raajjemv logo
އެމެރިކާގައި ކުރިޔަށްދާ ކޮވިޑް ވެކްސިން ޖެހުމުގެ ޕ
އެމެރިކާގެ 11.1 މިލިއަން މީހުންގެ ގަޔަށް ކޮވިޑް ވެކްސިން ޖަހައިފި
 
އެމެރިކާގައި ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާ މީހުންގެ އަދަދު 23 މިލިއަނަށްވުރެ މައްޗަށް އަރާ
 
އެމެރިކާގެ އެކި ހިސާބުތަކަށް 30،628،175 ވެކްސިންގެ ޑޯޒް ފޯރުކޮށްދީފައިވޭ
 
ވެކްސިން ޖަހާފައިވަނީ 11،148،991 މީހުންނަށް
އާއިޝަތު ޝިއުރާ
3,176
ކ. މާލެ |
15 ޖެނުއަރީ 2021 | ހުކުރު 04:50
އެމެރިކާގެ ފްލޮރިޑާގައި ފައިޒަރގެ ކޮވިޑް ވެކްސިން މީހެއްގެ ގަޔަށް ޖަހަނީ
ރޮއިޓަރސް

އެމެރިކާގެ 11.1 މިލިއަން މީހުން ގަޔަށް ބުރާސްފަތި ދުވަހާ ހަމައަށް އައިއިރު ވެކްސިން ޖަހާފައިވާ ކަމަށް އެގައުމުގެ ސެންޓަރ ފޮރ ޑިޒީސް ކޮންޓްރޯލް އެންޑް ޕްރިވެންޝަން އިން ބުނެފިއެވެ.

ސީޑީސީން ބުނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހެނދުނާ ހަމައަށް އެމެރިކާގެ އެކި ހިސާބުތަކަށް 30،628،175 (ތިރީސް މިލިއަން ހަ ލައްކަ އަށާވީސް ހާސް ސަތޭކަ ހަތްދިހަ ފަސް)ޑޯޒް ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ކަމަށެވެ.

ވެކްސިން ޖަހާފައިވާ 11،148،991(އެގާރަ މިލިއަން އެއްލައްކަ ސާޅީސްއަށް ހާސް ނުވަސަތޭކަ ނުވަދިހަ އެއް) މީހުންނަކީ އެމެރިކާގައި ޖަހަމުންދާ ފައިޒަރ އަދި މޮޑާނާގެ ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒް ޖަހާފައިވާ މީހުންނެވެ.

އެމެރިކާ އަކީ ދުނިޔޭގައި އެންމެ ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުންނަށް ކޮވިޑް ޖެހި އަދި މަރުވެގެން ރިޕޯޓްކުރަމުން އަންނަ ގައުމެވެ. މިހާތަނަށް އައިއިރު އެގައުމުގެ 23 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު މިބަލީގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 396،794ށް އަރައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް