raajjemv logo
ދެކުނު ސަހަރާގެ މައްސަލަ
މޮރޮކޯއިން ހުޅަނގު ސަހަރާގެ މައްސަލައަށް ސުލްހަވެރި ހައްލެއް ގެނެސްދޭނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން އެބައޮތް
 
މިނިސްޓަރ ޝާހިދު ވަނީ ދެ ޤައުމުގެ ގާތް ގުޅުމުގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުއްވާލައްވާފައި
 
ހުޅަނގު ސަހަރާއަކީ މޮރޮކޯގެ ބައެއްކަމަށް އެމެރިކާއިން ވެސް ވަނީ އެއްބަސްވެފައި
އިސްމާއިލް އާޒިމް
2,220
ކ. މާލެ |
16 ޖެނުއަރީ 2021 | ހޮނިހިރު 12:50
މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދު
ރާއްޖެއެމްވީ

މޮރޮކޯއިން ހުޅަނގު ސަހަރާގެ މައްސަލައަށް ސުލްހަވެރި ހައްލެއް ގެނެސްދޭނެކަމުގެ ފުރިހަމަ ޔަޤީންކަން އެބައޮތްކަން ރާއްޖެއިން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވަނީ، ހުޅަނގު ސަހަރާ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް ގެންގުޅޭ އޮޓޮނޮމީ ޕްލޭންއަށް ތަޢުރީފު ކުރައްވާ ވާހަކަފުޅުދައްކަވާފައެވެ.

ވަރޗުއަލްކޮށް ބޭއްވި މިނިސްޓީރިއަލް ބައްދަލުވުމެއްގައި ރާއްޖޭގެ ފަރާތުން ވާހަކަދައްކަވަމުން، މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް ޢަބްދުﷲ ޝާހިދު ވަނީ، ރާއްޖެއާއި މޮރޮކޯގެ ގާތް ގުޅުމުގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުއްވާލައްވާފައެވެ. އަދި 2019 ވަނަ އަހަރު އެމަނިކުފާނު އެ ޤައުމަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި ދެ ޤައުމުގެ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރެއްވިކަން ވެސް މިނިސްޓަރ ޝާހިދު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. ރާއްޖެއާ ކިތަންމެ ދުރުގައި މޮރޮކޯ އޮތްކަމުގައިވީނަމަވެސް، 8 ޤަރުނަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސްވުމަކީ ދެ ޤައުމުގެ ގާތް ގުޅުމުގެ އަލިގަދަ ހެއްކެއްކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ދެ ޤައުމުގެ ދެމެދުގައި މިހާރު ދީނީގޮތުންނާއި، އިޤްތިޞާދީގޮތުން އަދި ސަޤާފަތާއި އާދަކާދައިގެ ދާއިރާއިން ގާތް ގުޅުންތަކެއް ޤާއިމުވެފައިވާކަމަށް ވެސް މިނިސްޓަރ ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ.

މިނިސްޓަރ ޝާހިދު ވަނީ، ހުޅަނގު ސަހަރާ ސަރަހައްދަކީ މޮރޮކޯގެ އިހްތިޞާޞްގެ ދަށުގައިވާ ސަރަހައްދެއްކަމަށް ރާއްޖެއިން އަބަދުވެސް ޤަބޫލުކުރާކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އދ.އާ ގުޅިގެން މޮރޮކޯއިން ހުޅަނގު ސަހަރާގެ މައްސަލައަށް ސުލްހަވެރި ހައްލެއް ގެނެސްދޭނެކަމުގެ ފުރިހަމަ ޔަޤީންކަން އެބައޮތްކަން މިނިސްޓަރ ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި މިކަމުގައި އދ ގެ އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ރާއްޖެއިން އަބަދުވެސް އެހީތެރިވާނެކަމަށް މިނިސްޓަރ ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
100%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް