raajjemv logo
ރާއްޖެއާއި ނިކަރާގުއާގެ މަޝްވަރާ
ރާއްޖޭއާއި ނިކަރާގުއާ ގުޅުން ބަދަހިކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފި
 
ރާއްޖެއިން ނިކަރާގުއާ އާއެކު ޑިޕްލޮމެޓިކް ގުޅުން ޤާއިމުކޮށްފައިވަނީ 11 މެއި 2010
 
ތިމާވެށީގެ ދާއިރާ ފަދަ ދާއިރާތަކުން ވަނީ މަޝްވަރާ ކުރައްވާފައި
އިސްމާއިލް އާޒިމް
2,853
ކ. މާލެ |
16 ޖެނުއަރީ 2021 | ހޮނިހިރު 12:31
ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދު
ރާއްޖެއެމްވީ

ރާއްޖޭއާއި ނިކަރާގުއާ ގުޅުން ބަދަހިކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފިއެވެ. މި މަޝްވަރާކުރައްވާފައިވަނީ ފޮރިން މިނިސްޓަރ ޢަބްދުﷲ ޝާހިދު، ނިކަރާގުއާގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރ ޑެނިސް ރޮނާލްޑޯ މޮންކާޑާ ކަލިންޑްރެސް އާއެކު ފޯނުން ގުޅުއްވައި ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގެ ތެރެއިންނެވެ.

މި ފޯން ކޯލުގައި ދެޤައުމުގެ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިކުރުމާ، ތިމާވެށީގެ ދާއިރާ ފަދަ ދާއިރާތަކުގައި ބައިނަލްއަޤްވާމީ މަސްރަހުގައި ދެޤައުމު ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުމާ ބެހޭ ގޮތުން ދެބޭފުޅުން މަޝްވަރާކުރެއްވިއެވެ.

އަދި ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ރާއްޖެއަށް ދިމާވެފައިވާ ދަތިތަކާ ގުޅޭ ގޮތުންނާއި، އިޤްތިޞާދު އަލުން އަނބުރާ ކޮޅަށް ޖެހުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތާ ބެހޭ މައުލޫމާތު، ނިކަރާގުއާގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރަށް، މިނިސްޓަރ ޝާހިދު އެރުވިއެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން އދ.ގެ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރައްވާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ދެ ޚާރިޖީ ވަޒީރުން ވެސް ވަނީ އަރުވާފައެވެ.

ރާއްޖެއިން ނިކަރާގުއާ އާއެކު ޑިޕްލޮމެޓިކް ގުޅުން ޤާއިމުކޮށްފައިވަނީ 11 މެއި 2010 ގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް