raajjemv logo
ފުވައްމުލަކުގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓް
ފުވައްމުލަކުގައި ދެ ސައިކަލު ޖެހި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައިފި
 
އެކްސިޑެންޓުގައި ދެ މީހުންނަށް ވެސް ވަނީ ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް ލިބިފައި
 
ދެވަނަ ސައިކަލު ދުއްވަން އިން މީހާގެ ވަނަވަރު ސާފެއް ނުވޭ
 
އެކްސިޑެންޓުގައި އެއް ސައިކަލު ދުއްވަން އިނީ 20 އަހަރުގެ ފިރިހެނެއް
ނާފިއު ރަޝީދު
6,939
16 ޖެނުއަރީ 2021 | ހޮނިހިރު 01:21
ކ. މާލެ
ފުވައްމުލަކުގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި ހަލާކުވި ސައިކަލުގެ ބައިތައް
ރާއްޖެއެމްވީ

ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ދެ ސައިކަލު ޖެހި ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި ދެ ސައިކަލް ދުއްވަންތިބި މީހުންނަށް ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް ވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި އެކްސިޑެންޓް ވެފައި ވަނީ ފުނާޑު އަވަށު ޕާކު ކައިރިން ހައިވޭގައި ބާރު ސްޕީޑުގައި ދެކޮޅަށް ދުއްވާފައި ދިޔަ ދެ ސައިކަލު ޖެހިގެންނެވެ. މި އެކްސިޑެންޓުގައި އެއް ސައިކަލު ދުއްވަން އިނީ 20 އަހަރުގެ ފިރިހެނެއް ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ. އަދި އަނެއް ސައިކަލު ދުއްވަން އިން މީހާގެ ވަނަވަރު ސާފުވާގޮތް ނުވެއެވެ.

މި އެކްސިޑެންޓް ހިނގުމާއެކު އާންމު ރައްޔިތުން ވަނީ އެ ދެ މީހުންވެސް ފުވައްމުލައް ސިޓީ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންގޮސްފައެވެ. އަދި އެ ދެ މީހުންގެ ހާލު ސީރިއަސް ކަމަށްވެސް ރާއްޖެއެމްވީއަށް ވަނީ މައުލޫމާތު ލިބިފައެވެ.

އެކްސިޑެންޓުގައި އަނިޔާވި ދެ މީހުންގެ ހާލު ސީރިއަސް ވުމާއިއެކު އަނިޔާވި ދެ މީހުން މާލެ ގެނައުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަކަމަށް ރާއްޖެއެމްވީއަށް ވަނީ މައުލޫމާތު ލިބިފައެވެ. އަދި މި ދެ މީހުން މިރޭގެ ވަގުތެއްގައި މާލެ ގެނައުމުގެ ކަންކަން ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލުން މިހާރު އަންނަނީ ކުރަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
100%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް