raajjemv logo
ޤަތަރާއި ސައުދީއާއި ދެމެދު ދަތުރުތައް ފެށުން
ޤަތަރު އެއަރވޭސް އިން ސައުދީއަށް އަލުން ދަތުރުތައް ފަށައިފި
 
ދަތުރުތައް ފަށަނީ ސައުދީގެ ބޯޑަރުތައް ގަތަރަށް ބަންދުވެފައި އޮންނަތާ ހަތަރު އަހަރު ވާން ގާތްވެފައިވަނިކޮށް
 
ސަޢުދީގެ ބޯޑަރުތައް ޤަތަރަށް ބަންދުކޮށްފައިވަނީ 2017 ވަނަ އަހަރު ޖޫން މަހުގެ ތެރޭގައި
އިސްމާއިލް އާޒިމް
2,003
ކ. މާލެ |
16 ޖެނުއަރީ 2021 | ހޮނިހިރު 09:49
ޤަތަރު އެއަރވޭސްގެ ފްލައިޓް- އެމްއޭސީއެލް
އެމްއޭސީއެލް

ޤަތަރު އެއަރވޭސް އިން ސައުދީ އަރަބިއްޔާއަށް އަލުން ދަތުރުތައް ފަށައިފިއެވެ.

ސިޔާސީ ޚިޔާލު ތަފާތުވެ ސަޢުދީއަރަބިއްޔާގެ ބޯޑަރުތައް ޤަތަރަށް ބަންދުކޮށްފައިވަނީ 2017 ވަނަ އަހަރު ޖޫން މަހުގެ ތެރޭގައިއެވެ. ޤަތަރު އެއަރވޭސް އަދި ސައުދީ އެއަރލައިން އިން ފްލައިޓްތައް އަލުން ބާއްވަން ނިންމާފައިވަނީ ހޯމަ ދުވަހު ދޯހާ އާއި ރިޔާދުއާ ދެމެދުއެވެ.

ޤަތަރު އެއަރވޭސް އިން ބުނީ އެންމެ ފުރަތަމަ ދަތުރު ފަށާފައިވަނީ ރިޔާދުއަށް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހު ޤަތަރު އެއަރވޭސްއިން ވަނީ ރިޔާދުއަށް ދަތުރުތައް ފަށާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ޖިއްދާއަށް ޖެނުއަރީ 14 ގައި ދަތުރުތައް ފަށާފައިވާއިރު ދަމަމްއަށް ޖެނުއަރީ 16 ގައި ފްލައިޓްތައް ބާއްވާނެ ކަމަށް އެ އެއަރލައިނުން މަޢުލޫމާތުދެއެވެ. ސައުދީއަކީ ޤަތަރު އެއަރވޭސްގެ މަޤުބޫލު މަންޒިލެއް ކަމުގައި ވުމުން މި ދަތުރުތަކުގައި ބޭނުންކުރާނީ، އެ ކުންފުނީގެ ބޮއިންގް އަދި އެއަރބަސްގެ ވައިޑް ބޮޑީ މަތިންދާ ބޯޓުތައްކަމަށް ޤަތަރު އެއަރވޭސްއިން މަޢުލޫމާތުދެއެވެ.

ދެ ޤައުމުގެ ދެމެދުގައި ފްލައިޓްތައް ބާއްވަން ނިންމާފައިވާއިރު ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ) އާއި މިޞްރުގެ ބޯޑަރުތައްވެސް ގަތަރަށް ހުޅުވާލުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ. ޔޫއޭއީގެ ބޯޑަރުތައް ހުޅުވާލަން ނިންމާފައި މިވަނީ ޔޫއޭއީ އާއި ގަތަރާއި ދެމެދު ވެވުނު "އަލް އުލާ ޑިކްލެރޭޝަން" އެއްބަސްވުމުގެ ސަބަބުންނެވެ.

ޔޫއޭއީގެ ބޯޑަރުތައް 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން 5 ވަނަ ދުވަހު ގަތަރަށް ބަންދުކޮށްފައި އޮންނަތާ ހަތަރު އަހަރުވާން ކައިރިވެފައި ވަނިކޮށް އެގައުމުގެ ވައިގެ ބޯޑަރު، ކަނޑުގެ ބޯޑަރު އަދި އެއްގަމު ބޯޑަރު ގަތަރަށް ހުޅުވާލަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އިއުލާން ކުރެއްވީ ޔޫއޭއީގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ އަންޑަރސެކްރެޓަރީ ޚާލިދް އަބްދުﷲއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
100%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް