raajjemv logo
ތައިލެންޑުގައި ވެކްސިން ދޭން ތައްޔާރުވުން
ތައިލެންޑުގައި ފެބްރުއަރީ މަހު ވެކްސިން ދޭން ފަށަނީ
 
ތައިލެންޑުގައި މިހާތަނަށް 13،687 ކޮވިޑު ކޭސް ފެނިފައިވާއިރު އެ ބަލީގައި އެ ގައުމުން 75 މީހުން ވަނީ މަރުވެފައި
 
އެސްޓްރަޒެނެކާ ވެކްސިނަށް ތައިލެންޑުގެ ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން މިދިޔަ ހަފްތާގެ ތެރޭގައި ވަނީ ހުއްދަ ދީފައި
 
ތައިލެންޑުގައި ބޭނުންކުރާނީ އެސްޓްރަޒެނެކާ ވެކްސިން
ނާފިއު ރަޝީދު
3,840
ކ. މާލެ |
27 ޖެނުއަރީ 2021 | ބުދަ 05:01
ކޮވިޑް-19 ގެ ހާލަތުގައި ތައިލެންޑުގެ ކާއެއްޗެހި ވިއްކާ ތަނަކުން ބަޔަކު އެއްޗެހި ގަންނަނީ
ތައިލެންޑް މެޑިކަލް ނިއުސް

ތައިލެންޑުގައި އަންނަ ފެބްރުއަރީ މަހު ވެކްސިން ދޭން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ސިއްހީ އޮފިޝަލުން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ދުނިޔޭގެ އެކި ގައުމުތަކުގައި ވެކްސިން ދޭން ފަށައިފާވާއިރު، ތައިލެންޑުގައި ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އެސްޓްރަޒެނެކާ ވެކްސިން ކަމަށް ތައިލެންޑުގެ ސީނިއާރ ހެލްތު އޮފިޝަލް ސޮޕޮން މެކްތަން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އެސްޓްރަޒެނެކާ ވެކްސިނަށް ތައިލެންޑުގެ ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން މިދިޔަ ހަފްތާގެ ތެރޭގައި ވަނީ ހުއްދަ ދީފައެވެ.

ނަމަވެސް ތައިލެންޑުން އޯޑަރު ޖަހާފައިވާ ދެ މިލިއަން ޑޯޒަށް، ވެކްސިން އުފައްދާ ސިނޮވެކް ބަޔޯޓެކުން އަދި އެޕްރޫވަލް ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ.

ސޮޕޮން ވިދާޅުވީ، އެގައުމުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ވެކްސިން ދޭނީ ސިއްހީ ހިތުމަތްތެރިންނަށާއި ހައި ރިސްކު ކެޓަގަރީގެ މީހުންނަށް ކަމަށެވެ. ތައިލެންޑުގެ ސިއްހީ ވަޒީރު މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު ވިދާޅުވީ، އެގައުމުން އޯޑަރު ކުރީ ދެ މިލިއަން ޑޯޒު ނަމަވެސް މިހާރަށް އެސްޓްރަޒެނެކާއިން ފޯރުކޮށްދޭނީ 50 ހާސް ޑޯޒު ކަމަށެވެ.

ތައިލެންޑުގައި މިހާތަނަށް 13،687 ކޮވިޑު ކޭސް ފެނިފައިވާއިރު އެ ބަލީގައި އެ ގައުމުން 75 މީހުން ވަނީ މަރުވެފައެވެ.

ތައިލެންޑުގައި ކޮވިޑް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގައި ބޮޑު ދައުރެއް އަދާކޮށްފައިވަނީ އެގައުމުގެ އިގްތިޞާދު އެންމެ ބޮޑަށް ބަރޯސާވެފައިވާ ފަތުރުވެރިކަން ހުއްޓާލާފައި ބާއްވައިގެންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް