raajjemv logo
ބިއްލޫރި ޕެލެޓްތަކެއް ދަށުވި ޒުވާނާ ނިޔާވެއްޖެ
ބިއްލޫރި ޕަލެޓު ދަށުވި ޒުވާނާ ނިޔާވެއްޖެ
 
ކަށުނަމާދު މިއަދު މެންދުރު ނަމާދަށްފަހު އާސަހަރާ މިސްކިތުގައި
 
ނިޔާވެފައިވަނީ ކަށިތަކަށް ގެއްލުންވެ ފަރުވާދެމުން ދަނިކޮށް
 
ނިޔާވެފައިވަނީ 27 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެއް
އިސްމާއިލް އާޒިމް
7,884
16 ޖެނުއަރީ 2021 | ހޮނިހިރު 08:48
ކ. މާލެ
އެމްޕީއެލް ސަރަހައްދު
އެމްޕީއެލް

އެމްޕީއެލް ސަރަހައްދުގައި ބިއްލޫރި ޕެލެޓްތަކެއް ދަށުވި ޒުވާނާ ނިޔާވެއްޖެއެވެ.

މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް) ސަރަޙައްދުން ބިއްލޫރި ޕެލެޓެއް ވެއްޓި ތާށިވެގެން ލިބުނު އަނިޔާއަށް ފަރުވާ ދެމުން ދިޔައީ ނ. ލަންދޫއަށް ނިސްބަތްވާ އުމުރުން 27 އަހަރުގެ އަބްދުﷲ އާސިމަށެވެ. އޭނާއަށް އައިޖީއެމްއެޗްގައި ފަރުވާދެމުންދަނިކޮށް ނިޔާވެފައިވަނީ ރޭގެ ފަތިހު 5:40ގައި ކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބެއެވެ.ބިއްލޫރި ޕެލެޓް ވެއްޓުމުގެ ސަބަބުން އާސިމްގެ ކަށިތަކަށް ގެއްލުންވެފައިވާ އައިޖިއެމްއެޗުން ބުނެފައިވެއެވެ.

މި ޙާދިސާ ހިނގާފައިވަނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭގެ ވަގުތެއްގައެވެ. ޙާދިސާ ހިނގީ ކޮންޓެއިނަރ ތެރޭގައި ހުރި ބިއްލޫރި ޕެލެޓް އަރިއަޅާލައިގެން ވެއްޓުމުގެ ސަބަބުން ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން މައުލޫމާތު ދެއެވެ. އެމްއެންޑީއެފުން ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ ވަނީ ކޮންޓެއިނަރުގެ ބޭރު ކަފާލައިގެން އޭނާ ސަލާމަތް ކުރުމަށްފަހު، ފަރުވާއަށް އައިޖީއެމްއެޗަށް ގެންދިޔަ ކަމަށެވެ.

މި ޒުވާނާ ނިޔާވިކަން އެމްޕީއެލްގެ އޮފިޝަލަކު ވެސް ވަނީ ކަށަވަރުކޮށްދެއްވާފައެވެ. މި ޙާދިސާގައި ނިޔާވި އަބްދުﷲ އާސިމްގެ ކަށުނަމަދު މިއަދު މެންދުރު ނަމާދަށްފަހު އާސަހަރާ މިސްކިތުގައި އޮންނާނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެއިން މަޚްތޫމް
6%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
94%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް