raajjemv logo
މުސްލިމް ބޭން އަމުރު އުވައިލަނީ
ހުވާ ކުރުމާއެކު 'މުސްލިމް ބޭން' އަމުރު އުވައިލަން ބައިޑެން ނިންމަވައިފި
 
އެންމެ ފުރަތަމަ ބަދަލު ގެންނާނެ ކަމަކީ "މުސްލިމް ބޭން" އުވައިލުން ކަމަށް ބައިޑަން ނެރުއްވި މެމޯގައި ބުނެފައިވޭ
އަތޫފް އާތިފް
38,955
18 ޖެނުއަރީ 2021 | ހޯމަ 11:15
ކ. މާލެ
އެމެރިކާގެ އިންތިިޚާބީ ރައީސް ޖޯ ބައިޑެން
ރޮއިޓަރސް

މުސްލިމް އާބާދީގެ ބައެއް ގައުމުތަކުގެ މީހުން އެމެރިކާއަށް ވަނުން މަނާކޮށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ނެރުއްވި އަމުރު، ވެރިކަމާ ހަވާލުވުމަށްފަހު އުވައިލާނެކަން އެމެރިކާގެ އިންތިޚާބީ ރައީސް ޖޯ ބައިޑެން ހާމަކުރައްވައިފިއެވެ.

އިންތިޚާބީ ރައީސް ބައިޑަން ހާމަކުރެއްވި މެމޯއެއްގައިވާ ގޮތުން ޓްރަމްޕް ތަންފީޒު ކުރެއްވި ބައެއް ސިޔާސަތުތަކަށް ބައިޑެންގެ ވެރިކަމުގެ ފުރަތަމަ ދިހަ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ބަދަލު ގެނައުމަށް ނިންމާނެއެވެ. މި ބަދަލުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް ބަދަލުގެންނާނެ ކަމަކީ "މުސްލިމް ބޭން" އުވާލުން ކަމަށް އެ މެމޯގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

މުސްލިމް ބޭން އުވާލުމުގެ އިތުރުން ބައިޑެން ވެރިކަމުގެ ފުރަތަމަ ދުވަސްތަކުގެ ތެރޭގައި ޕެރިސް މުޢާހަދާއާ އަލުން ގުޅުމާއި، ކޮވިޑްގެ ބަލިމަޑުކަމުން ރައްކާތެރިވުމަށް ފެޑަރަލް އިމާރާތްތަކުގައާއި ސްޓޭޓްތަކުގެ މެދުގައި ދަތުރުކުރާއިރު މާސްކު އަޅަން މަޖުބޫރުކުރާނެއެވެ. އަދި 100 ދުވަސްތެރޭގައި 100 މީހުނަށް ކޮވިޑްގެ ވެކްސިން ދިނުމަކީ ވެސް ބައިޑެންގެ ސަރުކާރުގެ ބޮޑު އަމާޒެކެވެ.

ބައިޑެން ރައީސްކަމުގެ ހުވާކުރެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އަންނަ ބުދަ ދުވަހުއެވެ. ބައިޑަންގެ ހުވައިކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް ވޮޝިންގްޓަން ތައްޔާރުވަމުންދާ އިރު، ވައިޓް ހައުސްގެ އޮފިޝަލަކު ވަނީ ބައިޑަން ހުވައިކުރައްވާއިރު، ޓްރަމްޕް ވޮޝިންގްޓަންގައި ނުހުންނަވާނެ ކަމަށް ބުނެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
2%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
90%
އުފާ ވެއްޖެ
2%
ދެރަ ވެއްޖެ
1%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
1%
މޮޔަވެއްޖެ
4%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް