އަންގާރަ 26 ޖެނުއަރީ 2021
8 ހުވަން
1442 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 12
ފަތިސް 05:04
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:22
އަސްރު 15:42
އިރުއޮއްސޭ 18:18
އިޝާ 19:33
ބެންޒެމާ ފްރާންސްގެ ސްކޮޑަށް ނެގުން

ފްރާންސްގެ ގައުމީ ސްކޮޑަށް ބެންޒެމާ ނަގާނަން: މުލާން

  • ފްރާންސްގެ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ސްކޮޑުން ބެންޒެމާއަށް ފުރުސަތު ގެއްލުނީ 2015 ވަނަ އަހަރު
  • އޮރިޔާންކާޑު ބޭނުންކޮށްގެން ވަލްބުއޭނާއަށް ބިރުދައްކަން މަސައްކަތްކުރި ކަމަށް ބެންޒެމާގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ

ކ. މާލެ | 12 ޖެނުއަރީ 2021 | އަންގާރަ 18:48 | 10,688

ފްރާންސްގެ ތަޖުރިބާކާރު ފޯވާޑް ކަރިމް ބެންޒެމާ - ގެޓީ އިމޭޖާސް

ފްރެންޗް ފުޓްބޯޅަ ފެޑެރޭޝަނުގެ ރައީސްގެ މަގާމަށް އިންތިޚާބުވެއްޖެނަމަ، ފްރާންސްގެ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ސްކޮޑަށް ތަޖުރިބާކާރު ފޯވާޑް ކަރިމް ބެންޒެމާ އަނބުރާ ނަގާނެ ކަމަށް އެ އިދާރާގެ ރައީސް ކަމަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ މިޝެލް މުލާން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ފްރާންސްގެ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ސްކޮޑުން ބެންޒެމާއަށް ފުރުސަތު ގެއްލުނީ 2015 ވަނަ އަހަރުއެވެ. އެ ފަހަރު އޭނާއަށް ސްކޮޑުން ފުރުސަތު ގެއްލުނީ އޮރިޔާންކާޑު ބޭނުންކޮށްގެން ފްރާންސްގެ މިޑްފީލްޑަރު މެތިއު ވަލްބުއޭނާއަށް ބިރުދައްކައި، ލާރި ހޯދަން މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް އޭނާ ހައްޔަރުކުރުމާ ގުޅިގެންނެވެ. މިކަންތައްތައް ހިނގާދިޔައިރު ބެންޒެމާ އާއި ވަލްބުއޭނާ އަކީ ބްރެޒިލުގައި 2014 ވަނަ އަހަރު ކުރިއަށްދިޔަ ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕުގައި ކުޅުނު ފްރާންސް ޓީމުގެ ދެ ކުޅުންތެރިންނެވެ. އެކަމަކު މި މައްސަލަ ފެންމަތިވުމަށްފަހު 2015 ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުން މި ކުޅުންތެރިންނަށް ފްރާންސް ސްކޮޑުން ފުރުސަތު ދީފައެއް ނުވެއެވެ.

ފްރާންސްގެ މީޑިއާއަކަށް ދެއްވި އިންޓަވިއުއެއްގައި މުލާން ވިދާޅުވީ ބެންޒެމާ ސްކޮޑުން ބޭރުކޮށްފައިވަނީ އެއްވެސް ހައްގަކާ ނުލައި ކަމަށާއި، އޭނާއަށް ރައީސްގެ މަގާމު ލިބިއްޖެނަމަ ބެންޒެމާއަށް އޭނާގެ ހައްގު ޖާގަ އަލުން ދޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެކަން ކުރުމަށް ފްރެންޗް ފުޓްބޯޅަ ފެޑެރޭޝަނުގެ ރައީސްގެ ހައިސިއްޔަތުން އެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފެއްގެ ގޮތުގައި ހުރި ފްރާންސްގެ ކޯޗަށް އަންގާނޭ ކަމަށްވެސް މުލާން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ބެންޒެމާ ސްކޮޑަށް ނަގާނެ ކަމަށް މުލާން ވިދާޅުވިއިރު، ބެންޒެމާގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ ތުހުމަތުގެ މައްސަލަ ފަސް އަހަރު ފަހުން ބަލަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ދާދި ފަހުން ފްރާންސްގެ ޕްރޮސެކިއުޓަރުން ވަނީ ބުނެފައެވެ. މީގެ ކުރިން މި މައްސަލަ ރަސްމީ ހައިސިއްޔަތަކުން ބަލާފައި ނުވި ނަމަވެސް، ފްރާންސްގެ ޕްރޮސެކިއުޓަރުން ބުނީ ބެންޒެމާގެ އިތުރުން ހަތަރު މީހަކަށް މި މައްސަލައިގެ ތުހުމަތުކުރެވޭއިރު، އެ އެންމެންގެ މައްސަލަވެސް ވަރަށް އަވަހަށް ކޯޓުގައި ތާވަލުކުރެވިގެން ކުރިއަށްދާނެ ކަމަށެވެ.

އެކަމަކު އުމުރުން 33 އަހަރުގެ ބެންޒެމާ އޭނާގެ ރަސްމީ އިންސްޓަގްރާމް އެކައުންޓުގައި ކުރި ޕޯސްޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ މި މައްސަލަ ބަލަން ފެށުމަކީ މިއީ އަނެއްކާވެސް މިކަމުގައި ކުރިއަށްދާނެ އިތުރު ޑްރާމާއެއް ކަމަށެވެ.

މި މައްސަލައިގައި 2015 ވަނަ އަހަރު ބެންޒެމާ ފްރާންސްގެ ސްކޮޑުން ބޭރުކުރިއިރު، އޭނާ ވަނީ މިހާތަނަށް ފްރާންސްގެ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމަށް 81 މެޗު ކުޅެދީ 27 ލަނޑު ޖަހާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.