raajjemv logo
ކޮލަންބިއާގެ ވެކްސިން އަޕްޓޭޑް
ކޮލަންބިއާއިން އެތައް މިލިއަން ވެކްސިން ބެހުމަށް ތައްޔާރުވަނީ
 
އެ ޤައުމުން ނިންމާފައިވަނީ 30 މިލިއަނަށްވުރެން ގިނަ މީހުންނަށް މިއަހަރު ވެކްސިން ދިނުމަށް
ސިމާހާ ނަސީމް
2,620
ކ. މާލެ |
20 ޖެނުއަރީ 2021 | ބުދަ 12:47
ވެކްސިންދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ފެބްރުއަރީ މަހު ފަށާނެ
އޭޕީ

ކޮލަންބިއާއިން އެތައް މިލިއަން ވެކްސިން ބެހުމަށް ތައްޔާރުވާ ކަމަށް އެ ޤައުމުން ބުނެފިއެވެ.

އެ ޤައުމުން ވެކްސިންތައް ބެހުމަށް ތައްޔާރުވަމުން އަންނައިރު އެ ޤައުމަށް ވެކްސިންގެ ޑޯޒްތައް ސީދާ ލިބޭނެ ދުވަހެއް ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. ކޮލަންބިއާގެ ރައީސް އީވާން ޑޫގާ ވިދާޅުވެފައިވަނީ ޑިސެމްބަރު މަހު ޖުމްލަ 40 މިލިއަން ޑޯޒް ވެކްސިން ފައިޒަރ، އެސްޓްރަޒެނިކާ އަދި ދުނިޔޭގެ ސިއްޙަތު ޖަމިއްޔާގެ ކޮވެކްސް ޕްލެޓްފޯމްގެ ދަށުން ގަނެފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެ ޤައުމުގެ އޮފިޝަލުން ބުނާ ގޮތުން ވެކްސިންދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ފެބްރުއަރީ މަހު ފަށާނެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ސީދާ މި ޕްރޮގްރާމް ފަށާނެ ވަކި ތާރީޚެއް ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

ކޮލަންބިއާ ސަރުކާރުން އަމާޒު ހިފާފައިވަނީ 50 މިލިއަން މީހުންގެ އާބާދީގެ ތެރެއިން މިއަހަރުގެ 30 މިލިއަނަށްވުރެން ގިނަ މީހުންނަށް ވެކްސިން ދިނުމަށެވެ.

ކޮލަންބިޔާގެ ހެލްތް މިނިސްޓްރީން ވަނީ ވެކްސިން ގެނައުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުން ވަމުންދާ ތައްޔާރީތައް ދައްކާލާފައެވެ. އެގޮތުން އެ ޤައުމުގެ ވެރިރަށް ބޮގޮޓާގައި ހުރި ޓްމަޕަރޭޗަރ ކޮންޓްރޯލް ކުރެވިފައިވާ ވެއަރ ހައުސްއަކަށް ނޫސްވެރިން ގެންގޮސް އެތަން ދައްކާލާފައިވެއެވެ. މި ވެއަރ ހައުސް އިން 50 މިލިއަން ވެކްސިން ރައްކާކުރެވޭނެއެވެ. އަދި ވެކްސިންތައް -80 ޑިގްރީ ސެލްސިއަސްގައި ރައްކާކުރެވޭ ފްރީޒަރުތަކެއް އެތާނގައި ބަހައްޓާފައިވާއިރު ބަދިގޭގައި ގެންގުޅޭ ފްރިޖްތަކުގައި ސައިޒަށް ހުންނަ މި ފްރީޒަރތަކުގައި ދެ ލައްކަ ވެކްސިން ރައްކާކުރެވޭނެއެވެ.

މިފަދަ އެހެން ވެއަރ ހައުސްތައް ވެސް ޤައުމުގެ އެކި ޕްރޮވިންސްތަކުގައި ހަދާފައިވާކަން ފާހަގަކޮށް އެ ޤައުމުގެ ސަރުކާރުން ބުނީ 3000ށްވުރެ ގިނަ ޕޯޓަބަލް ކޮންޓެއިނަރ ޤައުމުގެ އެކި ޓައުންތަކަށާއި ވިލެޖްތަކަށް ވެކްސިން ގެންދިޔުމަށް ބޭނުންކުރާނެ ކަމަށެވެ.

ކޮލަންބިއާގެ ކޮވިޑްގެ ހާލަތަށް ބަލާއިރު ވައިރަސް ފެނުނު ފަހުން އެ ޤައުމުން 1.75 މިލިއަން ކޭސް ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާއިރު ވައިރަސް ޖެހިގެން 49000 މީހުން ވަނީ މިހާތަނަށް މަރުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް