raajjemv logo
މޫދަށް އެރި އުޅުނު މީހަކު މަރުވުން
ހުޅުމާލެ ފޭސް 2ގައި މޫދަށް އެރި އުޅުނު މީހަކު މަރުވެއްޖެ
 
އެމީހާ މަރުވެފައިވާ ކަމުގެ ރިޕޯޓް ފުލުހުންނަށް ލިބިފައި ވަނީ ހުކުރު ދުވަހުގެ މެންދުރު 12:20 ގައި
 
މަރުވެފައި ވަނީ އުމުރުން 86 އަހަރުގެ މީހެއް
 
މަރުވެފައި ވަނީ ދިވެހި ފިރިހެނެއް
ފާތިމަތު އުދުމާ
3,948
15 ޖެނުއަރީ 2021 | ހުކުރު 17:05
ކ. މާލެ
ހުޅުމާލޭގައި އާންމުން މޫދަށް އެރި
ރާއްޖެއެމްވީ

ހުޅުމާލެ ފޭސް 2 ގައި މޫދަށް އެރި އުޅުނު މީހަކު މަރުވެއްޖެއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ މަރުވެފައި ވަނީ އުމުރުން 86 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެއް ކަމަށެވެ. އަދި މި ހާދިސާގެ މައުލޫމާތު ރިޕޯޓްކޮށްފައި ވަނީ ހުކުރު ދުވަހުގެ މެންދުރު 12:20 ހާއިރު ކަމަށެވެ.

އެމީހާ ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔަ އިރުވެސް މަރުވެފައިވާ ކަމަށް ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލާއި ހަވާލާދީ ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ މި ހާދިސާ އާއި ގުޅިގެން ބަލަންޖެހޭ ކަންތައްތަ ބަލަމުން ގެންދާ ކަމަށެވެ.

ހުޅުމާލެ ފޭސް 2 ގައި މިވަގުތު ގިނަ ބަޔަކު ދިރިއުޅެމުން ނުދާއިރު، ހުކުރު ދުވަހު މަރުވި މީހާ އަކީ ފޭސް 2 ގައި ދިރިއުޅޭ މީހެއްތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ފުލުހުން ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. އަދި އެސަރަހައްދަކީ އާންމުގެ މެދުގައި މޫދަށް އެރި އުޅެން މަގުބޫލު ސަރަހައްދެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެއިން މަޚްތޫމް
50%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
50%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް