ހޯމަ 18 ޖެނުއަރީ 2021
13 އުތުރަހަޅަ
1442 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 04
ފަތިސް 05:02
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:20
އަސްރު 15:40
އިރުއޮއްސޭ 18:15
އިޝާ 19:31
ހުލުމާލެ ޕާކް ވޮލީ ޗެމްޕިއަންޝިޕް

އެޗްޑީސީން ޕާކް ވޮލީ މުބާރާތެއް ބާއްވަނީ

  • މުބާރާތް އޮންނާނީ މި މަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހުން 23 ގެ ނިޔަލަށް
  • މި މަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ފޯމު ހުށަހަޅަން ޖެހޭ

ކ. މާލެ | 12 ޖެނުއަރީ 2021 | އަންގާރަ 16:02 | 2,412

މިދިޔަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހު ހުޅުމާލެ ބީޗް ވޮލީބޯޅަ ކޯޓު ހުޅުވުމުގެ ގޮތުން ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން - ރައީސް އޮފީސް

ރާއްޖޭގައި ބީޗް ވޮލީ ކުޅޭ މީހުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) ގެ ފަރާތުން ޕާކް ވޮލީ މުބާރާތެއް ބޭއްވުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހު އެޗްޑީސީން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ އެ ކޯޕަރޭޝަނުން ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ "ހުލުމާލެ ޕާކް ވޮލީ ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2021" ގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލެވިފައިވާ ކަމަށެވެ. މި މަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހުން 23 ގެ ނިޔަލަށް ހުޅުމާލެ ޔޫތު ޕާކް ވޮލީބޯޅަ ކޯޓުގައި ކުރިއަށްގެންދިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ޓީމުތަކުން މި މަހުގެ 14 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު 15:00 ކުރިން ފޯމު ހުށަހެޅުމަށް އެޗްޑީސީން ވަނީ ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައެވެ.

މި ބަޔާނުގައި އެޗްޑީސީން ބުނީ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯމު ބަލައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އެ ކޯޕަރޭޝަނުގެ ރިސެޕްޝަނުން އަދި އޮންލައިންކޮށް ކަމަށެވެ. އަދި މުބާރާތުގެ ގަވާއިދު އެޗްޑީސީގެ ރިސެޕްޝަނުންވެސް ލިބެން ހުންނާނެ ކަމަށްވެސް އެ ކޯޕަރޭޝަނުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މި މުބާރާތުގައި އަންހެން އަދި ފިރިހެން ޑިވިޝަނުގެ ޓީމުތަކަށް ބައިވެރިވެވޭނެއެވެ. އަދި ކޮންމެ ޓީމެއްގައި ފަސް ކުޅުންތެރިންގެ ނަން ޖެހޭއިރު، އުސޫލެއް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ފިރިހެން ޓީމުތަކަށް އެކަންޏެވެ. އެގޮތުން ފިރިހެން ޓީމުތަކުގައި 35 އަހަރުން ދަށުގެ އެއް ކުޅުންތެރިއަކާއި 45 އަހަރުން މަތީގެ އެއް ކުޅުންތެރިއަކު ޖަހަން ޖެހެއެވެ.

އެޗްޑީސީގެ ފަރާތުން ހުޅުމާލޭގައި ޕާކް ވޮލީ މުބާރާތެއް ބާއްވާއިރު، މިއީ މި މުބާރާތް ބާއްވާ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. އަދި ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން މިދިޔަ އަހަރު ބީޗް ވޮލީގެ އެއްވެސް މުބާރާތެއް ބާއްވާފައެއް ނުވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.