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) އިން ކުރާނެ ކަމެއް ނޫންކަމަށް އެއޮތޯރިޓީން ބުނެފިއެވެ.

އެމްއެމްއޭއިން މިހެން ބުނެފައި މިވަނީ އަމިއްލަ އެކައުންޓްގައި ހުރި ޑޮލަރު ސަރުކާރަށް ނަގަން އުޅޭ ކަމަށް ވާހަކަ ފެތުރެމުންދާތީއެވެ.

އެމްއެމްއޭއިން ބުނީ އަމިއްލަ އެކައުންޓްގައި ހުރި ޑޮލަރު ސަރުކާރަށް ނެގުމަކީ އެއްވެސް އިރެއްގައި އެއޮތޯރިޓީން ކުރާނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި، ރާއްޖޭގެ ފޮރިން އެކްސްޗޭންޖް ބާޒާރުގެ ގާނޫނީ އޮނިގަނޑު އިސްލާހު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ.

މި ގެނެވޭ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން ވިޔަފާރިތަކަށާއި އަމިއްލަ ފަރުދުންނަށް ބޭރު ފައިސާ ހޯދުމުގައި ލުއިތަކެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް އެމްއެމްއޭއިން ބުނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް މިއަހަރަށް ހުޅުވުމަށް ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވަވަމުން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވިދާޅުވީ ޑޮލަރުގެ ކަޅު ބާޒާރު ނައްތާލައި އާންމު ރޭޓުގައި ދިވެހިންނަށް ޑޮލަރު ލިބޭނެ ގޮތްތައް ފަހިކުރާނެ ކަމަށެވެ.

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ޑޮލަރު ލިބުމުގައި ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވެފައިވާއިރު، ޑޮލަރުގެ އަގު މިހާރު ވަނީ 18 ރުފިޔާއިން މައްޗަށް އަރާފައެވެ. ނަމަވެސް ޑޮލަރުގެ ރަސްމީ އަގަކީ 15.42 ރުފިޔާއެވެ.

ރާއްޖޭގައި ކަޅު ބާޒާރުގައި ޑޮލަރު ވިއްކާ މީހުންގެ އަދަދު ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް އިތުރުވަމުން އަންނައިރު، މިކަމުގެ ތެރޭގައި ބިދޭސީން ވެސް އަންނަނީ ހަރަކާތްތެރިވަމުންނެވެ. އަދި މިކަމަށް ސަރުކާރަށް މިހާތަނަށް އެކަށޭނެ ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައިނުވާއިރު، ވައިބާ ގްރޫޕުތަކާއި ޓެލެގްރާމް ގްރޫޕުތައް މެދުވެރިކޮށް މި ވިޔަފާރި ފުޅާކުރާ މީހުންވެސް އުޅެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޒަމްޢަތު އަޙްމަދު ވަހީދު
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
80%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
20%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް